Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

İmam-Hatip mezunları dikkat; Müftülük alım yapıyor!

Aksaray İl Müftülüğü, boşalan

Aksaray İl Müftülüğü, boşalan ya da boşalacak olan İmam Hatip ve Müezzin Kayyım kadrolarına vekâleten yapılacak atama için yarışma sınavı yapılacağını duyurdu.
Aksaray İl Müftülüğü, il ve İlçe müftülüklerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyım kadrolarında çeşitli sebeplerle oluşan boşlukları doldurmak için vekaleten alım yapılacağını açıkladı.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre sınava katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin bilgiler şu şekilde:
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak. 3- Vekil İmam-Hatiplik için İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak. 4- Vekil Müezzin-Kayyımlık için; hafız olup, en az lise veya dengi okul mezunu olmak. 5- Atanmak istediği görevi yapmaya mâni bir özrü bulunmamak. 6- 2022 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Ek-1 Form dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek.) 2- 2022 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi 3- Vesikalık fotoğraf. (1 adet) 4- Diploma aslı ve fotokopisi 5- T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) 6- Hafız olanlar için; hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi
BAŞVURU İŞLEMLERİ 1- Başvuru yapmak isteyenler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 16/11/2023–30/11/2023 tarihleri arasında İl Müftülüğüne şahsen, posta veya faks yoluyla (sınava gelirken istenen tüm belgelerin asıllarını getirmek kaydıyla) müracaat edebileceklerdir. 2- Belgeleri eksik olan, şartları taşımayan veya belirtilen tarihler dışında başvuru yapan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
SINAV İŞLEMLERİ 1- Adaylar, sınava gelirken T.C. No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) birini yanlarında bulunduracaklardır. 2- İlan edilen tarih ve saatte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ 1- Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün http://aksaray.diyanet.gov.tr web adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 2- Yapılacak olan sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak olup, sıralama işlemi başarı puanına göre yapılacaktır. 3-Hafız olan ve en az lise veya dengi okul mezunu olan adayların (dini öğrenim mezunu olmayan) sadece Vekil Müezzin Kayyım kadrolarına atamaları yapılacaktır. 4- Puanların eşit olması halinde; 2022 KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanında eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre başarı sıralaması yapılacaktır. 5- İlimiz genelinde yeni bir Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyımı Alım Sınavı açılıncaya kadar Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım ihtiyacı olması halinde atamalar başarı sırasına göre yapılacaktır. 6-Halen vekil olarak görev yapanlar arasında sınava girenler sıralamaya tabi tutulacaklardır. Ancak sırası gelen adayların, mevcut görevleri devam ederken yeniden ataması yapılmayacaktır. (görevleri devam ederken sırası gelen adayların mevcut görevleri sebebiyle hakları yanacaktır.) Süreleri bitmeden görevinden ayrılanların (istifa edenlerin) ataması da yapılmayacaktır. 7-Sırası gelen adaya telefonla ulaşılacaktır. Bu sebeple numarasını değiştiren adayların İl Müftülüğümüze bilgi güncellemeleri yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde kendisine telefonla ulaşılamaması halinde sırası geçmiş olacaktır. 8-Haklarında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda haklarında olumlu netice alınamayanlar, sınavı kazansalar veya atamaları yapılsa bile başarısız sayılacaklar ve atamaları yapılanların görevine son verilecek olup, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER 1. Ek-1 Form dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek) 2. 2022 Yılı KPSS (B) grubundan Lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122’den puan aldığını gösterir sonuç belgesi 3. Vesikalık fotoğraf (3 adet) 4. Diploma fotokopisi (Aslı beyan edilecek) 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı beyan edilecek) 6. Hafız olanlar için; hafızlık belgesinin fotokopisi (Aslı beyan edilecek) 7. Askerlik durum belgesi. 8. Mal Bildirim Formu 9. Görevini yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair dilekçe. 10.Adli sicil kaydı (Resmi Kurum için)
DİĞER HUSUSLAR 1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verdiği ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir. 2- Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün resmî internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak olup, adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. 3- Yapılacak olan bu sınav; ikinci bir sınav ilanına kadar geçerli olacaktır. 4- Atama sırası gelen adaya dilekçesinde belirttiği telefon numarasından ulaşılacak olup, kendisi arandığı halde cevap vermediği/ulaşılamadığı veya teklif edilen yeri kabul etmediği takdirde haklarını kaybetmiş sayılacaktır. 5-Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
Sınava katılmak isteyen adaylar 30 Kasım Çarşamba saat 17.00’a kadar müracaat yapabilecek. Sınav tarihi ise Müftülük web sitesinden müracaat bitiş tarihinin ardından açıklanacak.

Haber: Hakan Hidayet Deniz