Sağlık

Koronavirüs Tedbirlerinde Yeni Kararlar Alındı

aksaray valiliği İl hıfzıssıhha kurulu vali yardımcısı dr.mehmettaniŞir başkanlığında olağanüstü toplanarak yeni tedbir  kararları aldı. taniŞir alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada; “dünyayıtehdit etmeye devam eden ve dünya sağlık Örgütü tarafından..

Koronavirüs Tedbirlerinde Yeni Kararlar Alındı

aksaray valiliği İl hıfzıssıhha kurulu vali yardımcısı dr.mehmettaniŞir başkanlığında olağanüstü toplanarak yeni tedbir  kararları aldı.

taniŞir alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada; “dünyayıtehdit etmeye devam eden ve dünya sağlık Örgütü tarafından pandemi olaraknitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızıkorumak ve salgının yayılmasını engellemek için koronavirüs tedbirleri ileilgili hıfzıssıhha kurul kararlarına ek olarak;

koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tümdünyada halen devam etmekte olup özellikleavrupa kıtasında salgının seyrinde biryükselme yaşandığı, birçok avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir arayagelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.

Ülkemizde de koranavirüssalgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısındanoluşturduğu riski yönetme, sosyalizolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızınıkontrol altında tutma amacıylaiçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminintemel prensipleri olan temizlik, maskeve mesafe kurallarının yanı sıra salgınınseyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelikuyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamayageçirilmektedir.

koronavirüs salgınıylamücadelede gelinen aşamanın sağlıkbakanlığı ile birlikte değerlendirilmesive sayın cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine aşağıdaki kararlarınalınması gerekmiştir.

buna göre:

İlimizde olduğu  gibi  İlçe  hıfzıssıhha  kurullarının da  48 saat  içerisinde

 toplanmasının sağlanmasına,

tüm il ve ilçelerimizde salgınla mücadele amacıyla alınantedbirlerin uygulanmasına dair takİp, denetİm, uyari ekseninde mevcut durumanaliz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetlerinindeğerlendirilmesine,

salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesiamacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip,denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlarıngörüşülmesine ve karara bağlanmasına,

7 gün, 7 konu, 7 denetim;

19 ekim pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 günboyunca aşağıda belirtilen 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerimizde geneldenetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama

ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icraedilmesinin sağlanmasına,

buna göre;

19 ekim pazartesi umuma açık istirahat ve eğlenceyerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları

20 ekim salı Şehir içi ve şehirler arası yolcutaşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil)ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

21 ekim Çarşamba organize sanayi bölgeleri baştaolmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personelservisleri

22 ekim perşembe tanılı ya da temaslı olmasınedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler

23 ekim cuma avm’ler, cami ve mescitler, halısahalar/spor tesisleri

24 ekim cumartesi vatandaşlarımızın kalabalıklarhalinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler,piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)

25 ekim pazar berber/kuaför/güzellik merkezleri,internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları,lunapark/tematik parklar

etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekildeplanlanacak ve uygulanacak denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her biriş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamukurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.),köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekildebelirlenmesine,

anons ve duyuruların etkinliği;

        gerek belediyelerin, il özel idarelerin,kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişimvasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete,sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanmakonusundaki telkin veyaçağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir. maskekullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fizikimesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması gerekmektedir.

havaların soğumayabaşlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğündefiziki mesafe kuralının hayatın her alanındave tüm mekânlarda uyulması gerekenbir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından riskoluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıylavatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.

            buamaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anonsedilmesinin sağlanmasına,

“kıymetli vatandaşlarımız;

            salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusundaçok dikkatli olmalıyız.

 saygıdeğerhemşerilerimiz,

    

     sonbahara girdik, kış yaklaşıyor.Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasındadaha dikkatli olmalıyız. salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallahbirlikte başaracağız.”

 

temaslı bildiriminin Önemi;

           salgınlamücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklıbir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemdetemaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerison derece önem taşımaktadır.

            covid­19tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgilerieksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adliişlemlerin yapılması hususu İçişleri bakanlığı’nın 24.09.2020 tarihli genelgesiile bildirilmiş olup, İl hıfzıssıhha kurul kararı uygulamaya konulmuştu.

son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu,birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığıgörülmektedir.

salgının yayılımının  önlenmesi  açısından covid­19  tanısı  konulan kişilerin  gerçeğe

aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesidurumunda umumi hıfzıssıhha kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlemtesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin türk cezakanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasınınmutlaka sağlanmasına,

Şehir İçi toplu ulaşım­ hes entegrasyonu;

İçişleri bakanlığı’nın29.09.2020 tarihli genelgesi ve İl hıfzıssıhha kurul kararı ile her türlüşehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.)yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahatkart sistemleri ile sağlık bakanlığı hayat eve sığar (hes) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda gerekli kararlaralınmıştı.

buna rağmen yerel yönetimlerce sağlık bakanlığı ile hesentegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği,uygulamada bazı hususlarda tereddütler yaşandığı görülmektedir.

Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile hes entegrasyonununsağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümler İçişleri bakanlığı’nın18.10.2020 tarih ve 17174 sayılı genelgesinde ek­1’de gönderilen “yerelyÖnetİmlerİn hes kodu sorgulama sÜreÇlerİ” çerçevesinde yürütülmesine vegerekli entegrasyonların bir an evvel sağlanmasına, bu konuya ilişkin iş veişlemlerin genel yürütümünün İçişleri bakanlığının  denetim elemanlarınca gerçekleştirilecek olanteftiş veya soruşturmalarda da özellikle takip edileceğinin bildirilmesine,

kaymakamlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlarca gereklikararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydanverilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara umumihıfzıssıhha kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi vekonusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin türk ceza kanununun 195 inci maddesikapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle kararverilmiştir” dedi.

haber avni kuru

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL