Gündem

İGM 1 EKİM’DE TOPLANIYOR

aksaray İl genel meclisi 15. dönem 2018 yılı ekim ayıolağan toplantısının 1. oturum 01 ekim 2018 saat:13:30’da İl genel meclisitoplantı salonu yapılacak.

valilik makamı tarafından havale edilen İl Özelİdaresinin (İmar ve kentsel İyileştirme müdürlüğü) 07.09.2018 tarih ve 6358sayılı yazısı ile aksaray İli merkez İlçesi doğantarla köyünde revizyon İmarplanına yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun görüşülerek kararabağlanması

rapor-01-planve bütçe komisyonunun 14.09.2018 tarih 06 sayılı raporu ile aksaray İli merkezİlçe borucu köyünde şimdiye kadar cazibeli olarak temin edilen içmesuyununyetersiz olduğundan içmesuyu su sondajı yapılmasına ait raporun görüşülerekkarara bağlanması

rapor-02-eğitim,kültür ve sosyal hizmetler komisyonu ile ar-ge komisyonunun 14-21.09.2018 tarih01 sayılı raporları ile aksaray İli merkez İlçesine bağlı taşpınar kasabasıtaşpınar İlkokulu veya taşpınar ortaokulunun isminin mustafa tÜzÜn olarakdeğiştirilmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanması

rapor-03-Çevreve sağlık komisyonu ile İmar ve bayındırlık komisyonunun 14-21.09.2018 tarih01-05 sayılı raporları ile aksaray İli gülağaç İlçesinde bulunan sentetik çimsahanın çevre düzenlemesinin yapılmasına ait raporların görüşülerek kararabağlanması

rapor-04-ar-gekomisyonunun 21.09.2018 tarih 01 sayılı raporu ile aksaray İl Özel İdaresitarafından yapılmakta olan 2000 Öğrenci kapasiteli yurt inşaatının ihale bedeli,bu zamana kadar ödenen para miktarı, bugün itibari ile ne kadar borcu olduğu,yapılan işlerin ve kullanılan malzemelerin projeye uygun olup olmadığınınaraştırılmasına ait raporun görüşülerek karara bağlanması

rapor-05-ar-gekomisyonu ile gıda, tarım ve hayvancılık komisyonunun 21.09.2018 tarih 02-01sayılı raporları ile İlimiz genelinde bitki sağlığı açışından neler yapıldığı,yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığının incelenmesine ait raporlarıngörüşülerek karara bağlanması

rapor-06-ar-gekomisyonu ile turizm ve gençlik spor komisyonunun 21.09.2018 tarih 03-01 sayılıraporları ile aksaray İli merkez İlçe akhisar köyü sınırları içerisinde bulunantarihi Çanlı kilisenin turizme kazandırılması için ne tür bir çalışmalarınyapıldığının incelenmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanması

rapor-07-İmarve bayındırlık komisyonu ile yol yapım ve ulaşım hizmetleri komisyonunun21-28.09.2018 tarih 04-01 sayılı raporları ile aksaray İli merkez İlçesi yuvaköyü giriş yoluna bakım onarım yapılmasına ait raporların görüşülerek kararabağlanması

rapor-08-İmarve bayındırlık komisyonu ile yol yapım ve ulaşım hizmetleri komisyonunun21-28.09.2018 tarih 06-01 sayılı raporları ile aksaray İli merkez İlçesinebağlı baymış köyü sınırları içerisinde kelali mevkiinde bulunan yola tesviyelibakım onarım yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması

rapor-09-İmarve bayındırlık komisyonu ile jeotermal ve İçmesuları komisyonu ile köye hizmetgötürme ve köye dönüş komisyonunun 21-28.09.2018 tarih 02-01 sayılı raporlarıile aksaray İli güzelyurt İlçesi akyamaç-ağabayır mevkisindeki su kaynaklarınaköylüler ve hayvancılar tarafından hayvan içmesuyu tesisi yaptırılacak olupbahse konu 2 adet su kaynağında drenaj ve düzeltme çalışması yapılmasına aitraporların görüşülerek karara bağlanması

rapor-10-İmarve bayındırlık komisyonu ile jeotermal ve İçmesuları komisyonu ile köye hizmetgötürme ve köye dönüş komisyonunun 21-28.09.2018 tarih 03-02 sayılı raporlarıile aksaray İli güzelyurt İlçesi sivrihisar köyü köy içi ve köy civarındabulunan 2 adet su kaynağına hayırsever vatandaşlar tarafından hayvan içmesuyutesisi yaptırılacak olup bahse konu 2 adet su kaynağında drenaj ve yerdüzenlemesi yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması

rapor-11– köyehizmet götürme ve köye dönüş komisyonu ile topluma yönelik sosyal İşlerkomisyonunun 28.09.2018 tarih 03-01 sayılı raporları ile İlimiz köylerindeöğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik dolmuş ve servis bekleme duraklarıyapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanacak.

haber vedat t.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası