Gündem

Su Maliyetlerini Hafifletecek Proje

kop bölgesinin en önemli sorunlarının başında gelen sukısıtı ve yüksek enerji maliyetleri düzenlenen akıllı pompa Çalıştayı ilemasaya yatırıldı. kop test kuyusunda gerçekleştirilen saha Çalıştayında yeninesil akıllı pompa sistemi ile ortalama yüzde 25 su ve enerji tasarrufusağlandı.

sanayi ve teknoloji bakanlığına konya ovası projesi (kop)bölge kalkınma İdaresi başkanlığı, kop bölgesinin en önemli sorunlarılistesinin en başında yer alan su kısıtı ve yüksek enerji giderlerini azaltacakdaha böylece fazla alanı sulu tarıma açabilecek için ‘yeraltı suyu sahalarındasu ve enerji kullanımının araştırılması ve verimliliğinin artırılması projesi’kapsamında önemli bir çalıştaya imza attı.

konya’nın Çumra İlçesi alibeyhüyüğü mahallesinde bulunankop test kuyusunda gerçekleştirilen saha Çalıştayına; kop İdaresi başkanı İhsanbostancı, konya bölgesi sulama birliği kooperatif başkanı Şaban güven, konyaziraat mühendisleri odası başkanı prof. dr. süleyman soylu, konya jeolojimühendisleri odası başkanı prof. dr. fetullah arık, alibeyhüyüğü sulamakooperatif başkanı abdullah küçükdağlı, tkdk konya İl koordinatörü hakan doğan,Çumra tarım ve orman İlçe müdürü fatih demirci, meram ziraat odası başkanı aliataiyibiner, meram elektrik perakende satış a.Ş (mepaŞ) genel müdür yardımcısıeyüp erduran ile çiftçiler katıldı.

“bölge sulamasınınyüzde 60’ı yeraltı suyundan karşılanıyor”

aksaray, karaman, kırıkkale, kırşehir, konya, nevşehir,niğde ve yozgat’tan oluşan kop bölgesinde; tarımsal sulama ihtiyacınınağırlıklı olarak yer altından karşılamak zorunda kalındığını, bunun daçiftçiler için önemli bir girdi maliyeti oluşturduğuna dikkat çeken kop İdaresibaşkanı İhsan bostancı, kop bölgesi’nin her alanda ülkemizin önemlimerkezlerinden olmasına için çok sektörlü çalışmalar yürüttüklerini, yaşanılancoğrafyanın potansiyelini etkin bir şekilde kullanılabilmek adına alternatiflergeliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek; “bu çalışmalarda kop olarakbenimsediğimiz en önemli husus; kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve bu bölgeiçin birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesidir. bölgede azımsanamayacakölçüde gerçekleşen tarımsal-bitkisel faaliyetler doğal olarak sulamanın öneminiortaya çıkarmaktadır. su fakiri olan kop bölgesi, türkiye’nin kullanılabiliryer üstü su potansiyelinin yaklaşık yüzde 3.4’ ünü, yer altı su potansiyelibakımından ise yaklaşık yüzde 31.5’ ini oluşturmaktadır. yıllık ortalama yağışmiktarı açısından ise aksaray, karaman, konya ve niğde’den oluşan konya kapalıhavzası türkiye’nin en sıkıntılı havzası konumundadır. havzamız türkiye’ninkullanılabilir su varlığının yüzde 4’üne sahipken, tarım alanlarının yüzde12’sine, sulanan tarım alanlarının ise yüzde 17’sine sahiptir. bölgede hektarbaşına düşen su miktarı türkiye ortalamasının üçte birinden, bölge yıllık yağışmiktarı da türkiye ortalamasının yarısından daha azdır. bölge’nin mevcutsulanan alanlarında kullanılan suyun yüzde 60’ı yeraltı suyundankarşılanmaktadır. bu yoğun kullanım sebebi ile konya kapalı havzasında yeraltısu seviyesi her yıl ortalama olarak 2-3 metre civarında düşmektedir. yeraltısularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra suçekimi ekonomik olmaktan çıkacaktır” dedi.

 “yeni sistemle yıllık 130 milyon tl tasarrufmümkün”

 “yeraltı sularıüzerinde baskıyı azaltmak amacı ile randımanı düşük verimsiz eski sulamasistemlerinin rehabilite edilmesi gerekmektedir” diyen başkan bostancı,“sürdürülebilirliği temin etmenin yanında tarımsal üretimde su başta olmaküzere tüm girdileri azaltmak günümüzün rekabetçi ortamında ekonomik birzorunluluk olarak ta karşımıza çıkmakta. girdi maliyetlerinde yaşanandeğişimler, dönümden kaç ton ürün aldığımızı değil, dönümden kaç lira karettiğimizi önemli hale getirmektedir. İhtiyacının iki katı gübre, ihtiyacınıniki katı su, ihtiyacından fazla tarımsal ilaç kullanarak normal şartlardaalabileceğiniz üründen sadece yüzde 25 fazla ürün almanın ekonomik olarak birizahı yoktur. İki katı masraf, çeyrek misli gelir karlı bir tercih değildir.bugün burada hem suyun hem de enerjinin tasarruflu kullanılmasına aynı zamandayeraltı suyunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik örnek bir projeyi debirlikte hayata geçirmiş olacağız. Örnek uygulamamız ile hem çiftçilerimizüzerindeki su ve enerji maliyetlerini hafifletmeyi hem de yas kaynaklarınıngelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. proje ileyas kooperatiflerinin su ve enerji kullanım durumlarını tespit etmek vekooperatiflerimizi aydınlatmak adına; mevcut pompa türleri, kuyu bilgileri,geçmiş su ve enerji kullanımları gibi veriler elde edilerek mevcut durum ortayakonulmuştur. bu veriler ışığında yıllık enerji sarfiyatı yüksek olanalibeyhüyüğü kooperatifi, konya ve karaman illerini temsil etmek üzere örnekolarak seçilmiş ve bu kooperatifimize ait 117 kuyu içerisinden şu anda yanındabulunduğumuz kuyu test kuyusu olarak belirlenmiştir. konya ve karaman illeriiçin 2017 yılında tarımsal sulamada kullanılan toplam 1 milyar 340 milyonkilovatlık enerjinin karşılığında abonelere yaklaşık 460 milyon tl elektrikfaturası gelmiş, bunun sulama kooperatiflerine düşen kısmı ise yaklaşık 101milyon tl’dir. kop test kuyusunda sistem yenilenmesi sonucu aynı debi veyükseklik değerlerinde, aynı tabanca sayılarında enerji giderlerinde yaklaşıkyüzde 20-25 oranında tasarruf sağlandığı görülmüştür. bazı kuyulardaulaşılabilecek iyileştirme oranı ise yüzde 50 mertebesinin üzerine dahi çıkabilmektedir.bu örnek ışığında bölgedeki yas kuyularında yapılacak iyileştirmeler ile sadecekonya ve karaman illerinde 2017 rakamları baz alınarak yıllık en az 92 milyontürk lirası, konya kapalı havzası genelinde ise yıllık 130 milyon tl tasarrufunmümkün olabileceği görülmektedir” diye konuştu.

 “enerjide tasarruf sağlayabilirsek çiftçimizüretmeye devam edebilir”

konya bölgesi sulama birliği kooperatif başkanı Şabangüven, projenin yüklenici firmasının çalışmalarını bizzat yerinde görmek üzerekayseri’ye gittiklerini ve gerekli incelemelerde bulunduklarını belirterek;“bugün burada gerçekleştirilen çalıştay ve önümüzdeki günlerde niğde’dedüzenlenecek çalıştayların neticesinde akıllı pompa sistemlerinin bizimkooperatiflerimize uyup uymayacağı konusunda karar vereceğiz. Üreticiarkadaşlarımız merakla akıllı pompaların kendilerine maliyetinin ne olduğunusoruyorlar, en sağlıklı sonuçları çalıştay neticesinde alacağız ancak yine deön değerlendirmelere göre yeni pompanın maliyeti, hali hazırda kullanılan pompalarınenerji tasarrufundan elde edilen karla çıkmış olacak. bunu hep birliktegöreceğiz. kop test kuyusundaki denemeler sonucunda burada hem suda hem deenerjide tasarruf sağlayabilirsek çiftçimiz üretmeye devam edebilir” şeklindekonuştu.

 “sorunların çözümünde kop damgasını görüyoruz”

konya ziraat mühendisleri odası başkanı prof. dr.süleyman soylu ise son zamanlarda katıldıkları tüm etkinliklerde kop İdaresinindamgasını gördüklerini belirterek; “her ortamda farklı yaralara merhem olmayagayret gösteriyorlar. geçtiğimiz günlerde; dağlık bölgelerde kırsal kalkınmayayönelik destekleme faaliyetleri, ürün verimi ve kalitesinin nasılartırılacağına yönelik çalışmalardan, bugün ovanın ön önemli sorunu olan su veenerjinin kullanımında nasıl bir faydamız olur bakış açısı ile her sıkıntıyaçare olmaya gayret gösteren kop İdaresinin yeni bir çalıştayındayız. ovadatarım alanlarının ne yazık ki yüzde 20’sini sulayabiliyoruz. yağışlar oldukçasınırlı. verimlilik ve beraberindeki getiride belli. o nedenle mevcut kaynaklarımızıne kadar verimli kullanabilirsek bölgenin kalkınmasına o denli katkıda bulunmuşolacağız. teknoloji her alanda gelişiyor ve bu gelişmeyi tarıma da yansıtmakbizlerin boynunun borcu. projenin yüklenici firmasının sunumlarını daha önce deizlemiştim, rakamlar sahada da tutarsa gerçekten çiftçilerimize hem sulamamaliyetlerinde hem de sulanabilecek alanı artırmaları bakımından ciddi anlamdafaydası olacak. bu çalıştayda alınacak olumlu sonuçların dalga dalgayayılacağına inanıyorum. böylesine önemli bir projeye ön ayak olduğu ve destekverdiği için kop bölge kalkınma İdaresine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.

 “Ölçemiyorsanız yönetemezsiniz”

konya jeoloji mühendisleri odası başkanı prof. dr.fetullah arık’da kop İdaresinin düzenlediği çalıştay ile bölgenin en önemlisorunlarına parmak bastığını belirterek; “bölgemiz ciddi anlamda ilave suya veilave enerjiye ihtiyaç duyuyor. Özellikle karapınar bölgesinde meydana gelenobrukları ve kullanılamayan alanları dikkate alırsak, mevcut suyumuzu dahadikkatli ve verimli kullanmamız gerektiği ortaya çıkıyor. bu konuda da kopİdaresinin önemli çalışmalar yürüttüğünü biliyorum ve yakın gelecekte benzerprojelerle karşımıza çıkacağını umuyorum. eğer ölçemiyorsanız yönetemezsiniz,yeraltı suyu varlığımızla ilgili mutlaka bir ölçüm gerçekleştirmemiz gerekiyor.yer altı suyumuzun ne kadar olduğu ile ilgili kesin bir cevabımız yok.dolayısıyla bölge tarımını ne kadar bu şekilde sürdürebiliriz bununla ilgili debir cevabımız yok. o neden bu cevapları bulabilmek için mutlaka suyumuzunölçülmesi gerekiyor. mevcut yeraltı suyumuzu daha verimli kullanabilmek içinmevcut sulama sistemlerimizi, ürün desenimizi ve teşvik modellerimizi gözdengeçirmeliyiz. bu nedenle yapılan bu çalıştayı çok değerli buluyorum. kop İdaresinive projenin yüklenici firmasını ve buraya katılan tüm çiftçilerimiz kutluyorum.İnşallah gerçekleştireceğimiz çalıştay hem bölgemiz hem de ülkemiz içinhayırlar getirir” şeklinde konuştu.

alibeyhüyüğü sulama kooperatif başkanı abdullahküçükdağlı ise konuşmasında kop İdaresinin böylesine önemli bir projeye ön ayakolduğu için çok mutlu olduklarını belirterek, “malumunuz olduğu üzere sulamakooperatiflerinin giderlerinin yüzde 70’ini enerji maliyeti oluşturmaktadır. bunedenle enerji maliyetlerinin düşürülmesi, suyun iktisatlı kullanılması için buçalıştayın olumlu bir sonuç vermesini arzuluyorum” dedi.

konuşmaların ardından akıllı pompa sistemininkullanıldığı kop test kuyusundan arazi sulaması gerçekleştirildi. havadangörüntüler eşliğinde sulama sahasını inceleyen üreticiler bir taraftan dasulama işlemi boyunca su basıncı, kullanılan enerji miktarı ve verimlilikoranlarını anlık olarak takip etti.

haber merkezi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası