Üretmeden Ayakta Kalmak Mümkün Değil

Aksaray Valiliği Tarım İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankasıişbirliğinde ‘Köyümde Yasamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ proje tanıtım veprotokol imza töreni Ağaçlı Melendiz Otel’de yapıldı.

Üretmeden Ayakta Kalmak Mümkün Değil
07.10.2020 / 14:50 1325

Köyümde Yasamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ proje tanıtımve protokol imza töreninde Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ; Dünyanın gitti yerde toprakların, suların vetarımın çok çok önem arz ettiği bir dönem yaşıyoruz. Bundan sonraki denemde deböyle olacak gibi duruyor. Aksaray tarımıyla, sanayisiyle, kültürüyle veturizmi ile gerçekten keşfedilmesi gereken bir açık hava müzesidir. ,Üretmedenbugünkü dünyada ayakta kalmanız mümkün değildir dedi.

Toplantıya Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray belediyebaşkanı Evren Dinçer, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Recep Özdemir, Tarım ve Ormanİl Müdür Bülent Saklav, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hazı Ömer Kartal,Aksaray İl Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Aksaray Ticaret ve SanayiOdası Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Damızlık Koyun keçi yetiştiricileri başkanıMahmut Aktürk, Ziraat odası başkanı Emin Koçak, Damızlık sığır YetiştiricileriBirliği başkanı Bekir Kayan, Veteriner Odası Başkanı Önder Yıldız, daireMüdürleri ve  STK Başkanları katıldı.

Köyümde Yasamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ proje tanıtımve protokol imza töreninde protokol konuşma yaptı.

Aksaray Koyun Keçi yetiştiricileri  Birliği Mahmut Aktürk yaptığı konuşmasında“Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla yaklaşık 10 yıldırKredi imkanı Sağlıyor bu kredilerin faizlerinin tamamını ya da tamamınayakınını  Türkiye Cumhuriyeti DevletininHazinesi ödüyor.  bu konuda hazinemizehükümetimize devletimize milletvekillerimize şükranlarımızı arz ediyoruz ama bugünAçıklayacağımız Sayın valimiz ve Ziraat Bankası bölge  başkanımızın  imzalayacağı protokoldeki proje çok dahadeğerli ve çok daha önemli Ziraat bankamız yaklaşık 10 yıldır bu kredi veriyorama  karşılığında ciddi senet teminatlarıalıyor. Yetiştiricinin ekonomik durumu zayıf olanlardan bir çoğu bu kredilerdenfaydalanamadı.  Bu projede bizim için çokönemli ve değerli olan şu. Artık ipotek olmadan iki kefille bu kredilerdenekonomik durumu zayıf olan üreticilerimizin faydalanması. Bu bizim için çok değerlive çok kıymetli ikinci değerli olan kısmı da bundan önceki kredilerde bu işibilmeyen veya bu işi yapmak isteyen, yapan ipoteği olan gayrimenkulü olan buişi yapmaya hevesli bu krediler veriliyordu. Ama bu gün imzalayacağımızprotokolde bu işi yapmakta olanlar bu kredilerden faydalanacak, buda bizim içinçok değerli ve kıymetli. O yüzden ilimizde tarım ve hayvancılığıngeliştirilmesi, özellikle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, değerlibuluyoruz. Bu projede emeği geçen öncelikle değerli Cumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a Ziraat BankasıGenel Müdürümüz Hüseyin Aydın’a İlimizde bu projeye önderlik eden Valim HamzaAydoğdu’ya Ziraat Bankamızın Bölge Başkanı Recep Beye Tarım İl Müdürümüz BülentSaklav’a çok teşekkür ederim.

AKSARAY ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRETİYOR ÜLKEMİZ KAZANIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav: “KöyümüzdeYaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projemizin tanıtım ve protokol imza töreninehoş geldiniz. Bilindiği üzere İlimizin hayvansal üretim ve hayvan sayısıbakımında Türkiye’de ilk On beşin içinde yer almaktadır. Hayvansal üretim birkonuda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği olup ilimizde bir milyon adet küçük başhayvan bulunmaktadır. Bakanlığımız ve valiliğimiz küçük baş hayvan yetiştiriciliğininhak ettiği değeri görmesi için  son beşyılda bin on iki çobanımıza işletme başına beş bin TL’den beş milyon atmış binTL çoban istihdam desteği, son on üç yılda yirmi sekiz bin yüz elli iki, küçükbaş hayvan yetiştiricimize yetmiş milyon altı yüz sekiz bin TL anaç koyun keçidesteği, bin iki yüz elli altı yetiştiricimize ise üç yüz elli beş bin TL sürübüyütme desteği sağlanmıştır. Ayrıca bakanlığımıza kop idaresine ve kalkınmaajanslarına yapılan bir çok proje ile küçük başa ve yetiştiriciler ilimizdedesteklenmiştir. Ülke genelinde bir çok ilde uygulamaya konulan ve ilimizde deuygulanacak olan Köyümüzde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projemizdeöncelikle Aksaray Valiliğimizle Ziraat Bankası arasında protokol imzalanacak,daha sonra üreticilerimiz il ve ilçe müdürlüklerimize baş vuracak, İl ve ilçemüdürlüklerimiz uygun olan başvuruları Ziraat Bankasına aktarılacak, uygungörülen üreticilerimize bu ipoteksiz yılda bir defa ödemeli, yedi yıl vadeliyüz bin TL’ye kadar sıfır faizli toplamda ise Yüz elli bin TL Küçük baş Hayvanve yem kredisi verilecektir. Bu sayede çiftçilerimiz hem hayvan sayılarınıarttıracak hem kaliteli damızlık hayvana üreteceklerdir. Projenin hayat geçmesiile çiftçilerimiz doğduğu yerde doyacak köyden kente göçte engellenmiş olacak. Ayrıca bu proje sayesindeönümüzdeki beş yıl içerisinde  bir milyonolan küçükbaş hayvan sayımızı bir buçuk milyon başa çıkartarak Türkiye’de deilk on içerisinde yer almayı planlıyoruz dedi.

Ziraat bankası bölge müdürü Recep Özdemir ; Projenin amacıküçük baş hayvancılık işletmelerinin ölçeklerinin büyütülmesi, ülkemizdekiküçük baş hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin ekonomiyekazandırılması ve yöresel koyun ırkları ile bölgesel kalkınmanın sağlanması ileböyle bir projeyi Aksaray ilinde faaliyete geçirilmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz kiAksaray’ımızın hayvancılık konusunda sahip olduğu potansiyel ile mukayeselüstünlüğünü bu projede daha üstün yerlere taşıyacaktır. Dedi.

 

Aksaray belediye başkanı Evren Dinçer;  Bugün Tarım ve orman bakanlığımızın başlatmışolduğu ve şehrimiz özelinde sayın valimizin talimatlarıyla projelendirilen vehayata geçirilecek olan imza töreni yapılacak olan Köyümüzde Yaşamak İçin Bir SürüNedenim Var var  projesinin imza töreniiçin bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tarım il müdürümüz rakamlardan bahsettiAksaray’ımızda 380 bin büyük baş, bir milyonda küçük baş hayvan bulunmakta herzaman her platformda diyoruz Aksaray hem sanayi şehri hem de tarım şehridir.Bunlar birbirlerine rakip değil, iki sektörde iki alanda da her zaman büyük birşekilde rekabetçi bir şekilde ülkemizin gündeminde çalışmalarımızı sürdürüyoruzve iddialıyız.  Hayvan ırklarınıngeliştirilmesi artırılması  Aksaray’ınözelinde de son yıllarda su kaynaklarının hızla tükeniyor olması da küçük başhayvancılığı da teşvik edilmesinin önemini bir çok noktada artırıyor. Bubakımdan da projeleri önemli buluyorum. Küçük baş hayvancılığı Aksaray daartırmamız, teşvik etmememiz gerekiyor. Bu projenin beklentisi küçük baş hayvansayısının  %50 artış sağlayarak bir buçukmilyona yakın hayvanı bulundurmak. Bu proje ile 5 yıl içesisin de bir buçukmilyona ulaşacağı ümidi içerisindeyim emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu; Köyümüzde Yaşamak İçin BirSürü Nedenim Var var projesinin protokol imza törenine hoş geldiniz. Değerliarkadaşlar dünya çok büyük bir salgın geçiriyor.  Bu salgınla birlikte  maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi alt üstolmuştur.  Bu salgınla birlikte ortayaçıkan bir gerçek şu ki artık tarım eskisinden çok daha anlamlı ve kıymetli halegelmiştir. Bugün Aksaray tarımda İç Anadolu’nun incisi olarak tanımlanıyor vetanımlanmaya devam edecektir. Bugünkü proje ile bir milyon olan küçükbaş hayvansayımızı bir buçuk milyona çıkarmaya hedefliyoruz. Bu proje ilk olarak Tokatilimizde uygulandı biliyorsunuz. Tokat Valimiz Ozan bey bu projeyi Ziraatbankası bölge müdürü ile uyguladı. Bu proje model proje olarak Tokattauygulandıktan sonra bakanlık bu projeyi bütün illerimize tavsiye etti. Türkiyede bu proje model bir uygulama olmuştur. Bu proje ile artık tarımın vehayvancılığın önemli olduğunu konuşmamamıza söylemememize gerek yok. Dünyanıngitti yerde toprakların, suların ve tarımın çok çok önem arz ettiği bir dönemyaşıyoruz. Bundan sonraki denemde de böyle olacak gibi duruyor. Aksaraytarımıyla, sanayisiyle, kültürüyle ve Turizmi ile gerçekten keşfedilmesigereken bir açık hava müzesi, bugün burada ben arkadaşlarımla bu KöyümüzdeYaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesinde, ipoteği olmayan, bankadan krediekemeyen hayvancılık yapmak isteyen tüm üreticilerimize destek veriyoruz.  Bu tip projeler gerçekleştirilirken siyasiiradeyi de unutmamamız gerekiyor. Onların desteği olmadan, yüreklendirmeleri olmadanbu tip projelerin olması mümkün değildir. Bu vesile ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Ziraatbankası Genel Müdürü Hüseyin  Aydın’a buprojeye verdikleri destekle bizleri ve bütün Türkiye’yi  yüreklendirdikleri için şükranlarımısunuyorum. Bu projenin Aksaray’a tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyorum.Bu proje ile şuan Türkiye de otuz yedi milyon küçükbaş hayvan var. Ziraatbankası ve valiliklerin koordinasyonu ile inşallah  hedef Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısınıseksen milyona çıkarmak. Bunu çıkarmamız gerekiyor, gerçekten üretmemizgerekiyor. Üretmeden bugünkü dünyada ayakta kalmanız mümkün değildir dedi.

Daha sonra Köyümüzde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Varprojesi programı Ziraat Bankası Bölge Müdürü Recep Özdemir ile Aksaray ValisiHamza Aydoğdu arasında protokol imzalanarak son buldu.

Haber Yaşar Karatay


  • Üretmeden Ayakta Kalmak Mümkün Değil
  • Üretmeden Ayakta Kalmak Mümkün Değil
Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.