Köşe Yazıları

Rapor Paraları İle İlgili Yeni Anayasa Mahkemesinin Yeni Kararı- İlk Emekli Aylığının Tahsili

Sevgili okuyucular, bu hafta  tüm çalışanlarımızı ilgilendiren
geçici iş göremezlik  ödemesi( rapor parasıyla) ilgili, Anayasa
mahkemesinin bu ay verdiği iptal kararı ne anlama geliyor bunu
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Rapor parasıyla ilgili yasaya Anayasa Mahkemesinden iptal kararı

İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık veya analık hali nedeniyle
istirahatli olan sigortalılara son bir yıl içinde 90 prim günleri
varsa ve istirahatli oldukları süreler zarfında çalışmadıklarına dair
bildirim işverenlerce yapılmış ise SGK tarafından sigortalılara rapor
parası olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Bu ödeme iş kazası ve meslek hastalığı ile analık halinde raporlu
olunan sürelerin tamamı dikkate alınarak, hastalık halinde ise raporlu
olunan sürenin 3. gününden başlanılarak yapılmaktadır.

Sahte bildirimler nedeniyle uygulamada değişikliğe gidildi.

Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç evvelce iş kazasının
veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde
ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın son üç
ayında SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar toplamının, bu
kazançlara esas prim gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmakta
idi.

Ancak gerek fiilen çalışmayan kişilerin sahte sigortalı gösterilmek
suretiyle, gerekse ödeneğe esas günlük kazancın hesaplanmasına esas üç
aylık dönemde daha yüksek prime esas kazanç gösterilmek suretiyle
geçici iş göremezlik ödeneklerinin yükseltilmesinin önüne geçilmesi
amacıyla 22/4/2021 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanan 7316 sayılı
Kanunla hastalık ve analık hali nedeniyle ödenen geçici iş göremezlik
ödeneklerine esas günlük kazancın hesaplanmasında değişikliğe
gidilmiştir. Yapılan değişiklikle hastalık ve analık hali nedeniyle
istirahatli olan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğine esas
günlük kazançlarının;

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki prime esas
kazançlar toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanmasına geçilmiş,
Ayrıca, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl
içerisinde prim gün sayısı 180 günden az olan sigortalılar yönünden,
geçici iş göremezliğe esas günlük kazancın iş göremezliğin başladığı
tarihteki günlük asgari ücretin iki katını geçemeyeceğine yönelik bir
sınırlama getirilmiştir.

Düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğuna karar verildi.

Bu defa Anayasa Mahkemesinin 21/3/2024 tarihli Resmî Gazete ‘de
yayımlanan kararı ile 7316 sayılı Kanunla getirilen bu düzenlemelerin
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline ve iptal hükümlerinin
kararın Resmî Gazete ‘de yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra
yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
Sonuç olarak, Anayasa mahkemesinin iptal kararı sonrasında 21/12/2024
tarihinden itibaren hastalık ve analık hali nedeniyle istirahatli olan
sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin hesabında esas
alınacak günlük kazanç, sigortalının son bir yıl içindeki prim gün
sayısının 180 günden az veya çok olduğuna bakılmaksızın, önceden
olduğu gibi iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın son
üç ayında SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar toplamının, bu
kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle
hesaplanacaktır.

Sevgili okuyucularımız bu hafta son olarak yeni emekli  olmuş bir
okuyucumuzun  ilk  emekli aylıklarını  nereden alabileceğine dair
sorusua açıklık getirmek istiyorum.

İLK EMEKLİ MAAŞIMI NEREDEN NASIL ÇEKERİM?

soru şöyle: ‘e-Devlette tahsis işlemlerimin sonuçlandığını görüyorum.
Ancak hesabımı kontrol ettiğimde gelen bir ödeme görünmüyor. İlk
maaşımı nasıl alabilirim. Dilek T.’

Emekli aylığı, tahsis talebi sırasında banka tercihinde bulunulmuş ise
tercihte bulunulan bankaya, bulunulmamış ise TC Ziraat Bankasına
gönderilmektedir.

SGK tarafından emeklilik işlemleri tamamlanıp emekli aylığı
gönderildikten sonra ilgili bankaya TC kimlik kartıyla birlikte bizzat
başvurulması gerekiyor. Yoksa emekli maaşı doğrudan hesaba
aktarılmıyor. İlgili bankadan SGK tarafından gönderilecek aylıkların
varsa mevcuttaki hesaba, yoksa açılacak hesaba yatırılması talep
edildiği takdirde aylıklar her ay hesaba aktarılacağı gibi ATM’den de
çekilebilecektir.

Emekli aylığının başka bankaya taşınmak istenmesi halinde ise aylık
bağlanan statüye göre e-Devlet uygulamalarında yer alan “Sosyal
Güvenlik Kurumu Banka ve Adres Değişikliği” sekmesi üzerinden banka
tercihi değiştirilebilecektir.
Sevgili okuyucularımız  Aksaray daki emeklilik ofisimizde yurt
dışında çalışan vatandaşlarımızın  borçlanma ve emeklilik işlemlerine
yardımcı olunmaktadır

Saffet Çalışkan

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası