Köşe Yazıları

Selam ve Selamlaşma

.. Değerli Dostlarım ! Bu Cuma, Sorularla İslamiyet Köşemizde  İslam da Çok Önemli Konulardan birisi olanSELAMLAŞMA konusunu işleyeceğiz. SORU: Selam ne demektir? İslam’da selamlaşmanın hükmünedir ? Selamlaşma ile ilgili ayet..

Selam ve Selamlaşma

..

Değerli Dostlarım !

Bu Cuma, Sorularla İslamiyet Köşemizde  İslam da Çok Önemli Konulardan birisi olanSELAMLAŞMA konusunu işleyeceğiz.

SORU: Selam ne demektir? İslam’da selamlaşmanın hükmünedir ? Selamlaşma ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir CEVAP: Selam, emniyet,huzur, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice ve kurtuluş gibi manalara gelir.Selam vermek, bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Selam(Ben Müslümanım,benden sana zarar gelmez, selamettesin)selamet üzere ol, Müslüman olarak ölmanasına gelir. Gayri Müslimlerin hidayete kavuşmaları niyetiyle ihtiyaçolduğunda onlara selam vermek, hidayete ermeleri için dua etmekcaizdir(R.Nasıhin, Redd-ül Muhtar) Hükmü : Selam vermek Sünnet, selam almak Farz-ıKifayedir. Selâm, Müslümanlar arasında bir parola niteliği taşımaktadır.Nitekim âyet-i kerîme’de: “Size selâm verene «sen mü’min değilsin.» demeyin!”(en-Nisâ 4/94) buyrularak söz konusu duruma işaret edilmektedir. Ayrıca dünyadamüminlerin birbirlerine verdiği selâmın ahirette de olacağı, hatta Allah Teâlâve melekler tarafından kendilerine selâm verileceği anlaşılmaktadır. Mevzuylaalâkalı bazı ayet-i kerimelerde şöyle bildirilmiştir: “Onlar orada (cennette)boş bir söz işitmezler; ancak «selâm» sözünü işitirler.” (Meryem 19/62)“Onlaraçok merhametli Rabb’den bir de selâm vardır.” (Yâsîn 36/58)“Melekler bütünkapılardan yanlarına girerler ve; «Sabrettiğinizden dolayı size selâmolsun!…» derler.” (er-Ra‘d 13/23-24) Allah Resul’ünün sünnetine göre “es-selâmüaleyküm” yahut “es-selâmü aleyke” gibi ifadelerle selâm verilmekte, “vealeykümü’s-selâm” yahut “ve aleyke’s-selâm” şeklinde de mukabeledebulunulmaktadır. Ayrıca bu tabirlerin sonuna “ve rahmetullâhi ve berekâtüh”ziyadesinin getirildiği de görülür. Diğer dinlere mensup kavimlerin selâmlarıise genellikle bazı işaretlerledir. Meselâ Hristiyanların selâmı elini ağzınakoymak, Yahudilerinki parmakla işaret etmek veya baş eğip bel kırmak,Mecusilerinki eğilmek şeklindedir. Cahiliye Arapları ise selâmlarında“sabahınız hayır olsun”, “sabahınız aydın olsun”, “akşamınız hayır olsun” gibiifadeler kullanırlardı. Doğrusu bunlarla günümüzde kullanılan “günaydın”,“tünaydın” gibi sözler arasında bir benzerlik vardır. Gerçi söz konusu tabirlerçirkin bir muhtevaya sâhip değildir. Ancak bunlar, İslâm’ın emrettiği selâmınyerini tutması mümkün olmayan ifadelerdir. Müslümana yaraşan isePeygamberimizin(s.a.v) getirdiği selâmlaşma şekil ve adabına uymaktır.Dinimizde, kimin kime ve neye göre selâm vereceği Peygamber Efendimiztarafından şöyle açıklanmıştır: “Küçük olan büyüğe, biniti olan yaya yürüyene,yürüyen oturana, sayıca az olanlar da çok olanlara selâm vermelidir.” (Buhari,İstizan, 5-6)Aynı derecede ve yaştaki insanlar karşılaştıklarında, hangisi önceselâm verirse o daha kazançlı çıkar. Hadis-i şerifte önce selâm verenin dahafaziletli olacağı şöyle ifade edilmiştir: “İnsanların Allah katında en makbulüve O’na en yakın olanı, önce selâm verendir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 133)Müminlerinbulunduğu bir meclise giren kimse, orada bulunanlara selâm verdiği gibi sözkonusu meclisten ayrılırken de selâm vermelidir. Peygamberimiz şöylebuyurmaktadır: “Sizden biriniz bir meclise vardığında selâm versin. Oturduğumeclisten kalkmak istediği zaman da selâm versin. Önce verdiği selâm, sonrakiselâmından daha üstün değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 139)Peygamberimizin   sünnetinde tavsiye edildiği gibi, Müslümanbir beldede dolaşan kimsenin tanıdığı ve tanımadığı herkese selâm vermesigerekir. Nitekim birbirini tanımayan iki mümin arasında anlaşma ve kaynaşma,öncelikle selâmlaşma vâsıtasıyla sağlanır. Çünkü her ikisi de selâm sâyesindeen büyük müşterekte, din kardeşi olma bahtiyarlığında buluşurlar. Bu sebeplebütün Müslümanlara selâm vermek, Efendimiz ’in birçok hadislerinde teşvikedilmiştir. Abdullah bin Amr bin Âs’ın (r.a.) haber verdiğine göre bir adam,Peygamberimize:– İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır, diye sordu. ResulüEkrem:“– Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selâm vermendir.”buyurdu. (Buhârî, Îmân, 20) Çocuklara da selâm verilmelidir. PeygamberEfendimiz ‘in çocuklara selâm verdiği ve bunu ihmâl etmediği, sahabeden gelenrivayetler arasındadır. Meselâ çok küçük yaşlardan itibaren uzun bir süreEfendimiz ‘in hizmetinde bulunmuş olan Enes (r.a.), çocuklara rastladığı zamanonlara selâm verir ve “Resûlullah böyle yapardı.” derdi. (Buhârî, İsti‘zân, 15)Bir kimse başka mekân ve evlere girdiğinde selâm verdiği gibi, kendi evinegirerken ailesine ve çocuklarına da mutlaka selâm vermelidir. Çoluk çocuğuna buhususta cimri davranmamalıdır. Enes (r.a.) şöyle demiştir: Peygamberimiz bana:“Yavrucuğum! Kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selâm ver ki sana ve evhalkına bereket olsun.” buyurdu. (Tirmizî, İsti’zân, 10) Ayet-i kerimede de;“Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve güzel bir hayat temennisiolarak kendinize (ve orada bulunanlara) selâm veriniz!” buyrulmaktadır. (en-Nûr24/61) Hatta bu ayete göre evde kimse olmasa bile eve giren şahsın kendikendine selâm vermesi gerekmektedir. Böyle bir durumda verilecek selâm da“es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn” şeklinde olacaktır. (Muvatta,Selâm, 8)Genel olarak selâm verilmemesi gereken birtakım durumlar vardır kibunları şöyle sıralayabiliriz. Büyük veya küçük abdest bozmakta, içki ve kumargibi çirkin fiilleri işlemekte olanlara selâm verilmez. Ayrıca abdest alma,namaz kılma ve Kur’an okuma esnasında da selâmlaşmak uygun değildir. Son Söz:İnsanlar arasında güzel bir iletişim kurmanın, dost ve arkadaş olmanın yolu veonlara duyduğumuz sevgiyi en güzel bir şekilde ifade etmek istiyorsakselamlaşmayı asla kesmememiz gerekir. Birine karşı kızgın ve küskün olsak taonun verdiği selamına mutlaka karşılık vermeliyiz. Selamlaşmanın insanlararasındaki muhabbeti, sevgiyi ve saygıyı artırdığını unutmamalıyız. Selam bizimdinimizde çok önemli bir konu ki, hem K. Kerim de bir çok ayet de hem de H.Şeriflerde önemi belirtilmiştir. Allah bizleri daima birbirimize selamverenlerden ve alanlardan eylesin

Selam ve Dua İle

banner banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL