Ekonomi

Bakan Varank, 22 Milyon TL’lik Projeleri Onayladı

kop bölgesinde tarım vehayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler sanayive teknoloji bakanı mustafa varank’ın onayından geçti. bölge illerindeyürütülecek 64 projeye toplamda 22 milyon 422 bin tl tutarında kaynak aktarılacak.

sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı konya ovası projesi (kop) bölgekalkınma İdaresinin görev sahasında yer alan aksaray, karaman, kırıkkale,kırşehir, konya, nevşehir, niğde ve yozgat’ta yürütülen kop tarımsal eğitim veyayım projesi (kop teyap), kop kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma programı (kopkırsal) ve kop bölgesinin hayvancılık altyapısının geliştirilmesi projesikapsamında desteklenecek 64 proje sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varanktarafından onaylandı. bölge illerinde uygulanacak projeler için toplamda 22milyon 422 bin tl’lik mali destek sağlanacak.

“kop İllerindeki 64 projeye 22milyon tl destek sağlanacak”

bölge kalkınması için çok sektörlü bir yapıya sahip olduklarınıbelirten kop İdaresi başkanı İhsan bostancı, sürdürülebilir kalkınmanın temeldinamiklerini harekete geçirecek projelere önemli desteklemelerdebulunduklarını kaydederek; “sanayi ve teknoloji bakanımız sayın mustafa varank,kop tarım projeleri paketi olarak adlandırabileceğimiz, kop teyap, kop kırsalkalkınma ve kop bölgesi hayvancılık altyapısının geliştirilmesi kapsamında 64projeye mali destek verilmesini onayladı. bakanımız tarafından onaylanan pakette18 projenin yer aldığı kop kırsal kalkınma programında 12 milyon 666 tl, 41 projeninyer aldığı kop teyap mali desteklemelerinde 7 milyon 550 bin tl, kop bölgesininhayvancılık altyapısının geliştirilmesi programında 5 proje için  2 milyon 206 bin tl’lik olmak üzere toplamda 22milyon 422 bin tl’lik destek sağlanacak.” dedi.

“projelerle modern tarım, katmadeğeri yüksek Üretimi amaçlıyoruz”

kop tarım projeleri paketinin içeriği hakkında bilgiler veren başkanbostancı; “kop teyap ile bölge illerinde tarım ve hayvancılık sektörünükapsayan eğitim ve yayım hizmetlerinin sunulmasına devam edilecek. bölgedefaaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, örgütlü çiftçilerimiziönceleyerek tüm çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkıdabulunmak istiyoruz. bu eğitim ve yayım faaliyetleriyle; tarımsal üretimdeverimliliğin artırılması, tarımsal yapıda sürdürülebilirliğin sağlanması, kurakiklim yapısına sahip bölgemizde toprak kaynaklarının korunması, su ve enerjikullanımında tasarruf bilincinin oluşturulması, tarımsal üretimin ekonomikolarak yapılmasının sağlanması, modern tarım tekniklerinin çiftçilerebenimsetilmesi ve çiftçilerin teknik kapasitesinin, gelirinin ve yaşam kalitesininartırılması hedeflenmektedir.

“yerel potansiyeli hareketegeçirilerek projeler”

kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma programı ile mekânsal vesosyo-ekonomik dezavantajları avantaja dönüştüren, güçlü üretim kapasitesi iledünya standardında ve etkin üretim yapan, istihdam düzeyi yüksek, geliri ülkeortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağlarıulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısısağlam, refah düzeyi yüksek ve şehirle bütünleşik bir kop bölgesi kırsalını oluşturmakiçin mücadele veriyoruz. bu kapsamda, ‘bahçe bitkileri’, ‘Örtü altı sebzecilik’,‘küçükbaş hayvancılık’, ‘serbest sistem kanatlı hayvancılık’, ‘arıcılık’, ‘organikve İyi tarım’, ‘tıbbi ve aromatik bitkiler’, ‘Örgüt yapısının güçlendirilmesi’,‘Ürün dağıtım kanalları ve İşleme tesisleri’ ve ‘tarım dışı gelir getiricifaaliyetler’e yönelik projelere destek sağlıyoruz. destekleme modellerini oluşturulurken,İdaremizin temel olarak benimsediği; yerel potansiyelin harekete geçirilerek,kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını ve değerlendirilmesi, rekabetgüçlerinin artırılması, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin sağlanması ve ülkegenelinde daha dengeli bir yerleşim düzeninin oluşturulması ve mekânsalgelişmenin desteklenmesi stratejisi hedef alınmaktadır” diye konuştu.

başkan bostancı, kop bölgesinin hayvancılık altyapısının geliştirilmesiprojesi kapsamında ise bölgenin hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda;hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü ile hayvan, et ve süt ticaretiningeliştirilmesi ve katma değerinin artırılması, hayvan refahının sağlanması veyetiştiricilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan altyapınıngeliştirilmesini içeren projelere destek verildiğini sözlerine ekledi.

İşte kop teyap, kop kırsal kalkınma ve kop bölgesi hayvancılıkaltyapısının geliştirilmesi kapsamında desteklenen kurumlar ve projeleri:

 

2018 yili kop tarimsal eĞİtİm ve yayimprojesİ (kop teyap) kapsaminda desteklenen kurumlar ve projelerİ

sıra no

uygulayıcı kuruluş

proje adı

1

kâzımkarabekir İlçe tarım ve orman müdürlüğü

taşlar kop’la toprağa dönüşüyor-toprak tohumla buluşuyor projesi

2

beyşehir kaymakamlığı

okulumda vermikültür ve kop bölgesinde sıfır atık projesi

3

emirgazi İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop’la doğrudan anıza ekim yönteminin yaygınlaştırılması

4

karatay İlçe tarım ve orman müdürlüğü

topraklar kop İle can buluyor projesi

5

cihanbeyli İlçe tarım ve orman müdürlüğü

hayvansal gübre yönetimi ve kop bölgesinde kompost gübrenin yaygınlaştırılması projesi

6

konya İl tarım ve orman müdürlüğü

zebra sürüm projesi

7

bor İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop gübre yönetimi İle temiz Çevre, verimli toprak projesi

8

kaman İlçe tarım ve orman müdürlüğü

tarımsal sulamada güneş enerjisi kullanımı projesi

9

akören İlçe tarım ve orman müdürlüğü

taşsız tarım projesi

10

delice İlçe tarım ve orman müdürlüğü

ahırlarımız kop’la modernleşiyor projesi

11

acıgöl İlçe tarım ve orman müdürlüğü

gübre yönetimi ve hayvan refahı projesi

12

ahi evran Üniversitesi

kop desteğiyle İstiridye mantarı Üretiyoruz, yarınlarımıza umutla ve sağlıkla bakıyoruz projesi

13

hüyük halk eğitim merkezi müdürlüğü

kop İle yazın Çilek, kışın amigurumi Örme bebek projesi

14

ereğli İlçe tarım ve orman müdürlüğü

girişimci kop kadınları İş başında projesi

15

kulu İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde buzağı Ölümlerine dur diyoruz projesi

16

bor İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde nadasa bırakılan arazilerde yem bitkisi yetiştiriciliği projesi

17

bozkır İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop destekliyor, kildere Üretiyor, kooperatif pazarlıyor projesi

18

bozkır İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop destekliyor, bozkır balı markalaşıyor projesi

19

meram İlçe tarım ve orman müdürlüğü

meram’ın altın tanesi projesi

20

karapınar kaymakamlığı

kop karapınar hırtlak turşusu tesisi projesi

21

seydişehir İlçe tarım ve orman müdürlüğü

arı sütü Üretiminin yaygınlaştırılması projesi

22

derebucak İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop İle derebucak’ın tarımsal kalkınması ve girişimcilik kapasitesinin artırılması eğitim projesi

23

delice İlçe tarım ve orman müdürlüğü

merkez serası projesi

24

ayrancı İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kooperatifimiz kop İle daha güçlü projesi

25

kırıkkale İl tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde yem bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi

26

Çumra İlçe tarım ve orman müdürlüğü

tarlada olmasın taşın, ağrımasın başın projesi

27

sorgun İlçe tarım ve orman müdürlüğü

ahırların kop ile modernizasyonu ve mobil koyun banyosu projesi

28

kaman İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop destekliyor, kaliteli cevizlerle sağlıklı nesiller yetişiyor projesi

29

yalıhüyük İlçe tarım ve orman müdürlüğü

yalıhüyük İlçesinde Çörek otu yetiştiriciliği projesi

30

kozaklı İlçe tarım ve orman müdürlüğü

ana arı Üretim projesi

31

yalıhüyük İlçe tarım ve orman müdürlüğü

yalıhüyük’te mantar yetiştiriciliği projesi

32

kırıkkale İl tarım ve orman müdürlüğü

karanlıktan aydınlığa Çıkan lezzet; mantar projesi

33

sarıkaya İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde kıraçların gülü: kuşburnu projesi

34

acıgöl İlçe tarım ve orman müdürlüğü

yem bitkilerinde Çeşitliliğin geliştirilmesi projesi

35

sorgun İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesindeki nadas alanlarının etkin kullanımı ve hayvancılığa kazandırılması projesi

36

boztepe İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde tritikale yem bitkisi yaygınlaştırılması projesi

37

yahşihan İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde Örtü altı sebze yetiştiriciliği ve organik tarımın yaygınlaştırılması projesi

38

ilgın İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop İle bilinçli Üretici projesi

39

balışeyh İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop İle ucuza Üretiyorum, kaliteli yemle besliyorum projesi

40

selçuk Üniversitesi

tarla bitkileri uygulamalı eğitim altyapısının güçlendirilmesi

41

kırıkkale Üniversitesi

kırıkkale Üniversitesi kop Çiftlik hayvancılığı uygulamalı eğitim ve demonstrasyon merkezi projesi

 

2018 yili kirsal dezavantajli alanlarkalkinma programi (kop kirsal) kapsaminda desteklenen kurumlar ve projelerİ

sıra no

uygulayıcı kuruluş

proje adı

1

ayrancı İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop İle kadın eli Üretime değiyor sütümüz değer kazanıyor projesi

2

akören İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop İle göçe karşı bir umut projesi

3

doğanhisar İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde mantar yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi

4

niğde İl tarım ve orman müdürlüğü

arıcılar İçin kop güneş enerjisi paneli projesi

5

meram İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop İle doğru fide, verimde kalite projesi

6

aksaray İl tarım ve orman müdürlüğü

sera demek umut demek, umut demek kop demek projesi

7

aksaray İl tarım ve orman müdürlüğü

kop rüzgar erozyonu Önleme ve mera islahı projesi

8

konya İl tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde dünyaca Öneme sahip doğal Ürünlerin yaşatılması projesi

9

taşkent İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop İle toroslarda göçer hayat canlanıyor projesi

10

ahırlı İlçe tarım ve orman müdürlüğü

ahırlı’da arıcılık kop İle yeniden doğuyor projesi

11

doğanhisar İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde seracılığının geliştirilmesi projesi

12

Çamardı İlçe tarım ve orman müdürlüğü

Ören göletinden kop ile gelen bereket projesi

13

derbent İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop destekliyor, kadınlarımız Üretiyor projesi

14

altınekin İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde Çerezlik kabak Çekirdeği kalite sınıflandırması projesi

15

ayrancı İlçe tarım ve orman müdürlüğü

meralarımız kop İle islah edilerek verimli hale geliyor projesi

16

Çamardı İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop İle geleceğimiz güvende projesi

17

meram İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop koyunculuk diriliş obası projesi

18

ermenek belediyesi

kop bölgesinde sazan balığı ve mersin balığının birlikte yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesi projesi

 

2018 yili kop bÖlgesİnİn hayvancilikaltyapisinin gelİŞtİrİlmesİ projesİ kapsaminda desteklenen kurumlar veprojelerİ

sıra no

uygulayıcı kuruluş

proje adı

1

karapınar İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde tünel paketleme İle daha kaliteli yem projesi

2

karapınar İlçe tarım ve orman müdürlüğü

sürü yöneticisi gençlere kop destek oluyor projesi

3

karatay İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop bölgesinde koyunlar ve Çobanlar açıkta kalmasın projesi

4

Çumra İlçe tarım ve orman müdürlüğü

kop’la koyunculuk refaha kavuşuyor projesi

5

konya büyükşehir belediyesi

kop bölgesinde sağlıklı Çiğ süt sağlıklı nesiller projesi

 

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası