Gündem

İMAR BARIŞINA YOĞUN BAŞVURU

aksaray Çevre Şehircilik İl müdürü hüsnü yıldız “ İmarbarışına her gün 150-200 kişi bilgi almak ve başvurmak için müdürlüğümüzegeliyor” dedi.

Ülkemizde imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunlaruzun yıllardır türkiye’nin gündemini işgal eden en önemli konuların başındageliyordu. artık imar barışından yararlanmak isteyenler e-devlet üzerindenbaşvurabiliyor.

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından bir yıldıryürütülen çalışmaların ardından 8 haziranda hayata geçen imar barışı 31.10.2018tarihine kadar devam edecek.

İmar barışı hakkında tüm soruları aksaray yenigüngazetesi olarak aksaray Çevre Şehircilik İl müdürü hüsnü yıldız’a sizler için yönelttik.

aksaray Çevre Şehircilik İl müdürü hüsnü yıldız; “İmarbarışının hayata geçmesinde bugüne kadar neredeyse hergün yaklaşık 150-200vatandaşımıza bilgilendirme yapıyoruz. bunların bir kısmı başvuruda bulunmaküzere il müdürlüğümüze gelerek bilgi alıyorlar. ancak başvuruları ilmüdürlükleri değil e-devlet üzerinden yapılıyor” dedi.

İmar barışı nedir ve kimleri kapsıyor?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecekyapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunu çözülecektir.

bakanlığın hedefi; vatandaşların devletle ihtilaflıdurumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırıolan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak.

İmar barışına neden İhtiyaç duyuldu?

Ülkedeki imara aykırı yapıların %50’in üzerinde olduğubilinmektedir. bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabületmektedir. bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır.

yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışınısağlamak maksadı hedeflemiştir. yapılardaki mevcut aykırılıkların büyükçoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır.vatandaş ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlarmahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yolaçmaktadır. ayrıca belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkımişlemini bir çok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir. vatandaşlar buihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gazbağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. konut veya iş yerleri ekonomikolarak bir değer ifade etmemektedir. fabrika ve konut yapıları ticaripiyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememekteydi.

İmar barışından hangi yapılar faydalanacak?

31 aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsateklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar barışıkapsamındadır.

İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

İskân alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılardayapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği vekat mülkiyeti tesis edilebilecektir. yapı kayıt belgesi alındıktan sonramaliklerin tümü- nün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerleredenk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesiaranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisedilebilecektir.

yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamınınanlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesigerekmektedir. bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenenbedel kadar bir bedel daha ödenecektir. bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetinegeçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfındanalınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıplarıönlenecektir. kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat,ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

hazine taşınmazı Üzerindeki yapıların durumu?

hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıtbelgesi verilebilecektir. hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıtbelgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre veŞehircilik bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıklarıarsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

İmar barışının sağlayacağı faydalar nelerdir?

İmar barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alanyapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesi sonbulacaktır. ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlütedbiri malikleri alacaklardır.

müracaatlar nasıl yapılacak?

vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanıesas alınacaktır. müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya bakanlığınyetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. başvurular e-devletsistemi üzerinden takip edilebilecektir. Çevre ve Şehircilik İl müdürlükleri bukonuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacaktır. başvurular 8haziran’da başlamış olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.

İmar kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsiledilemeyen para cezaları iptal edilecek.

yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değerolarak gösterebileceklerdir.

yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanacak?

yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ileyapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yapı kayıt belgesi bedeli en son31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir. gerek görülmesi halinde başvuruve ödeme süresi bakanlar kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir. ticarikullanımlarda ise konutlarda olacak şekilde hesaplanacak.

yapı kayıt belgesi alan yapı yenilenebilecek mi?

alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasınaveya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. yapı kayıt belgesidüzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatıhükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangibir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

elde edilen gelir nerede kullanılacak?

 yapı kayıtbelgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamındave kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarakkaydedilecektir. bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelereyüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde, sıfır faizlikredi imkânı sağlanacaktır” dedi.

e-devlet kapısı Üzerinden yapılacak müracaatta gerekenbilgiler

1) e-devlet şifresi

2) geçerli bir cep telefonu numarası

3) geçerli bir e-posta adresi

4) beyan edilecek yapının adresi

5) tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrıayrı toplam alanları (m2)

7) yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (tl/m2) (İlgilibelediyesinden alınabilecektir.)

9) yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alanyoksa beyan edilecek alan (m2)

10) yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerdenseçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren bireradet fotoğraf. (fotoğrafların dosya formatı. jpg, .jpegveya .png olmalıdır.)

 haber vedat t.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası