Köşe Yazıları

SORU VE CEVAPLAR

1- Türkiye’deikamet eden genel sağlık sigortalısının Türkiye’de İkamet tezkeresi almış olanyabancı uyruklu ana ve babası bakmakla yükümlü sıfatıyla sağlık hizmetlerindenfaydalanabilir mi? Yabancı uyruklu olsun, Türk Vatandaşı olsun Türkiye’de genel sağlıksigortalısı..

SORU VE CEVAPLAR

1- Türkiye’deikamet eden genel sağlık sigortalısının Türkiye’de İkamet tezkeresi almış olanyabancı uyruklu ana ve babası bakmakla yükümlü sıfatıyla sağlık hizmetlerindenfaydalanabilir mi?

Yabancı uyruklu olsun, Türk Vatandaşı olsun Türkiye’de genel sağlıksigortalısı olan çocukları üzerinden, aldıkları ikamet tezkeresi süresince,bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla yabancı uyruklu anne babaların sağlıkhizmetlerinden faydalanma hakları mevcuttur.
 İkamet tezkeresi, geçici vatandaşlık numarası ve vatandaşı olduğu ülkedesosyal güvencesi olmadığına dair beyan ve taahhüt belgesiyle en yakın sosyalgüvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması halindesağlık aktivasyon işlemi yapılmaktadır.

2- Emeklilik içinprim şartını doldurmuş olup yaş şartını doldurmayı bekleyen kişilerin sağlıkhizmetlerinden faydalanmaları için ne yapmalıdırlar?
Emekliolabilmek için yaş şartını doldurmayı bekleyen kişilerin, öncelikle eş, anneveya babaları, ya da çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olaraksağlıktan yararlanma hakları var ise bu kapsamda sağlık hizmetlerindenyararlandırılır ancak emekli olacakları döneme kadar genel sağlık sigortalısıveya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olunan kişisi olmamalarıhalinde Kurumumuzca resen genel sağlık sigortalısı olarak tescillerininyapılması ve bir ay içinde yerleşim yerlerindeki sosyal yardımlaşma vedayanışma vakıflarına başvurmaları halinde yapılacak gelir testi işlemlerineistinaden aile içinde kişi başına düşen gelir miktarına göre primleri devletveya kendileri tarafından ödenmek suretiyle sağlık hizmetlerindenfaydalanmaları söz konusudur. Yapılan test sonucu 5510 sayılı Kanunun 60/gkapsamında sigortalılığı tescil edilen kişiler 30 gün prim borcu ödemelerişartıyla 60 günlük prim borçları oluşana kadar sağlık hizmetlerindenyararlandırılırlar.
3-Evlat edinilen çocuğun evlatedinen kişi üzerinden sağlık hak sahipliği var mıdır?
Sigortalı tarafından mahkeme kararıyla evlat edinilen ve evlat edinensigortalının nüfus kayıtlarına işlenen çocuklar, genel sağlık sigortalısınınbakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılır.
Evlat edinilen çocuk evlat edinen genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüolduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirken, evlat edinen kişievlat edindiği çocuğu üzerinden sağlık yardımlarından yararlanamaz.
Aynı zamanda evlat edinilen çocuğun talep etmesi halinde öz anne ve babasındangenel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlıkhizmetlerinden faydalanır. Evlatlık verilen çocuğun öz anne ve babası,talepleri halinde bu çocukları üzerinden sağlık yardımlarından faydalandırılır.

4-Üvey çocuklarınsağlık hak sahipliği hakkında bilgi verebilir misiniz?
1.10.2008tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan ve15.01.2010 tarihinde devralınan devlet memurları ile 15.10.2010 tarihindedevralınan Türk Silahlı Kuvvetlerinde aynı kapsamda çalışan askeri ve sivilpersonelin üvey erkek çocukları durumlarında değişiklik oluncaya kadar herhangibir şart aranmaksızın 25 yaşına, üvey kız çocukları ise durumlarında değişiklikoluncaya kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarındanyararlanacaklardır.
  15.01.2010 tarihinde devralınan devlet memurları ile 15.10.2010tarihinde devralınan Türk Silahlı Kuvvetlerinde aynı kapsamda çalışan askeri vesivil personelin bu tarihlerden sonra evlenmesi halinde, üvey çocuklar genelsağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarakdeğerlendirilmeyecektir.
 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa devlet memuru olarak çalışmayabaşlayanlar ile 01.10.2008 tarihinden önce ve sonra Kanunun diğerkapsamlarındaki genel sağlık sigortalılarının üvey çocukları bakmakla yükümlüolunan kişi olarak değerlendirilmeyecektir.

20- Genel sağlıksigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımları hangidurumlarda ve ne zaman sona ermektedir?

– Genel sağlık sigortalısının veya bakmakla yükümlü olunan kişilerinöldüğü,
– Bakmakla yükümlü olunan kimsenin adresinin yurtdışına taşındığı,
– Er ve erbaş olanların askerlik görevine başladığı,
– Yedek subay okulu öğrencilerinin okula başladığı,
– Hükümlü ve tutuklu olanların, tutukluluğun veya hükümlülüğün başladığı,
 tarihten itibaren genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğukişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona ermektedir.
18 yaşından büyük lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlüolunan kişi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşınıdolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirilmelerini izleyentarihten itibaren 120 gün süreyle daha aynı kapsamda sağlık hizmetlerindenyararlanmaya devam edeceklerdir. 

gelecek hafta görüşmeküzere inşallah. Hoşca kalın efendim.

banner banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL