Siyaset

İSTİFA EDECEKLERİN SON GÜNÜ 26 NİSAN

ak parti İl başkanı hüseyin altınsoy, erken seçimde milletvekilliğineaday olmak için istifa etmesi gerekenler için son tarihin 26 nisan 2018olduğunu söyledi.

24 haziran günü gerçekleştirileceği açıklanan erkenseçimde aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile türk silahlı kuvvetlerimensuplarının istifa etmek zorunda oldukları tarih belli oldu

yüksek seçim kurulu (ysk), istifa etmesi gerekenleriçin son tarihin 26 nisan perşembe saat 17.00 olduğunu açıkladı.

ysk 262 nolu kararında;

gereĞİ gÖrÜŞÜlÜpdÜŞÜnÜldÜ:

2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 8. maddesinde;”seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine türkiye büyük milletmeclisince karar verilmesi halinde, durum bakanlar kurulu tarafından kırksekizsaat içinde ilan olunur.

yenileme kararı türkiye büyük millet meclisi tarafındanverilmişse meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirler. yenileme kararının  cumhurbaşkanıncaverilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı günütakip eden ilk pazar günü oy verilir.”

hükümlerine yer verilmiştir.

bununla birlikte,             

türkiye büyük millet meclisi genel seçimlerininyenilenmesine ve seçimin 24 haziran 2018 pazar günü yapılmasına, türkiye büyükmillet meclisi genel kurulunun 20.04.2018 tarihli 89’uncu birleşiminde kararverilmiş olup, türkiye büyük millet meclisinin seçimlerin yenilenmesine ilişkin20/04/2018 tarihli, 1183 sayılı kararı resmî gazete’nin 20/04/2018 tarihli,30397 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

türkiye cumhuriyeti anayasası’nın 76. maddesinin sonfıkrasında; hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları,yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yükseköğretim kurulu Üyeleri,kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile, yaptıklarıhizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlıkuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları vemilletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir.

2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu’nun “adaylıkiçin görevden çekilmesi gerekenler başlıklı” 18. maddesinde;

aday olmak isteyen;

hakimler ve savcılar,

yüksek yargı organları mensupları,

yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

yükseköğretim kurulu, radyo ve televizyon Üst kuruluüyeleri,

kamu kurumu ve  kuruluşlarının memurstatüsündeki  görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçiniteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,   

belediye başkanları,

subaylar ile astsubaylar,

siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan veüyeleri,

belediye meclisi üyeleri,

İl genel meclisi üyeleri,

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ilesendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarınınve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarındagörev alanlar,

seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenilemekararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğindebulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler hükmüne yerverilmiştir.

2839 sayılı kanun’un 18. maddesinde; aday adayı olabilmekiçin belirli bir tarihte “görevden ayrılma isteğinde bulunma” koşulugetirilmiş, bu koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emekliliksuretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolundabir hükme yer verilmemiştir. başka bir anlatımla, istifa veya emekliliksuretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, “görevden ayrılma” biçimindekapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.

bu nedenle; 2839 sayılı kanun’un 18. maddesi kapsamınagiren kamu görevlileri, siyasi parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, türksilahlı kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üstbirliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veyaortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 24/06/2018tarihinde birlikte yapılacak cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçiminde,milletvekili adayı olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlararasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıdaöngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. aksi halde, öngörülen tarihten sonraemeklilik veya istifa isteminde bulunanların 24/06/2018 tarihinde yapılacakseçimde aday olmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

s o n u Ç: açıklanannedenlerle;

1- milletvekiliadayı olmak isteyen;

hâkimler ve savcılar,

yüksek yargı organları mensupları,

yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

yükseköğretim kurulu üyeleri,

radyo ve televizyon Üst kurulu üyeleri,

kamu kurumu ve  kuruluşlarının memurstatüsündeki  görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçiniteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,   

belediye başkanları,

subaylar ile astsubaylar,

siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan veüyeleri,

belediye meclisi üyeleri,

İl genel meclisi üyeleri,

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ilesendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarınınve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarındagörev alanların 

en geç 26/04/2018perşembe günü saat17.00’ye kadar 2839 sayılı kanun’un 18. maddesi uyarıncagörevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar içinaynı kanun’un 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerinuygulanmasına,

2- kamugörevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 26/04/2018 perşembe gününden geçerliolmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 26/04/2018 perşembe günü saat 17.00’yekadar vermelerine,oybirliği ile karar verildiğini, belirtti.

haber merkezi

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası