Gündem

SANAYİ İŞLETMELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

bilim, sanayi ve teknolojibakanlığı aksaray İl müdürü refik tezcan yaptığı basın açıklamasında; “7033 sayılı sanayinin geliştirilmesi ve Üretimindesteklenmesi amacıyla bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasınadair kanun” 01 temmuz 2017 tarihli..

SANAYİ İŞLETMELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

bilim, sanayi ve teknolojibakanlığı aksaray İl müdürü refik tezcan yaptığı basın açıklamasında;

“7033 sayılı sanayinin geliştirilmesi ve Üretimindesteklenmesi amacıyla bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasınadair kanun” 01 temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı resmi gazetedeyayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

bu kapsamda 6948 sayılı sanayi sicil kanununda yapılandeğişiklik ve eklemelerle;

bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerindesanayi siciline kayıt olacağı,

sanayi işletmelerinin üretim faaliyetine başlamadan öncesanayi siciline ön kayıt olma zorunluluğu,

sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatıdüzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazının, işyeri açma veçalışma ruhsatı veren idare tarafından aranması gerekliliği,

yeni açılan sanayi işletmelerinin, bilim, sanayi veteknoloji bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyetebaşladıkları tarihten itibaren kanunda belirtildiği gibi doldurup iki ay içindebilim, sanayi ve teknoloji bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükkellefolduğu,

sanayi siciline kaydı olmadığı tespit edilen sanayiişletmelerine, kanunun 9. maddesine göre müddetinde (2 ay içinde) sanayisiciline tescil ettirilmeyenler için hükmedilen idari para cezası verileceğibildirilmektedir.

bununla birlikte kanuna eklenen geçici madde ile;

faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayiişletmelerinden sanayi siciline henüz kaydolmamış olanlardan; kanunun yürürlüğegirdiği 01 temmuz 2017 tarihinden itibaren bir yıl süre içinde sanayi sicilinekaydolanlar için üretime başlama tarihine bakılmaksızın herhangi bir cezaiişlem uygulanmadan sanayi siciline kaydedileceklerdir. ancak kanunda belirtilenbir yıllık süre içerinde sanayi siciline kaydolmayan işletmeler bu sürebitiminden sonra tespit edilerek idari para cezası uygulanarak sanayi sicilinekayıtları yapılacaktır.

ayrıca kanunda; mal alımı ihalelerinde yerli malı teklifeden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği ileilgili düzenlemeler de bulunmaktadır.

bu itibarla; işletmelerimizin mağdur olmaması ve ülkemizkalkınmasına yön veren sanayi sicilinin sağlıklı verilerle işleyebilmesi içinkanun maddeleri hakkında bilgi sahibi olunması ve ilgililerin / yetkililerin budoğrultuda işlemleri yürütmesi önem arz etmektedir” dedi.

basın bülteni

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL