45. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Eğitim Bir-Sen Aksaray İl Başkanı Murat Günaydın,Eğitim-Bir-Sen Millî Eğitim Şubeleri 45. Başkanlar Kurulu toplantısınaAnkara’da katıldı. 

45. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
20.07.2019 / 10:02 1520

Başkan Günaydın Toplantının içeri hakkında yaptığı basınaçıklamasında şunlara değindi.

“Eğitim-Bir-Sen Millî Eğitim Şubeleri 45. BaşkanlarKurulu toplantısı Ankara’da yapıldı. 5. Dönem Toplu Sözleşme gündemiyle yapılantoplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, genel yetkili sendikaoldukları 2011 yılından bu yana pek çok kazanıma imza attıklarını, eğitimeilişkin takdire şayan çalışmalar yaptıklarını, eğitim çalışanlarının onlarcasorununun çözüme kavuşturulmasını sağladıklarını belirterek, 5. Dönem TopluSözleşme’de yeni kazanımlar elde etmek için çalıştıklarını, teşkilatınliderleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını, kamugörevlilerine, eğitim çalışanlarına kazandırmak için ellerinden geleniyapacaklarını söyledi.

Toplu sözleşme masasına taşınacak başlıklara ilişkindeğerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Genel Başkan Yardımcısı RamazanÇakırcı, teşkilat çalışmaları, Hasan Yalçın Yayla ise toplu sözleşme teklifleritaslağıyla ilgili sunum yaptılar. Akabinde şube başkanları söz alarak gündemleilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Öğretmen atama ve yer değiştirme, yönetici atama,sözleşmeli öğretmenlik, şef, memur ve hizmetlilerin sorunları gibi birçokkonunun ele alındığı toplantıda şu kararlar alındı:

-Eğitim-Bir-Sen olarak, ırk, dil, din, sınıf gibi, hiçbirayrım gözetmeksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel insan haklarınınkorunmasını ve yaşatılmasını zorunlu değerler olarak telakki ediyor; hukukunüstünlüğüne, adalete, hakkaniyete dayalı uluslararası siyasal bir düzenin tesisedilmesini zaruri görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde, tahammül sınırlarınızorlayan ve sistemli olarak sürdürülen insan hakları ihlallerini, insanlarıvatanlarından koparıp sığınmacı veya mülteci durumuna düşüren sömürü düzenini,zulmün her çeşidini ve bunların sorumlularını lanetliyoruz.

-31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasındabazı belediyelerdeki iş güvencesinin bütün yönleriyle ihlal edilmesi sonucunudoğuran, kamu çalışanlarına yönelik işten çıkarma, görevden alma, sözleşmesinisona erdirme, sürgün, geçici görevlendirme ve görev tanımlarına aykırıfaaliyetlerde bulunmaya zorlama şeklindeki haksız ve hukuksuz kararlara veuygulamalara karşı yetkilileri göreve, kamuoyunu tepki göstermeye davetediyoruz. Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminataltına alınan hakların ayaklar altına alınmasına, iş barışının ve huzurununbozulmasına, sendikal baskı kurulmasına, belediye çalışanlarına yönelik tehditve şantaja imkân verilmesine karşı çalışanların lehine duruşumuzu kararlılıklasürdürecek, eylemlerine destek olmaya devam edeceğiz.

-5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşverenisıfatıyla toplu sözleşme masasına oturacak olan siyasi irade, bütçe kısıtlarımazeretini ileri sürerek kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkintaleplerine duyarsız kalmamalı, toplu sözleşmeyi refahın adil paylaşımı içinfırsat olarak gördüğünü ispatlayacak bir anlayış ve içerikle hareket etmelidir.

-Eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarınıngeliştirilmesinin, mevcut sorunlarının çözülmesinin, ülkemizin kalkınmasındaanahtar faktör olan eğitimin kalitesinin artırılmasında başat etken olduğuunutulmamalıdır. Kamu İşveren Heyeti toplu sözleşme sürecinde bu eksendehareket etmeli; ‘sayısal çoğunluk’ mazeretine sığınarak taleplere duyarsızkalmanın, üstesinden gelinemeyecek toplumsal maliyetlere neden olacağıbilinmelidir.

-3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözün gereği bir anevvel yerine getirilmeli; meslek grupları bazlı değil, memnuniyet katsayısınıartıracak, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak bir ek gösterge artışı içindüzenleme yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesindeyapmayı tasarladığı değişim ve dönüşüm süreçlerinde, öğretmenleri veöğrencileri doğrudan ilgilendiren konularda ortaya çıkacak pozitif ve negatifdurumların çok iyi hesaplanabilmesi için sahada olan, emek veren, ter döken,işin içinde yoğrulan tüm paydaşları sürece dâhil etmeli; bir dokunuşun binhaykırışa sebep olacak isabetsiz adımlardan kaçınmalıdır.

-Eğitim, şiddeti ortadan kaldıracak bir enstrüman olaraktavsif edilirken, şiddetin eğitimi tehdit ve tahdit eder boyuta ulaşması, bunungeleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması, eğitimçalışanlarına yönelik şiddete karşı ivedi, acil ve köklü bir çözüm getirmeyizaruri kılmaktadır. Her geçen gün yönünü biraz daha kaybeden; saygı, sevgi,hoşgörü ve sabır gibi değerlerimizi örseleyen şiddetin toplumun hayatındantopyekûn çıkması, eğitim çalışanlarının bir daha şiddetin kurbanı olmaması içincaydırıcı hükümler içeren bir yasal düzenleme derhal çıkarılmalıdır.

-Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması konusundaverilen sözün gereği yerine getirilmeli; öğretmenlerimizin kazanılmış haklarınıkoruyacak, mesleki itibarına yatırım yapacak, özlük haklarında hak ettiğiiyileştirmeleri gerçekleştirecek, öğretmenliği bir kariyer mesleği olaraktanımlayıp şekillendirecek, mesleki özerkliği tesis edecek, mesleki yetkinlikve beceriyi sürekli geliştirecek bir meslek kanunu daha fazla zamangeçirilmeden çıkarılmalı; bu adım, eğitim sisteminde planlanan değişim vedönüşümden arî düşünülmemelidir.

-Sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunlarına kısmi çözümgetiren ‘hizmet süresini 4 yıldan 3 yıla, kadroya atanma sonrası yerdeğişikliği talep sürelerini 2 yıldan 1 yıla indiren’ yasal düzenleme, önemlibir adım olmakla birlikte, geçici bir çözümdür. Nihai çözüm kadrolu istihdam,istihdamda güçlük çekilen bölgelerin kadro istikrarının reçetesi ise teşvikîuygulamalardır.

Sözleşmeli öğretmenler için yapılan 3+1 düzenlemesine ekolarak, 2019 Ağustos ayını da kapsayacak şekilde eş mazereti tayin hakkıtanınmalıdır.

-Eğitim çalışanlarının atama ve yer değiştirme süreçleri,günübirlik kararlardan azade; belirlilik, idari istikrar ve güvenilirlikilkeleri çerçevesinde mağduriyetleri önleyecek, adalet ve hakkaniyeti tesisedecek, ‘öğretmensiz sınıf kalmaması’ ile ‘öğretmenlerin yer değişikliğihaklarının tesisi’ arasındaki dengeyi kuracak şekilde kalıcı bir düzenlemeyekavuşturulmalıdır.

- Eğitim kurumu yöneticilerinin, kariyer ve liyakatilkesi çerçevesinde, kazanılmış haklarının korunduğu, eğitim yöneticiliğindeilerleme haklarının tesis edildiği, kendilerini, öğretmenleri, eğitimpersonelini ve kurumlarını değişim, dönüşüm ve gelişime hazırlayacak haklar,yetkiler ve imkânlarla teçhiz edildiği, idareci olmanın ötesinde ‘eğitimlideri’ olması beklentisini karşılayacak sürdürülebilir bir eğitim kurumuyöneticiliği sistemi inşa edilmelidir.

-Eğitim kurumlarının yöneticisi, öğretmeni, öğrencisi vediğer eğitim çalışanlarıyla bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, şef, memurve hizmetli eğitim çalışanlarının eğitimin niteliğinin artırılması, eğitimkurumlarından beklentinin karşılanması, eğitim hizmetinin sorunsuz işlemesialanlarındaki vazgeçilmez rolü göz önüne alınmalı; özlük haklarıiyileştirilmelidir.

-4/C statüsünden sözleşmeli personel statüsüne geçirilen,ancak özlük hakları itibarıyla sözleşmeli personelin sahip olduğu haklardanmahrum edilen personel arafta bırakılmamalı, memur kadrolarına geçirilmeli,özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır.

-Öğretmen ihtiyacını kadrolu istihdamla karşılamayan veyer değiştirme sistemini doğru uygulamayan anlayışın ortaya çıkardığı ücretliöğretmenlik gibi geçici istihdam türlerine son verilmeli, eğitimin niteliğipalyatif çözümlere mahkûm edilmemeli; öğretmenlik, kadrolu istihdamın yapıldığıbir kariyer mesleği olarak görülmelidir.

-657 sayılı Kanun’un yürürlüğe konulduğu tarihten bu yanageçen zaman zarfında kamu idaresinde gerçekleşen gelişim ve dönüşüm karşısındahiçbir fiili gerekçesi ve olgusal gerçekliği kalmayan yardımcı hizmetler sınıfıuygulamasına son verilmeli, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları genel idarehizmetleri sınıfına geçirilmeli ve özlük haklarında iyileştirme sağlanmalıdır”.

Haber Yaşar Karatay


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.