Siyaset

MAHALLİ İDARELERİN VEÇHESİ GELİŞTİRİLMELİ

ak parti aksaray milletvekili cengiz aydoğdu türkiyebüyük millet meclisindeki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında; “İçişleribakanlığı münhasıran mülk idare müessesi ve idari yapımız içerisindeki yeriidari gelenek kolay oluşmuyor. halk nezdindeki meşrutiyeti otorite kaynaklarıçok eski tarihlere dayanıyor. ancak yakın Çağlara da intikal ediyor. modernizmintahribatına rağmen halen ayakta duran birtakım kıymet hükümlerine değerlereistinat ediyor. 

bu değerler yönetim erkin’in toplumsal sahaya intikalisırasında kıymetini bulan kısmen irrasyonel, idarenin halka hizmet sunumuesnasında oldukça reel tesirleri görülen asıl millet olmak için gereken halidiruhuyenin inşasına da katkı sunan değerlerdir. artık modern batı dünyası bileyeniden Şeref, haysiyet, doğruluk, adalet, hakkaniyet, açıklık, sadakat, güven,komşuluk, hemşirelik, vatanseverlik, fedakârlık, feragatlik yardımlaşma gibimodellik öncesi ahlaki değerleri aramaktadır insanlığın yeniden hem de en açıkanlamıyla ahlakı aradığını söyleyebiliriz. değişim dönüşüm reform ve ihtilalıslahat zamanları milletleri inşa eden ve bir arada tutan kıymet hükümlerine vebirim değerlerine eskilerin tabiriyle vahidi kıyasilere dikkat kesilmemizgereken zamanlardır.

Ünlü düşünür, gelecek bilimci drucker,  fetret dönemlerinde değişim zamanlarındatemellerden gözlerimizi ayırmayalım diyor. İdari yapımızın temel taşıdır mülkiidari amirliği. halk nezdinde sahip olduğum meşrutiyet itibariyle de hiçkuşkusuz demokratikleşmemizin de yapı taşı mahiyetindedir. bakanlıkla birlikteama bakanlıktan ayrı, bakanlıktan daha eski kendine has serüvenin içindengelir. mülki idare söz konusu olduğunda memurluk bazen devletliği bazenmemurluğu ön plana çıkar. türk idare sisteminin gözlerden kaçan dramı budur.  

devletlik ve memurluk arasındaki gerilim yani yönetmekle  hükmetmek ile yönetmekle hizmet arasındakigerilim. bu gerilimi hallettiğimiz gün idari maceramız yeni bir safhayageçecektir. tanzimat’ın keçecizade’si fuat paşası hiçbir ıslahat vasıflı memuruyetiştirmenin yerini tutamaz diyordu. İnanın türkiye o günden beri memurununvasıfları üzerinde hiç bir zaman düşünme fırsatı bulmadı. hep telaşlı hep birşeyler yetiştirme telaşı ile türkiye modernleşmesini buna rağmen memurlarıeliyle tamamladı. bu vasıfları hakkında düşünme fırsatı bulmadığımız aktörlerrahmetli müntaz turhan hocanın ifadesi ile biz zoraki kültür değişmelerimizidevlet ve memurlar eliyle tamamladık. İdari gelenek kolay oluşmuyor dedik. türkiye’demülki idare amirliği kadar saygın ve meşru yeni bir idari aktörü yeniden inşaetmeye kalkarsak inanın bu iş yıllar alır. sayın bakanım, mülki idari amirliğininyeniden yapılanma sürecinde idareyi yeniden inşa ettiğimiz sürede özlükhaklarıyla beraber ancak buradan mülki idare amiri kardeşlerime de sesleniyorumonların da türkiye’nin gidişatına uygun kendilerini yeniden inşa etmesi idarigeleneklerimizi demokratikleşmemizi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizi yenibir safhaya sokacaktır. kaldı ki; dünyanın her yerinde tarihin her devrinde merkeziidarenin taşrada bir temsilcisine daima ihtiyaç duyulur. her zaman merkezintaşrada bir aktöre ihtiyaç duyar.

başkentli idarelerin olmazsa olmaz şartıdır. başkent vevilayetler usul ve esasları farklılıklar gösterse de idarenin merkezi ve taşrasıile irtibatı hayati bir zorunluluktur bu itibarın kalitesi ülkedeki yönetimin kalitesidir. bu kaliteyi artıracak tanzim imkanlarının adına demokrasi diyoruz mahall iidareler genel müdürlüğü nu başka bir bakanlığa verdik idare bir zaruret olarak verdik. ancak mahalli idarelerin içişlerine bakan veçhesinin mutlaka geliştirilmesi içişleri bakanlığının da mahalli idareler ile bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi.

haber vedat t.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası