Gündem

Aksaray Vilayeti 29 Yaşında!!!

* İstikbalimiz için 1. olmazsa olmazımız olanaksaray-ulukışla tren hattının 2 haziran’daki cumhurbaşkanı erdoğan’ın ”yakındaihalesini yapacağız sözünün şimdiye kadar gerçekleştirilmemesinde 1. derecedesorumlu olan milletvekillerinin konuyu hakkıyla takip etmelerinde!!!

*hemşerilerimiz aksaray için tarihin yeniden tekerrüretmemesi için zaman geçirilmeden 14 yıldır sözü verilen tren hattımızınihalesinin zaman geçirilmeden yapılması milletvekilleriyle ilimizin tüm atanmışve seçilmişleriyle muhalefet partileri, meslek odaları ve stk’ların samimi veistikrarlı çaba göstermesini istediler!

bugün  ilk valimizrıdvan yenişen’in düzenlenen muhteşem törenle göreve başlamasıyla aksaray’ın1933-89 yılları arasında 56 yıl süren 2. İlçelik esaretinden fiilen kurtularakil olmasının 29. yıldönümü!

cumhurbaŞkani erdoĞan’in” İhalesİ yakinda yapilacak”sÖzÜnÜn Şemdİye kadar geÇrekleŞmemesİnİn sebebİ konuyu İstİkrarli Şekİlde takİpetmeyen mİlletvekİllerdİr!!

hemşerilerimiz” 2004 yılı mahalli seçimlerinde verilen, otarihten itibaren en yetkili ağızlar tarafından defalarca tekrarlanan,  dpt tarafından 2018 yatırım proğramınaalınan, ihale bedeli kalkınma bakanlığı bütçesine konan bu senenin 2 hazirangünü ise cumhurbaşkanı erdoğan tarafından sonuncusu verilen” İhalesi yakındayapılacak” sözünün şimdiye kadar gerçekleştirilmemesinin 1. sorumluları konuyusıkı takip etmeyen ilimiz milletvekillerinde.”

mİlletvekİllerİ, mÜlkİ ve mahallİ yÖnetİcİlerle ak partİ,muhalefet partİlerİ teŞkİlatlari meslek odalari, stk lar İle medya mensuplarikonuyu İstİkrarli Şekİlde takİp etmedİler!

Önce iktidar milletvekilleri ardından ise muhalefetmilletvekilleriyle ilimizin mülki ve mahalli atanmış ve seçilmişleriyle akparti il teşkilatıyla muhalefet partileri teşkilatlarıyla  meslek odaları ,stk yetkilileri ve medyamensuplarından istisnanın dışında kalanları tarafından konunun  14 yıldır tam olarak istikrarlı şekilde ısrarlatakip edilmemesi nedeniyle toplam olarak 115 yıl süren 2 ilçeliğimizin  ana sebebi olan İstikbalimizin 1. olmazsaolmazı olan bizi limanlarla sanayimizde kullanılacak ham maddelerinmerkezlerine bağlayacak demiryolu projesinin hizmete girmediğini belirtenhemşerilerimiz;

“cumhurbaşkanı erdoğan tarafından ilki 26 mayıs 2011’desonuncusu bu senenin 2 haziran günkü ak partinin ilimiz mitingindeki “İhalesiniyakında yapacağız” sözü olmak üzere en yetkili ağızlar tarafından defalarcayapılacağı sözü verilen aksaray-ulukışla demir yolu hattımızın ihalesineçıkılabilmesi için kalkınma bakanlığına olur yazısı gönderildi.

cumhurbaŞkanliĞi stratejİ ve bÜtÇe baŞkanliĞinin onayiylaİhaleye Çikalbİlecek!

 ddy tarafındanhazırlanan aksaray-ulukışla demir yolu ihalesi oluru yazısı cumhurbaşkanlığıyönetim sisteminde yapılan yeni idari teşkilatlanmayla kalkınma bakanlığınıngörevini üstlenen” cumhurbaŞkanliĞi stratejİ ve bÜtÇe baŞkanliĞi” ında.

başkanlıkta olan ihale olurunun bir an önce onaylanarakihaleye çıkılabilmesi için ddy genel müdürlüğüne gönderilebilmesi için İlimizak parti milletvekilleri İlknur İnceöz ve cengiz aydoğdu,İyİ parti  milletvekili ayhan erel, mhp milletvekiliramazan kaşlı vali aykut pekmez, belediye başkanı haluk Şahin yazgı,İgm başkanımehmet tüzün ak parti İl başkanı hüseyin altınsoy,chp il başkanı ramazan koçak,mhp il başkanı mustafa Çölkesen, İyi parti il başkanı Özhan türemiş le tümteşkilatları, ilimizin tüm meslek odaları ve stk’ları yetkilileriyle medyamensuplarının konuyu azimli ve istikrarlı bir şekilde takip etsinler. ”dediler.

ak partİ aksaray mİlletvekİlİ cengİz aydoĞdu” hattin buyil İÇİnde İhalesİ yapilip temelİ atilacak ve yapim İŞİne hizli bİr ŞekİldebaŞlanacak” dedİ!

dönemin başbakanı ve türkiye’nin 8. cumhurbaşkanı Özalile vilayet olmamızın baş mimarı mehmet altınsoy ,anap grup başkan vekili raşitdaldal,İç İşleri bakanı abdul kadir aksu,dyp milletvekli mahmut Öztürk,belediyebaşkanı memiş akın’ın katılımıyla yapılan törenle aksaray’ ın ilk valisi rıdvanyenişen in niğde valisi ahmet Özyurt’tan aldığı bayrakla görevine başlamasıylafiilen il olmamızın 29. yıl dönümü öncesi kendisiyle konuyla ilgiligörüştüğümüz aksaray milletvekili cengiz aydoğdu “konuyu ısrarlı şekilde takipediyoruz.

cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi teşkilatlarınınoluşturulmasının tamamlanmasıyla ddy genel müdürlüğü tarafından gönderilenihaleye çıkma olurunu imzalattırıp yıl içinde ihalesin yapılmasını sağlayarakhattın yapım işine hızla başlatacağız.” dedi.

2004-14 arasi aksaray beledİye baŞkani 25. dÖnem mİlletvekİlİnevzat palta” İhale gerÇekleŞİnceye kadar vekİllerİmİz ve İl teŞkİlatiylakonunun takİpÇİsİ olacaĞim”

2004 yılında ddy genel müdür yardımcılığından istifaederek ak parti den aksaray belediye başkanlığına adaylığını koyan ve 2 dönembelediye başkanlığı yapan 25. dönem aksaray milletvekili nevzat palta ise 1adaylık sözü olan ve 2009’daki 2. adaylığında da tekrarlanan ilimizindemiryoluna kavuşturulması sözünü kendi kurumu olan ddy genelmüdürlüğündeki  mesai arkadaşı olan genelmüdür İsa apaydın ve kurumun diğer yetkilileri nezdinde daima aralıksız olaraktakip ettiğini ve ihale gerçekleşinceye kadarda her safhasında bizzat içindebulunduğu aksaray-ulukışla hattının ihalesinin en kısa zamanda yapılmasınıilimiz milletvekilleri ve il teşkilatıyla aralıksız olarak birlikte takipedeceğini belirtti.

İyİ partİ mİlletvekİlİ ayhan erel emeĞİ geÇen merhumlararahmet dİleyerek”,baŞta aksaray-ulukiŞla hatti,e.90 ve hava alani olmak ÜzeretÜm meselerİn takİpÇİsİyİm”

fiilen vilayet olmanın 29. yılının idrak edenaksaray’ımızın 56 yıl süren 2. İlçelik esaretinden kurtulmasını sağlayanmerhumlar turgut Özal, mehmet altınsoy ve raşit daldal ve Çapan tekeli ile ilkvalimiz rıdvan yenişen’e hizmetleri için teşekkür ederek rahmet dileklerindebulunan, emeği geçenlerden yaşayanlara da teşekkür eden İyİ parti aksaraymilletvekili ayhan erel ilimizin  mutluistikbali için her türlü hizmeti almayı hak ettiğini belirtti.

erel” aksaray’ın mutlu istikbali için öncelikle bizilimanlara ve ham madde merkezlerine bağlayarak yatırımcılarımızın rekabetetmelerini sağlayacak olan aksaray-ulukışla tren hattımız ile can damarımızolan e.90 karayolunun işlevini devam ettirmesini sağlayacak, burada meydanagelen trafik kazalarını, dolayısıyla da can ve mal kayıplarını azaltacak tedbirlerinalınması

mevcut ihtiyaçlarımızın karşılanması ve osb’deki yapılanyatırımların tamamlanmasıyla oluşacak ihtiyaçları karşılayacak milletler arasıbir hava limanı başta olmak üzere ilimiz için tarihin yeniden tekerrür etmemesiiçin gerekli olan tüm yatırımlar ve hizmetlerin takipçisi olacağım.” dedi.

ak partİ İl baŞkani hÜseyİn altinsoy”kongreden sonrademİryolu hattimizin İhalesİ gerÇekleŞİnceye kadar ankara’yi mesken tutacaĞim”

İhale konusunu görüştüğümüz ak parti aksaray il başkanıhüseyin altınsoy” cumhurbaşkanımızın  busene 2 haziran günü ilimiz mitinginde verdiği aksaray-ulukışla hattımızınihalesinin yakında yapılacağı müjdesinin ardından ddy genel müdürlüğütarafından ihaleye çıkılması için kalkınma bakanlığına gönderilen oluryazısının takipçisiyiz.

partimizin cumartesi günü yapılacak büyük kongresindensonra teşkilat olarak ilimiz milletvekilleri İlknur İnceöz, cengiz aydoğdu vebelediye başkanımız haluk Şahin yazgı ve 2004-14 arası belediye başkanımız ve25. dönemi ilimiz milletvekili nevzat palta ile birlikte ihalegerçekleştirilinceye kadar konunun takibi için ankara’yı mesken tutacağız.”dedi.

(haber, bilgi, belge ve fotoğraflar ali genç)

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası