KAŞLI AKSARAY’IN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan KAŞLI’nın TBMM GenelKurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve bağlıKuruluşların bütçeleri, Aksaray ve bağlı ilçelerin sorunları üzerine,MHP Grubu adına yaptığım konuşmasında;

KAŞLI AKSARAY’IN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
13.12.2018 / 14:39 985

“2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı kapsamında;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EnerjiPiyasası Düzenleme Kurulu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Türkiye Atom EnerjisiKurumu ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü bütçe ve kesin hesap görüşmeleriçerçevesinde parti grubumuzu temsilen söz almış bulunuyorum.

Sözlerimin başında heyetinizi, genel kurulu veekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı ve Aksaraylı hemşerilerimisaygıyla selamlıyorum.

Enerji, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan,hayat kalitesini iyileştiren en önemli faktördür. Bir devlet kuran, bir devleteyön veren, bir milletin kaderini belirleyen, büyümenin, kalkınmanın, gelişmişbir ülke olabilmenin temel dinamiklerinden de birisidir.

Dünya nüfusu arttıkça enerjiye olan ihtiyaçtaorantılı olarak artmaktadır. Şuan dünyadaki kavgalar enerjinin üretilmesi veyönetilmesi ile alakalı olarak cereyan etmektedir.

Türkiye de bu kavga içerisinde yerini tayin ederkenhür vekendi iradesi ile ayakta kalabilmek için milli enerji sorununa çözümüretmek zorundadır.

Enerji kaynaklarını elinde tutabilen ve bukaynakları kontrol edebilen devletler ancak kendi geleceğine yön verebilir.

Nüfusu ve ekonomisinde büyüme beklenen dünya dasanayileşme, kentleşme, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi önemli ölçüdeartıracaktır.

Artan nüfusumuza orantılı olarak enerji talebinikarşılarken dışa bağımlılıktan kurtulup milli enerjiyi tesis edebilmeliyiz.

Özellikle fosil enerji haritasının merkezine konumuitibariyle yakın yerde bulunan ülkemiz en kısa zamanda modern yöntemlerleenerjiyi elde etmelidir. Bu mana da Akdeniz’ e indirilen Fatih ve DİPSİ METRO IGemilerinin faaliyetleri geleceğe yönelik umutlarımızı artırmaktadır.

Ayrıcaİthal edilen hidrokarbon enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazıntedarikinde Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumalıyız ve sondaj çalışmalarınahız vermeliyiz.

Eğerbunu başarabilirsek 3 trilyon dolarlık doğalgaz rezervlerine ulaşabiliriz ve ülkemizinyaklaşık olarak 5 asırlık enerji ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Akdeniz’dekienerji oyunlarına karşı deniz yetki alanlarımızı korumalı ve tüm uluslararasıoyunlara karşı tek vücut olmalıyız.

Ülkemizin enerji ithalatı konusuna değinecek olursak Türkiye,2017yılında 37,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen enerji ithalatı,2018 sonu itibariyle 46 milyar dolar seviyesine yükselmesi beklenmektedir.

Bütçe ayarlaması için öngörülen enerji ithalatı faturası,2019 yılı için 43 milyar dolar, 2020 için 44,3 milyar dolar ve 2021 için 45,2milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

Nüfusuekonomisinden daha hızlı büyüyenTürkiye, bugün itibarıyla enerjide ithalatabağımlı bir ülkedir. Mevcut durum itibarıyla, ülkemizde Petrolün %92’si, doğalgazın %99'u ithal edilirken enerjide dışa bağımlılığımız %75 olarakgerçekleşmektedir.

Hâlendoğal gaz ithalatımızın %51,9'u Rusya'dan, %16,7'si İran'dan, %11,8'i deAzerbaycan'dan yapılmaktadır.

Yine, petrolürünleri ve türevleri ithalatının da %26,9'u İran'dan, %18,8'i Rusya'dan,%16,5'u da Irak üzerinden yapılmaktadır.

Türkiye’nin,cari açıkta önemli bir paya sahip olan enerji ithalatını belli bir seviyedetutabilmesi için hem arz üzerinde hem de talep yönlü tedbirleri arka arkaya hayatageçirmesi zorunluluk arz etmektedir.

Taleptarafında enerji verimliliğinin yükseltilmesi, bunun için kapsamlı programlaryürütülmesi; arz tarafında ise yerli kaynakların enerji üretimindeki payınınartırılması gerekmektedir.

Türkiye’ninenerji tüketimi içinde fosil yakıtlar %85,2 paya sahiptir. Türkiye’de fosilyakıt tüketiminin yaklaşık %80’i ithalat yoluyla karşılanmakta ve dış ticaretaçığındaki enerji ithalatı payı da yaklaşık %50-60 bandında seyretmektedir.

Görüldüğügibi Türkiye’deki dış politika yapıcılarının, enerji uzmanlarının, güvenlik bürokrasisinin ve ekonomi aktörlerinin modernve YENİLENEBİLİR kaynaklarla daha da yakından ilgilenmesi önem taşımaktadır.

Millîbir enerji politikası oluşturulabilmesi için enerji hammaddelerinde dışbağımlılığın azaltılması;

Bununiçin kömür ve YENİLENEBİLİR enerji kaynaklarının azami seviyededeğerlendirilmesi,

Enerjiithalatında kaynak ve kaynak ülke çeşitliliğinin sağlanması,

Etkinbir talep yönetimiyle enerji arzının kesintisiz ve yeterli bir şekildegerçekleştirilmesi gerekir.

Bualanda özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi Türkiye ekonomisi açısından önemlifırsatlar sunmaktadır.

YENİLENEBİLİRenerji teknolojilerinin geliştirilmesi, Türkiye’de sanayi dönüşümünütetikleyebilecek alanlardan biridir.

Ayrıcaenerji verimliliğinin arttırılması için de birincil enerji tüketiminin 2023yılına kadar bugünkü seviyeden en az %10-15 oranda azaltılması sağlanmalıdır.

Ülkemizdeson yıllarda en çok tartışılan enerji kaynakları arasında nükleer enerjininönemi oldukça büyüktür.

Buönem, bir yandan enerji tüketiminden kaynaklanan küresel ısınma ve iklimdeğişikliği kaygılarına bir çare gibi gösterilmesinden, diğer yandan nükleersilah yapımında girdi olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Buradaki sorunnükleer atıkların yarattığı çözümlenememiş risklerdir.

Çevrecibir anlayışla, gelişmiş atık kontrol ve bertarafına, havza ve kaynak planlamasınadayalı bir yaklaşımla enerjinin çevre ve insan sağlığına zarar vermedenüretilmesi gereklidir. Çevre kaygıları enerji zincirinin her aşamasında dikkatealınmalıdır.

Elektrikkayıp kaçak sorunu önemli bir sorundur. Bu sorunun çözüme kavuşturulması gerekir.Bu amaçla kayıp/kaçak maliyeti ile sayaç okuma maliyeti tüketiciyeyansıtılmamalı, TRT Payı, Enerji Fonu Payı, Belediye Tüketim Vergisi dekaldırılmalıdır.

Ülkemizimadencilikte hammadde üretip satan bir kaynak ülke olmaktan çıkarıp, sanayiiile entegre olmuş dünya pazarlarında katma değeri yüksek ürünlerde söz sahibibir ülke konumuna getirmek ana hedefimiz olmalıdır.

 Bunun için başta bor, soda, krom, mermer,demir gibi madenlerin üretimleri ile bunları uç ürünlere dönüştüren sanayisektörü bir bütün olarak düşünülmeli, planlamalar bir bütün olarak yapılmalı,bu kapsamda milli bir madencilik politikası ve stratejisi oluşturulmalıdır.

Doğalgaz depolama alanlarının sayısı, depolama ve günlük ENJEKSİYON kapasiteleriartırılarak olağanüstü durumlara ve mevsimsel dalgalanmalara karşı yüksek yedekimkânı oluşturulmalı, ulusal petrol stok kapasitesinin artırılması için petrolstok ajansı kurulmalıdır.

Bukapsamda Sultanhanı İlçemizde hayata geçirilen 2023’ün sonunda 5,4 milyarmetreküp doğalgaz depolama kapasitesine ulaşması hedeflenen Tuz Gölü yer altıdoğalgaz depolama tesisi, Türkiye’nin enerjide arz güvenliği açısından önemlibir adımdır.

Konuşmamın kalan bölümünde de memleketim olan EVLİYALAR ŞEHRİAksaray’ımızın enerji ile ilgili sorunlarına değinmek istiyorum.

ÖzellikleEskil ve Sultanhanı ilçelerimizde ve buralara bağlı belde ve köylerimizde çiftçilerimizin,tarımsal sulamada kullandığı elektrik fiyatları ile ilgili büyük sıkıntılarıbulunmaktadır. Daha önce 50 metrede ulaşılabilen yeraltı suyuna artık 150metrelerde ulaşılabilmektedir.

Buseviyelerde suda tuzluluk oranın daha yüksek olduğu görülmekle birlikte,  bu seviyelerden su çıkarmak hem elektrik maliyetiniartırmakta, hem de toprakları çoraklaştırmaktadır.

Çiftçilerimizin,sanayicimizin ve esnafımızın pahalı tarifede kullandığı elektrik, üretimmaliyetlerini artırmaktadır. Çözüm olarak çiftçilerimize ve üretim yapan kesimeyönelik indirimli tarifeler uygulanarak destek olunmalıdır.

Türkiye’nin tahılambarı olarak bilinen Konya ovasıyla iç içe olan bu bölgemizde büyük susıkıntısı vardır.  Bu bölgemizeivedilikle tarımsal sulama amaçlı su getirilmelidir.

Bunun çözümü iseHirfanlı Barajı ve Kızılırmak’tan Eskil İlçesi Eşmekaya’da bulunan ve şu andakurumuş olan baraja su tahliyesi sağlanmalıdır.

Böylelikle hemelektrikten tasarruf sağlanmış olunacak hem de hemşerilerimizin tarımsal susorunu kalıcı olarak çözüme kavuşmuş olacaktır.

Sözleriminsonunda 2019 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize, hayırlar getirmesini ve tümvatandaşlarımıza yeni umutlar sağlamasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor veGenel Kurulu saygıyla selamlıyorum” dedi.

HaberMerkezi


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.