Sağlık

ÇALIŞMA (SOKAĞA ÇIKMA) BELGESİ NASIL ALINIR ? KİMLER ALABİLİR?

dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs(covid-19) salgınından ülkemizi vevatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemekiçin covid-19 tedbirleri ile ilgili hıfzıssıhha kurul kararlarınaek olarak, İl hıfzıssıhha kurulu aksaray valisi sayın hamza aydoĞdubaşkanlığında..

ÇALIŞMA (SOKAĞA ÇIKMA) BELGESİ NASIL ALINIR ? KİMLER ALABİLİR?

dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs(covid-19) salgınından ülkemizi vevatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemekiçin covid-19 tedbirleri ile ilgili hıfzıssıhha kurul kararlarınaek olarak, İl hıfzıssıhha kurulu aksaray valisi sayın hamza aydoĞdubaşkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları aldı

 

dünyayı tehdit etmeye devam eden ve dünya sağlıkÖrgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs(covid-19)salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasınıengellemek için koronavirüs tedbirleri ile ilgili hıfzıssıhha kurulkararlarına ek olarak;

26.04.2021 tarihli cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan“tam kapanma” kararı kapsamında 29 nisan 2021 perşembe günü saat 19.00’dan 17mayıs 2021 pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkmakısıtlamasının temel usul ve esasları İçişleri bakanlığı’nın 27.04.2021 tarihve 7576 sayılı genelgesiyle belirlenerek valiliklere duyurulmuştur.

yineaynı genelge ve İl hıfzıssıhha kurul kararı ile daha önceki kısıtlamadönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim,imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olansokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespitedilmiştir.   hem muafiyet kapsamındabulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi vehem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla İçişleribakanlığı’nın 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı genelgesiyle;

e-başvuru sistemi üzerinden çalışma izinbelgesi alınmasına,

İçişleri bakanlığı’nın 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılıgenelge ekinde belirtilen, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formuna,dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınanişkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e-devletplatformunda yer alan İçişleri bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden02.05.2021 saat 17.00’ye kadar 2.677.000başvuru gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirilmiş veilgilivatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesidüzenlenmiştir.

hâlihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistemüzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkânı olmayan;

– İşyeri sahipleri,

– kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

– kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniylesosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları,

gibi alanlarda da gerekli kurumlararası entegrasyon gelir İdaresi başkanlığı ve türkiye bankalarbirliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 mayıs 2021 pazar günütamamlanacaktır.

tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik velojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızıntemel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbiralınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifasıiçin işyerinegidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanlarınherhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamasıiçin;

İçişleri bakanlığı’nın 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılıgenelgesi doğrultusunda;

1. daha önceki İçişleri bakanlığı’nın 29.04.2021 tarihve 7705 sayılı genelgesiyle yeni oluşturulan “çalışma izni görev belgesiformunun” 5 mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti. muafiyetalanındaki işkolları için işvereninve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarakdoldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyladüzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 mayıs2021 cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

2. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariylee-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri bakanlığı e-başvuru sistemiüzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişiaçısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. buçerçevede ilgili genelgenin ekindeki forma uygun şekilde manuel çalışma iznigörev belgesi düzenlenmesi, e-başvuru sisteminin kullanımındaoluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görevbelgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilmesine, 

3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacakdenetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerirutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kollukkuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına,bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespitihalinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemleringerçekleştirilmesine,

bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitlifedakârlıklarda bulunduğu, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmaküzere tüm denetim ekiplerinde görev alan personelin büyük bir özveriyle görevyaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelesürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesine, 

kaymakamlıklar ve ilgili kurum-kuruluşlarca yukarıdabelirtilen esaslar doğrultusunda gerekli kararların ivedilikle alınmasına,uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete nedenolunmamasına, alınan kararlara uymayanlara umumi hıfzıssıhha kanununun ilgilimaddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil edendavranışlara ilişkin türk ceza kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekliadli işlemlerin başlatılmasına, karar kılındı . haber merkezi

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL