Ekonomi

İŞBAŞI EĞİTİMLERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

aksarayÇalışma ve İş kurumu İl müdürlüğü çalışmaları kapsamında yöneticiler ve iş vemeslek danışmanları tarafından işverenlere 7103 sayılı kanun kapsamındaki yeniteşvikler ile bilhassa ilave istihdam teşviki, işbaşı eğitim programları,istihdam garantili meslek edindirme kursları, kadın – genç ve meslekiyeterlilik belgesi olanların teşviği, işbaşı eğitim programı teşvigi, işsizliködeneği alanlara yönelik teşvik ile istihdamı teşvigi bilgilendirmelerigerçekleştiriliyor.

aktifişgücü piyasası programlarından biri olan işbaşı eğitim programı aksaray’daişverenler ve işçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. İşbaşı eğitimprogramlarının temel amacı mesleki deneyimi, iş tecrübesi olmayan kişileremesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırmaktır. ayrıca özel sektörün istihdamdaihtiyacı olan temininde güçlük çekilen meslekler başta olmak üzere niteliklieleman ihtiyacını karşılamalı ve kursiyerlere o meslek dalında pratik ilebirlikte uygulamalı olarak bir deneyim kazandırmak hedeflenmektedir. İşbaşıeğitim programından faydalanan kişilere günlük 61.65 tl, öğrenciler için 46,23 tl,işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 tl cep harçlığı ile iş kazası vemeslek hastalığı sigorta primi, ayrıca genel sağlık sigortası prim giderlerikarşılanmaktadır.

2018 yılı işbaşı eğitim programından faydalanan işveren ve katılımcısayımız her geçen gün artıyor.bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz İşbaşı eğitimprogramları sayesinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında karşılaştıklarıdeneyim eksikliği problemini gidermede İŞkur önemli katkılar sunmaktadır.ayrıcavatandaşlarımızın çalışma hayatı içerisinde yeni bir meslek ile tanışarak bukonuda deneyimlerinin arttırılması ve işgücü piyasasının ara eleman ihtiyacıkarşılanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. gençlerimiz bu sayede teorikbilgilerine pratikte ekleyerek İŞkur sayesinde özel sektör marifetiyleedindikleri deneyimleri cv’lerinde yer verebileceklerdir.

2018 yılında İlimize tekstil sektöründe305kişiişbaşıeğitim programı aracılığı ile istihdam edilmiştir. 2018 yılındacumhurbaşkanımızın talimatlarıyla imalat ve bilişim sektöründe faaliyetgösteren işverenlere işbaşı eğitim programından yararlanan her bir kişi için 3aylık süre 6 aya çıkarılmıştır.böylelikle 6 ay maaş ve sigorta desteği İŞkurtarafından karşılanmaktadır. tekstil sektörü başta olmak üzere hizmet,sağlık, eğitim,tarım,inşaat ve imalat sektörlerinde işbaşı eğitim programı sayesinde ciddideneyimler kazanılmaktadır. gençlerimiz aksaray ilimizin dev markaları olanbirçok firmada işin başında meslek ve deneyim sahibi oluyor. her geçen günbüyüyen ve gelişen organize sanayi bölgesi’nde işverenler işbaşı eğitimprogramlarına yoğun ilgi gösteriyor.

İşbaşı eğitim programıkapsamında 111 programda 530 kişi İstihdam edildi.

aksaray’da İşbaşı eğitim programı düzenlenen meslekler şuşekildedir.harita teknikeri, satış danışmanı ve uzmanı,ahşap doğrama imalatçısı,grafik animasyoncu, ön muhasebeci,tıbbi görüntüleme teknikeri,fizik tedavi teknikeri,dokuma konfeksiyon makineci, büro memuru,lojistik elemanı, elektrikli evaletleri bakım ve tamircisi, kimya proses teknisyeni, kalite kontrolcü,sigortacılıkmeslek elemanı, bilgisayar destekli makine ressamı, süt ve süt ürünleriişlemecisi, yüzey boyama elemanı, çocuk bakım elemanı, paketleme işçisi, önmuhasebe,  perakende satış elemanı, satışdanışmanı, eczane işçisi gibi mesleklerde işbaşı eğitim programından yüzlercevatandaşımız faydalanmıştır.

Çalışmahayatında kadınlar İçin Önemli düzenlemeler

ayrıca işbaşı eğitim programı ve meslek edindirmekurslarında 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara ilave olarak 400tl’lik kreşyardımı desteği verilmektedir.
böylelikle kadınların işgücü piyasasında karşılaştıkları engellerbakanlığımızca giderilmektedir. kadınların daha fazla çalışma hayatı içerisindeyer alabilmesi için Çalışma hayatında kadınlar içinde yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

Örneğin;  ilaveistihdam teşviki ile işverene gerçekleştirdiği her yeni bir ilave istihdam da 883tl’liksigorta desteği 12 aylık süre ile destek verilirken, kadın çalıştırması halindebu süre 18 aya kadar uzatılmaktadır. ulusal istihdam stratejisi vecumhuriyetimizin 100.yıl hedefleri doğrultusunda kadınların işgücüne katılımoranı %41’e çıkartılması bakanlığımızca hedeflenmektedir. hedefimiz aksaray’daen az 1.000 kişiye iş başı eğitimi programı marifeti ile pratik bilgiler ve meslekideneyimler kazandırarak Çalışma hayatında yer almalarını sağlamaktır.

basın bülteni

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası