Gündem

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

bilim, sanayi ve teknoloji İl müdürü refik tezcan  yaptığı basın açıklamasında; “Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında dış açığı azaltıcıve yerli sanayimizi gelişmesine katkı sağlayacak noktasında, kamu alımlarındayeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini..

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

bilim, sanayi ve teknoloji İl müdürü refik tezcan  yaptığı basın açıklamasında;

“Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında dış açığı azaltıcıve yerli sanayimizi gelişmesine katkı sağlayacak noktasında, kamu alımlarındayeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımlarıyoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bilim, sanayi veteknoloji bakanlığımız tarafından faaliyetler icra edilmektedir.

2015 yılında resmi gazetede yayımlanan “4734 sayılı kamuİhale kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmetalımlarına İlişkin sanayi İşbirliği programı usul ve esaslarına dairyönetmelik” in gerek kamu idarelerimizin gerekse sanayicilerimizinihtiyaçlarına cevap veremediği ve sanayimizin teknolojik dönüşümüne yeterlikatkıyı sağlayamadığı görülmüştür. bu nedenle, mevcut sanayi işbirliği programımodelinin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanabilecek bir yapıyakavuşturulması ve sanayi işbirliği programı uygulamalarının yaygınlaştırılmasıamacıyla yeni bir uygulama modelinin geliştirilmesi ve mevzuat düzenlemesininyapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. bakanlıklar, belediyeler, kamu ve özelsektör kuruluşları ve dernekler ile koordineli bir şekilde icra edilençalışmalar neticesinde “sanayi İşbirliği projelerinin uygulanmasına İlişkinyönetmelik” bakanlığımız tarafından hazırlanmış ve 17 Şubat 2018 tarihli resmigazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

bu çerçevede, kamu alımları kapsamında sanayi katılımı veteknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda uygulama birliğinin sağlanması, sanayive teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirmesi ve bilgi birikimi vetecrübenin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, sanayi katılımı veteknoloji yönetimi sürecinin, merkezi bir yapıda – idareler ile koordineli birşekilde bakanlığımız tarafından – yürütülmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.yerli firmalarımızın projelere katılımının artırılması, yerli katkıfaaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yurt içindekiimkân ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması, yatırım ve teknoloji ihtiyaçve olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilip yönlendirilmesi,yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin atıl kalmaması vesürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, “sanayi İşbirliği projelerininuygulanmasına İlişkin yönetmelik” in tüm alanlarda etkin bir şekildeuygulanması büyük önem arz etmektedir.

bu bağlamda, yönetmenlik kapsamında uygulanacak sanayi veteknoloji katılımına ilişkin konular hakkında detaylı bilgilerin yer aldığısanayi ve teknoloji katılımı(stk) rehberi bilim, sanayi ve teknoloji İlmüdürlüğümüzün web sayfasında(https://aksaray.sanayi.gov.tr/) duyurularkısmında yayımlanmış olup ayrıca  “sanayiİşbirliği projelerinin uygulanmasına İlişkin yönetmelik” ile ilgili tümhususlarda bakanlığımızın sanayi İşbirliği programları dairesi başkanlığı iletemasa geçilebileceği hususunu kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

basın bülteni

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL