Gündem

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER AVANTAJLI

neden meslekive teknik eğitim okulları tercih edilmelidir?sorularına cevap veren bilimteknik koleji psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni hilal Özdemir yapmışolduğu açıklamasında;  “değişen sınav sistemi sonrasında öğrenciler zorlu birsüreci geride bıraktılar.2-13 temmuz..

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER AVANTAJLI

neden meslekive teknik eğitim okulları tercih edilmelidir?sorularına cevap veren bilimteknik koleji psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni hilal Özdemir yapmışolduğu açıklamasında; 

“değişen sınav sistemi sonrasında öğrenciler zorlu birsüreci geride bıraktılar.2-13 temmuz tarihleri arasında öğrencilerimizin girmişoldukları lgs sınav tercihleri sona ermiştir. süreci bitmesi ile birlikte yenibir bekleme dönemine giren öğrencilerimiz 30temmuzda açıklanması beklenenyerleştirme sürecinin sonlanmasını beklemektedirler.  Öğrencilerimiz sınav yerleştirmelerindemerkezi yerleştirme, pansiyonlu yerleştirme, yerel yerleştirme olarak 3 adetyerleştirme tercihinde bulunabileceklerdir. oldukça hassas ve çetrefilli olankarar verme sürecinde birinci önceliğiniz kendinizin değil, çocuğunuzunbeğeneceği bir okul arayışına girmek olmalıdır. bunun için velilerin çocuklarıylabirlikte hareket etmesi gerekmektedir. yerleştirme süreçlerinin devam ettiği şugünlerde öğrencilerini özel eğitim kurumlarında okutmayı planlayan velileriçinde bazı açıklama ve değerlendirmelerde bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz.Özel eğitim kurumlarında başlatılan çalışmalar neticesinde özel okullarınyürütmüş oldukları ortak çalışmalar neticesinde bazı özel okullar kendisınavlarını yaparak öğrenci alabilecekler. bu okulların dışında kalan özelokullar ise sınav yapmadan öğrenci alabilecekler. bilim teknik koleji olarakbizde mesleki ve teknik öğretim veren kurumlar kapsamında devlet burslu özelbir okul olarak eğitim vermekteyiz. bu çerçevede bizde okul kabul sınavımızıyaparak öğrencilerimizi bu sınav kapsamında okulumuza kabul etmeyi amaçlayarakçalışmalarımızı başlattık. okulumuza öncelikli olarak sınavımıza giripokulumuza kayıt yapmak isteyen öğrencilerimize kayıt önceliği tanımaktayız. busüreçte okulumuzda yaptığımız kabul sınavına katılmayan öğrenciler içinalternatif yollar belirleyerek sınavsız olarak öğrenci kayıtları almaktayız. bukapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okulların neden gerekli olduğu veözelikleri hakkında bahsetmekte fayda görmekteyiz.

neden mesleki ve teknik eğitim okulları?

bilim, sanayi ve teknolojinin sürekli geliştiği birdünyada bireylerin hayal ettikleri meslekte çalışmaları içi ; yeniliğe açık,girişimci ve yaratıcı olmaları beklenmektedir. bu yolda amaçlarına ulaşıp,mesleklerinde yetkin bireyler olabilmeleri için öğrencilerimize mesleki veteknik eğitim okullarında tercih ettikleri alan ve dalda eğitim alma şansısağlanmaktadır. Öğrencilerimiz liseyi bitirdiklerinde eğitim gördükleri alan vedalda hem diploma hem de işyeri açma belgesine sahip olup teknisyenlik unvanıkazanırlar. ayrıca mezun olan öğrencilerimiz; aldığı ve başardığı modülleri,dersleri ve kredileri gösteren belge ve yurt dışı iş başvurularında, eğitim sertifikalarını ve diplomalarını sunma veaçıklama konusunda yardımcı olan europass sertifikası eklerine sahip olurlar.sayısı yüzbinleri geçen lisans mezunlarının işsiz olması, işverenlerin isemeslek lisesi mezunlarını tercih etmesi mesleki ve teknik eğitim kurumlarınınönemini ortaya koymaktadır. okullarımızda anadolu meslek programları bulunur.9. sınıfta ortak programda eğitim verilir. 9. sınıfın sonunda öğrenciler,anadolu teknik ve anadolu meslek programlarında yer alan alanlara ayrılır.

Ülkemizde mesleki eğitime verilen değer ne yazık kimeslek liselerinin yeni teknolojileri takip edememesi ve gelişen teknolojilerinöğretmenler tarafında eğitimlerinin eksik kalmasından dolayı nitelikli olarakgün geçtikçe değer kaybetmektedir. toplumda bilgi seviyesi düşük olanöğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesi konusunda, eğitim alanındabaşarısız olan öğrenciler genel olarak meslek liselerine yönlendirilmekte veyanlışın yanlışla toplanmasıyla ortaya çıkan sorunlar meslek liselerine hergeçen gün kan kaybettirmektedir. son yıllarda mesleki eğitime yapılan değerortadadır ve daha önceki yapılan üniversite sınavlarındaki puan katsayı yanlışıdüzeltilmiş ve teknik eğitim fakültelerinin teknoloji fakültelerinedönüştürülmesiyle birlikte üniversite sınavında bu alanlarda ek puan alarakmesleki eğitim almış bir öğrencinin mühendislik fakültesini kazanabilmeihtimali oldukça artmıştır. ayrıca meslek lisesinden mezun olan bir öğrencininkendi alanından farklı bir üniversite bölümünü istemesi halinde seçebilmesi vepuan kaybına uğramaması anadolu lisesine giden bir öğrenciyle eşit haklarasahip olması meslek lisesine giden bir öğrenci için avantajdır. ne yazık kitoplumda yıllardır süregelen yanlış bilgiler ve velilerin bilgilendirmekonusundaki yetersizlik meslek liselerimde kalitenin artırılması üzerindeolumsuz etki yaratmaktadır.

bilim teknik koleji olarak tüm bu olumsuz algılarınyıkılması toplum üzerindeki meslek lisesi başarısız öğrenci yetiştirir algısınıdeğiştirerek kaliteli ve nitelikli eğitim ortamının sunulmasını amaçlamaktayız.uygulamaya konulan çalışmalar ve önümüzdeki yıllarda yapılması planlanmışçalışmalar ile beraber eğitim ve öğretimdeki kalitenin arttırılması ve bununsürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

yÜksek ÖĞretİme geÇİŞ

mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olanöğrencilerimiz isterlerse yükseköğretime devam hakkına sahiptirler. mezunoldukları alanla ilgili ön lisans (2 yıllık) ya da lisans (4  yıllık) programlarını tercih edebilirler.Üniversiteye geçiş sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyenöğrencilerimize meslek yüksekokullarına geçişte ek puan verilir. mezunlarımızyükseköğretime geçerken hiçbir hak kaybına uğramazlar.

Özetle; mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenimgören bir öğrenci, meslek eğitimine 10. sınıfta başlar, meslek derslerininyanında genel kültür derslerine de almaya devam eder. lisedeyken mesleki eğitimuygulamalarını yapar, meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı milli eğitimbakanlığı tarafından sigortalanır. ayrıca anadolu meslek programının 12. sınıfda öğrenim gören öğrenci, işletmelerde mesleki eğitimini yaparken 3308 sayılımesleki eğitim kanununda belirtilen hükme göre işveren tarafından kendisineücret verilir” dedi.

haber yaşar karatay

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL