Valilik Yeni Tedbir Kararlarını Açıkladı

Aksaray Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali YardımcısıMustafa GÜNDÜZ Başkanlığında olağanüstü toplanarak yeni tedbir karaları aldı.

Valilik Yeni Tedbir Kararlarını Açıkladı
12.09.2020 / 15:15 1845

Aksaray Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada“Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemiolarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi vevatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Koronavirüstedbirleri ile ilgili Hıfzıssıhha kurul kararlarına ek olarak;

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat dönemindekoronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınantedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. İçişleriBakanlığı’nın 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı Genelgesi ile 20.08.2020 tarihve 13429 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarıyla izolasyonsüreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç)hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslıoldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemibelirlenmişti.

Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar,inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerinizolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyonkoşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşıkarşıya kalınmaktadır.

Ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıylayapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazıkişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halksağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerianlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun72 nci maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüpheedilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyünedenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerindeveya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı.”hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;

1.İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyonkoşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayankişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Valilikçeyurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine,

2.İlgili Bakanlıklarca Aksaray Valiliğine tahsis edilecekyurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır:

- Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali tarafındangörevlendirilecek bir vali yardımcısının genel koordinasyonunda mevcutyöneticilerle sağlanmasına,

- Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetlerive diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanmasına,

- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulmasıkararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçlarıAFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanmasına,

- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulmasıkararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gereklidurumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilenpersonelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışması sağlamaküzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine,

- Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesine,

- 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olangüvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadargüvenlik/kolluk personeli ile sağlanmasına,

3.Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmişolmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileriile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeniolmayan kişiler;

- Valiliğimizce kendilerine tahsis edilen yurtlara veyapansiyonlara yerleştirilmesi ve izolasyon süresinin burada tamamlatılmasına,

- Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşeve ibate bedeli Valiliklerce karşılanmasına,

4.Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimlersonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyonkararına aykırı hareket eden kişiler;

- İçişleri Bakanlığının Genelgeleri ve İl HıfzıssıhhaKurul Kararları çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılması ve TCK 195 ncimaddesi uyarınca hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

- Ayrıca Valiliğimizce izolasyon sürecini tamamlatmaküzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabitutulmalarına,

İçişleri Bakanlığı’nın 30.05.2020 tarih ve 8558sayılı  Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha KurulKararlarıyla  şehirlerarası toplu ulaşımaraçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğugetirilmişti. Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazıfirmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerdenanlaşılmış olup aşağıdaki tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiştir:

1.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar(otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi(internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodutalep edilmesi ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına,

2.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcualınma esnasında da yolcuların HES kodunun kontrol edilmesine, araca binmesindeherhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilmelerine,

3.Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HESkodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişileriçin gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine vesağlık kuruluşlarına yapılmasına,

4.Başta trafik birimleri olmak üzere kollukbirimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcutaşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekildedenetlenmesine,

5.Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuyabilet satışı yapan firmalara Valilik ya da Kaymakamlıklar tarafından gerekliidari para cezası uygulanması ve HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlarınise 10 gün süre ile seferden men edilmesine,

6.Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısıolduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahatettiği tespit edilen kişilerin İçişleri Bakanlığı’nın 11.09.2020 tarih ve14810sayılı Genelgesi çerçevesinde Valilikçe belirlenen yurt veya pansiyonlardazorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

Kaymakamlıklar ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıncauygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete nedenolunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgilimaddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil edendavranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekliadli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir” ifadelerinikullandı.

Haber Merkezi


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.