Gündem

İL GENEL MECLİSİ 2 TEMMUZ’DA TOPLANIYOR

aksaray İl genel meclisi 15. dönem temmuz ayı olağantoplantısını 2 temmuz’da görüşecek.

İl genel meclisinin görüşecekleri maddeler ise

madde 1: yoklama veaçılış

madde 2: 2018 yılımayıs ayı tutanak Özetinin okunarak oylanması

madde 3: valilikmakamı tarafından havale edilen İl Özel İdaresinin (İmar ve kentsel İyileştirmemüdürlüğü) 06.06.2018 tarihli ve 4278 sayılı yazıları ile mülkiyeti aksaray İlÖzel İdaresi adına kayıtlı aksaray İli merkez İlçesi seleciköse köyü sınırlarıiçinde bulunan 995,05 m² yüzölçümlü taşınmazın 28706,13 tl bedel karşılığındakarayolları genel müdürlüğü’ne (3. bölge müdürlüğü) devrinin yapılmasıhususunun görüşülerek karara bağlanması

madde 4:rapor-01-eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu ile Çevre ve sağlıkkomisyonu ile İmar ve bayındırlık komisyonunun 15-22.05.2018 tarih 01-02 sayılıraporları ile aksaray İli merkez İlçe fatma mithat gürsoy ve kömürcü mehmetbaysal İlköğretim okullarına bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılmasına aitraporların görüşülerek karara bağlanması

madde 5:rapor-02-planve bütçe komisyonu ile İmar ve bayındırlık komisyonu ile ar-ge komisyonunun15-22.05.2018 tarih 02-03-05 sayılı raporları ile aksaray İli merkez İlçesiŞifahane mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait kargir ev ve arsavasıflı 3342 ada 49 parsel 104/725 m² hisseli taşınmazın satışına aitraporların görüşülerek karara bağlanması

madde 6:rapor-03-plan ve bütçe komisyonu ile ar-ge komisyonunun 15-22.05.2018 tarih01-03 sayılı raporları ile aksaray İl Özel İdaresinin araç parkınıneksiklerinin belirlenmesi ve ihtiyaç olan araç ve gereçlerin alımları için İlÖzel İdaresi 2019 mali yılı bütçesi oluşturulurken ödenek ayrılmasına ait raporlarıngörüşülerek karara bağlanması

madde 7:rapor-04-İmarve bayındırlık komisyonu ile turizm ve gençlik spor komisyonunun 22.05.2018tarih 01 sayılı raporları ile aksaray İli güzelyurt İlçesi ilısu köyündebulunan tarihi hamamın bakım onarımı ve çevre düzenlemesinin yapılmasına aitraporların görüşülerek karara bağlanması

madde 8:rapor-05-plan ve bütçe komisyonu ile topluma yönelik sosyal İşler komisyonunun15-29.05.2018 tarih 01-04 sayılı raporları ile aksaray İlimizin köylerindeyaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezine göçün engellenmesi için köylerimizdeihtiyaç duyulan sosyal tesislerin belirlenmesi ve İl Özel İdaresi 2019 maliyılı bütçesi oluşturulurken ödenek ayrılmasına ait raporların görüşülerekkarara bağlanması

madde 9:rapor-06-gıda, tarım ve hayvancılık komisyonu ile jeotermal ve İçmesularıkomisyonunun 22-29.05.2018 tarih 01-01 sayılı raporları ile nüfusun %80’inintarım ve hayvancıkla uğraşan aksaray İli genelinde tarım ve hayvancılığınsürdürülebilmesi için dış havzalardan sulama suyu getirilebilmesi için birçalışma yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması

madde 10:rapor-07-yol yapım ve ulaşım hizmetleri komisyonunun 29.05.2018 tarih 01 sayılıraporu ile aksaray İli ortaköy İlçesi hacımahmutuşağı köyü-hacıibrahimuşağı köyüarasında bulunan 3 km’lik stabilize yolun asfalt yapılmasına ait raporungörüşülerek karara bağlanması

madde 11: rapor-08-jeotermal ve İçmesuları komisyonu ile köye hizmet götürme ve köye dönüşkomisyonunun 29.05.2018 tarih 01-02 sayılı raporları ile aksaray İli sarıyahşiİlçesi bekdik köyünde bulunan içmesuyu şebeke hattında yaşanan problemlerin vesu sıkıntısının giderilmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanmasıolacaktır.

haber yaşar k.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası