Eğitim

80’İNCİ TOPLANTIDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ANLATILDI

aksarayÜniversitesi (asÜ) araştırma görevlisi alper karademir, çocuk işçiliğisorununun sadece gelişmekte olan ülkeler içinde değil, gelişmiş ülkeler dedâhil olmak üzere birçok ülke için üstesinden gelinmesi gereken bir olguolduğunu belirtti.

İktisadive İdari bilimler fakültesi tarafından 80’incisi düzenlenen felsefetoplantılarında, “türkiye’de Çocuk İşçiliği sorunu ve Çözüme yönelik Çabalar”konulu bir sunum yapan karademir, önemli noktalara dikkat çekti. Çocukişçiliğinin, niteliği itibariyle çok karmaşık bir yapıya sahip olduğunu,genellikle bu sorunun insan hakları bağlamında değerlendirildiğini kaydedenalper karademir, “fakat bu sorun bir hak ihlali olmasının ötesinde anlamlar daiçermektedir. eğitim, sağlık ve istihdam gibi diğer alanları etkilemepotansiyeline sahip olması nedeniyle çocuk işçiliği, kamu yönetimi tarafındanele alınması gereken bir konu olarak düşünülmelidir. ayrıca çocuk işçiliğisorunu yalnızca çocukların işçi olarak çalıştırılması sorunu olarak değil,çocuklara yaptırılan işlerin çoğunlukla çocukların ve çocuk emeğinin sömürüsünedayanması sebebiyle de ele alınabilir” dedi. türkiye’de de çocuk işçiliğininönemli sorunlardan birisi olduğuna değinen karademir, çocukların genellikleaile çiftliklerinde, endüstride ve kayıt dışı işlerde çalıştığına vurgu yaptı.yoksulluk, aşırı nüfus artışı, kırdan kente göç, eğitim imkânına ulaşamama,işsizlik, kayıt dışı ekonomi, ailelerin eğitimsizliği gibi sosyal ve ekonomiknedenlerin bu soruna yol açtığını söyleyen karademir, şöyle devam etti: “sokaksatıcısı olmaya veya dilenmeye zorlanan çocuklar da, çocuğun sömürüsünün birbaşka boyutudur. dünyanın hemen her bölgesinde hem yerel, hem ulusal, hem deulus-üstü organizasyonlar ve kurumlar tarafından çocuk işçiliğini azaltmayayönelik çabalar sarf edilmektedir. ancak bu çabalara rağmen, sorunun çözümündeistenen sonuçlar henüz elde edilememiştir.”

Öğrencilerve akademisyenlerin takip ettiği toplantısının son bölümünde araştırmagörevlisi alper karademir, soruları yanıtladı.

habermerkezi

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası