Köşe Yazıları

Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Ülkemizde Sigortalı Olabilme Durumu

Sevgili okuyucularımız bu hafta yurtdışında olan vatandaşlarımızınTürkiye de sigortalı çalışmış olması veya isteğe bağlı sigortalıolması ne anlama geliyor? Bu konu çok sorulan bir husus. Bu nedenlebir okuyucumuzun bu konuyla ilgili sorusunu cevaplamakla bu konununaçıklık kazanacağını düşünüyorum.Yurtdışına giden vatandaşlar ülkemizde sigortalı olabilir mi? Konuylailgili soru şöyle: İki ay sonra Almanya’ya yerleşeceğim. Emeklilik için 748 güneihtiyacım var. Almanya’ya gittikten sonra isteğe bağlı sigortalı olmamveya Türkiye’deki bir işyerinden sigorta yaptırmam mümkün müdür?Mehmet A.’İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Kanunda aranılan şartlardan biride Türkiye’de ikamet etmektir.Genel kural bu şekilde olmakla birlikte, ülkemizle Fransa, İngiltere,İsveç ve İsviçre ile imzalanan ikili sosyal güvenlik sözleşmelerineistinaden bu dört ülkede ikamet eden veya çalışan vatandaşlar, talepetmeleri halinde ülkemiz mevzuatına göre isteğe bağlı sigortalıolabileceklerdir.Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre dışındaki diğer ikili sosyalgüvenlik imzalanmış ülkelerde ikamet eden vatandaşların ise isteğebağlı sigortalı olmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak ikametiTürkiye’de iken isteğe bağlı sigortalı olmuş, sonrasında bu dört ülkedışındaki ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış diğer ülkeleregiden sigortalılar ikametini bu ülkelere taşıdıkları tarihe kadaristeğe bağlı sigortalı olarak kalmaya devam edeceklerdir.Ayrıca Türkiye’de ikamet etmekte iken isteğe bağlı sigortalı olmakiçin talepte bulunan, sonrasında ülkemizle ikili sosyal güvenliksözleşmesi imzalanmamış ülkelere giden, bu ülkelerde çalışan veyaikametini sonradan bu ülkelere taşıyan sigortalılar da isteğe bağlısigortaya tabi olmaya devam edeceklerdir.Yurtdışına giden vatandaşların sırf eksik SGK günlerini tamamlamakamacıyla ülkemizdeki bir işyerinden 4/a (SSK) sigortalısı olarakbildirilip bildirilemeyeceği noktasına geldiğimizde, “sakın ola kiböyle bir işleme tevessül etmesinler” derim.Şöyle ki,Emeklilik için yasada aranılan sigortalılık süresi, prim günü ve yaşşartlarını sağlayarak tahsis talebinde (emeklilik başvurusunda)bulunan sigortalıların, sigortalı olarak bildirildikleri sürelerzarfında yurt dışında bulunup bulunmadıkları SGK personelince emniyetkayıtlarından kontrol edilmektedir. Yapılan kontrollerde sigortalıbildiriminin yapıldığı süreler içinde yurt dışında bulunduğu tespitedilen sigortalıların bu sürelerdeki hizmetlerin geçerli kabul edilipedilmeyeceği noktasında bildirimi yapan işverenden yurtdışındagörevlendirildiğini kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesiistenilmektedir. Bu kapsamda geçici görevlendirme belgesinin, ayrıcasigortalı adına yurtdışına gidiş ve gelişleri sırasında yapılanharcamaların (uçak bileti, otel masrafı vb. giderlerin) işyeri defterve kayıtlarına işlenip işlenmediğinin belgelendirilmesi talepedilmektedir..Sigortalının yurt dışında bulunduğu süreler zarfında ilgili işyerindehizmet akdine tabi çalıştığı ve geçici olarak görevlendirildiği hususubelgeleriyle kanıtlandığı takdirde sigortalının yurtdışında bulunduğusüreler zarfındaki prim günleri emekli aylığının hesabında dikkatealınmaktadır. Kanıtlanamadığı takdirde ise sigortalının yurt dışındabulunduğu süreler zarfındaki hizmetleri iptal edildiğinden bu süreleremekli aylığının hesabına dahil edilmemekte, ayrıca iptal edilenhizmet sürelerine ilişkin ödenen primler ilgililere iade edilmeyerekKuruma irat kaydedilmektedir.   Sevgili okuyucularımız, Aksaray daki emeklilik ofisimizdeyurtdışındaki vatandaşlarımızın oradaki çalışma veya bayanların ikametsürelerini borçlanma işlemleri ve emekli aylığı bağlama  hususundayardımcı olunmaktadır.Gelecek hafta başka konularda buluşmak üzere hoşça kalın.

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası