AKSARAY İŞSİZLİK ORTALAMASINI DÜŞÜREN İL

Aksaray Yenigün Gazetesi olarak kurum ziyaretleri yaparakkurumların ve kurum müdürlerinin yapmış oldukları çalışmaları siz değerliokuyucularımıza aktarıyoruz.

Bu hafta Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü MahmutAkkuş’u ziyaret ederek atandığı günden bugüne kadar yapmış olduklarıçalışmaları hakkında bilgiler aldık. 

AKSARAY İŞSİZLİK ORTALAMASINI DÜŞÜREN İL
31.07.2018 / 17:38 739

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında 13550 Kişi İş SahibiOldu.

İŞKUR İl müdürü Mahmut Akkuş;“ Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız ve başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ıntalimatlarıyla Çalışma Hayatında milli seferberlik başladı. Tüm Türkiye'de 1milyon 300 binin üzerinde bir istihdam gerçekleşti. İlimiz için hedeflerbelirlenmişti. Sayın valimiz Aykut Pekmez beyefendi ilimiz milletvekillerindenİlknur inceöz ve Cengiz Aydoğdu’nun öncülüğünde ilimiz için Ticaret Odası,Ticaret Borsası, Esnaf Sanatkârlar ve birçok STK’mızla birlikte 6.000 istihdambelirledik. Ama yılsonu itibariyle şükürler olsun ki, bu rakam iki katını aştıve 13550 rakamına ulaştı. Bu çok önemli bir rakam işsizlikle her zaman ifadeettiğimiz gibi iç Anadolu Bölgesi'nde işsizlik ortalamasını düşüren illerdenbir tanesiyiz.

 

AKSARAY İSTİHDAM DOSTU İL

 İstihdam açısından çok şanslı bir bölgedeyiz. OrganizeSanayi bölgemizde 12.000 aşkın işçi kardeşimizin çalışması çok olumlugöstergelerdir. Sayın valimizin, milletvekillerimizin ve OSB yetkililerinin deöncülüğünde inşallah yeni genişleme alanı ile birlikte bu rakam daha da artacaktır.Milli seferberlik kapsamında sayısız teşviklerimiz var. Sosyal Güvenlik Kurumuve İŞKUR omuz omuza hem bizlerin meslek danışmanları hem denetmenlerimizsahalarda, programları anlatıyorlar, teşvikleri anlatıyorlar. İşverenlerle biraraya geliyoruz. Ticaret odamız, Ticaret Borsamız,Esnaf Sanatkârlar, ZiraatOdası, Muhasebeciler Odası, Mali Müşavirler Odası,MÜSİAD, ASKON ve diğer İşdünyasının temsilcileriyle toplu görüşmeler yaptığımız gibi 15000 adet işyeriziyaret edildi. Her birinden tek tek bu ziyaretler kapsamında 7103 sayılı kanunhükmünde kararname ile getirilen teşvikleri anlatma fırsatı bulduk.  Bu teşvikler çalışma hayatımızda milliseferberlik. Bu birincisi 2017 2018 yılında kapsıyor. İkincisi ise 2018 yılınınbaşından 2018 yılının sonuna kapsayan teşvikler geçen yıl SayınCumhurbaşkanımız her iş yerinden bir tane istihdam istemişti. Bu yıl ise Sayınbaşkanımız her iş yerinden iki tane istihdam istiyor. Çünkü işgücü piyasasınaher geçen gün çok sayıda gencimiz dâhil oluyor. Bir taraftan işgücü piyasasına dâhilolan genç istihdamını sağlayabilmek bir taraftan ise işsizliği geriye çekmekyüzbinlerce istihdamı ifade ediyor.

İŞSİZLİK TEK HANEYE İNDİ

Şükürler olsun ki, bu ayaçıklanan rakamlarda işsizlik oranı tek haneli düzeye indi ümit ediyorum ki,önümüzdeki günlerde de bu rakam daha da aşağıya inecektir. Bugün Avrupa'daişsizlik noktasında çok büyük problemler var. Aslında Türk düşmanlığı veİslamofobia’nın temelinde Avrupa'nın gerek ekonomi, gerek işsizlik noktasındakarşılaştığı sıkıntılar farklı şekilde yansıyor. Ancak Türkiye'nin tek başınageçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği istihdam 1 milyon 300 binlik bir rakam 28Avrupaülkesinin istihdam oranına denk geliyor. Türkiye son 10 yılda 28 Avrupaülkesinin ürettiği istihdamın 2 katına yakın bir istihdamı tek başına üretti.Türkiye 10 yılda 9 Milyon yeni istihdam üretirken  28 AB üyesinin ürettiği istihdam 5.2 Milyon. Bu da işsizlikte Türkiye'nin kontrol edebilirpozisyonunda olduğunu gösterir. İnşallah bu yılsonunda da Aksaray'dan tekrargüzel haberler alacağız” dedi.

 

Bu Yıl TYP Kapsamında 1200 Kişi Yararlandı

İŞKUR İl müdürü Mahmut Akkuş;“”Toplum yararına program kapsamında bizim temennimiz artık özel sektörlerde işalışkanlığından uzak kalan 35 Yaş ve 40 yaş sınırları vardır.  Biz genellikle toplum yararına program kapsamıvesilesi ile bir taraftan sosyal yardımlaşmadan yararlananların çalışmahayatına dahil olmasını istiyoruz. Sosyal yardımlarla değil daha çokihtiyaçlarını karşılamasını temenni ediyoruz. Bir taraftan da yaşı ileri olankişilerin toplum yararına program kapsamında tekrar iş alışkanlığına dâhilolmasını arzu ediyoruz. Bunlar içerisinde engellileri unutmadık ve dezavantajlargrupları içerisinde engelli ve eski hükümlü kardeşlerimizde genellikle KamuKurum ve kuruluşlarında istihdam ediyoruz. Tabii ki bunlar geçici süreylegeçtiğimiz yıl 81’in üzerinde engelli kardeşimiz bu ise 100'e yakın engellikardeşimiz toplum yararına programda istihdam edildiler. Bunlar içerisinde deeski hükümlü kardeşlerimiz var. Kadınlarımız var.Gençlerimiz var. Bu yıl 1.200kişilik toplum yararına programı gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki aylarda daMilli Eğitim'de istihdam edilmek üzere toplum yararına program kapsamındaprogramlar açılacak ve vatandaşlarımıza duyurularımızı yapacağız” dedi.

 

İşverenlere Can Suyu Mahiyetinde Teşviklerimiz Var

İŞKUR İl müdürü Mahmut Akkuş;“”Bizler yönetici olarak iş yerlerini ziyaret etmek istiyoruz. Günlük olarak daortalama 5 ile 10 arasında işlerimizi de aksatmamak kaydıyla iş yeri ziyaretigerçekleştiriyoruz. Ancak iş ve meslek danışmanlarımız ve diğer yöneticiarkadaşlarımızda her biri günlük en az 10 ar tane iş yeri gezme kapasitesinesahipler. Az önce de bahsettiğim toplamda 1500 iş yerini ziyaret ettik. Buişyerlerine de teşvikler anlattık.

Yeni teşviklerimizden 2. Çalışma Hayatında milliseferberlik kapsamında başlıklar halinde iletirsek

                            İşbaşı eğitim programı teşviki, Genç ve kadınistihdamı teşviki, Engelliçalıştırma teşviki,

İlave istihdam teşviki, Birsenden bir benden teşviki, Çalışan annelere kreş desteği, Mesleki eğiti veişbirliği geliştirme kapsamında teşviklerCumhuriyet tarihinin önemliteşvikleridir.

 

İlave istihdamteşviki (+2 istihdam)

Bu ilave istihdam teşviki ana hatlarıyla bir iş yerimiz2017 yılında çalıştığı kişi sayısı aşağıya inmediği takdirde 2018 yılında ilaveher bir istihdam için 883Tl'lik bir sigorta desteği var. Eğer İmalat Sanayisektöründe ifa gösteriyorsa prim esas kazanç üzerinden yani bir kişi için 883TL ile 2156 TL arasında bir sigorta desteği veriyoruz. Bu Cumhuriyet tarihininen büyük teşvikidir. Bu teşvikler sayesinde de işverenlerine de Cansuyumahiyetinde bu teşvikler. İşverenlerimiz 13.553 kişiye istihdam etti.Böylelikle temennimiz bu rakamların korunmasıdır.

DEZAVANTAJLIGRUPLARA 18 AY SİGORTA DESTEĞİ

Bir diğer teşvikise 18 ile 25 yaş arasında genç bir kişi istihdam edilirse 18 aylık destekveriyoruz.

Engelli istihdamında ise 18 ay destek kadınlar daherhangi bir yaş şartı aramıyoruz yine 18 ay destek veriyoruz.Yani 18 ay X 883 TL:15.894 TL destek almış oluyorlar.

Diğer vatandaşlarımıza ise 12 aylık bir sigorta desteğiverilmektedir dikkat ederseniz hükümetimiz dezavantajlı grupların istihdamınıönemsiyor yani engelli, gençler ve kadınlarımızın günlük istihdamdaki yeralmasını destekliyor ve hedefliyor.

BU AY İTİBARİYLE81 VİLAYETİN İÇERİSİNDE EN FAZLA KADIN GENÇ VE ENGELLİ İSTİHDAMI SIRALAMASINDAAKSARAY 5. SIRADA YER ALDI.

Aksaray her zaman istihdam noktasında yüzleri güldürensonuçlar elde ediyor. Biliyorsunuz engelli ve eski hükümlü kişilere destekkonusunda Türkiye'de 60 proje iletürkiye1.si Olduk.Yine kadının genç ve engelliistihdamında ilk 5 içerisinde yer aldık. Hiç şüphesiz ki bunlar sahada gezmeninsahada olmanın sahanın aktörleri olan kurum kuruluş ve basınımızın desteğiylebu işler gerçekleşiyor.  İstihdamgarantili ve garantisiz meslek edindirme kurslarımız var. Engelli ve eskihükümlü kişilere hibe desteği projemiz var. Yine mesleki eğitim işbirliğigeliştirme protokolüMEGiP kapsamında ciddi destekler var.Teşviklerimiz var. Çokyoğun ilgi gören teşviklerdir bunlar, işsizlik ödeneği alan işverenlere,engelli istihdamında engelli çalıştıran işverenlerimize teşviklerimiz var. Onundışında Bilişim enerji ve imalat sektöründe günlük 75 TL cep harçlığı vesigorta vererek vermiş olduğumuz destekler var. Kreş desteğimiz var.

ÇALIŞAN ANNELERE400 TL KREŞ DESTEĞİ

 Kreş desteğini çokönemsiyoruz. Hem bir önceki bakanımızın hem şimdiki bakanımızında bayan olmasıavantajıyla yine hükümetimizin ulusal istihdam stratejileri doğrultusundakadının işgücüne katılma oranı 2023yılında %41 olması hedefleniyor. En fazla kadın istihdamı gerçekleştiren 5.İl olduk. Tabii ki kadınların Çalışma hayatı içerisinde karşılaştığı sıkıntılariçerisinde çocukları ile ilgili hükümetimiz, Sayın başkanımızın talimatıyla 2ile 5 yaş arası çocuklar hem MEGiP kurslarımız hem meslek edindirme kurslarımızve işbaşı eğitim kapsamında kadınlara 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklarına 400TL'lik bir kreş desteği veriyoruz. Bu kreş desteğimizi de biz Organize Sanayiişletmelerine anlatıyoruz. Bu konuda da bayanların yoğun bir ilgisinin olmasıönemli temennimiz daha fazla kadının daha fazla gencin ve daha fazla engellininçalışmanın içerisinde yer almasıdır.

 

 

BİR BENDEN BİRSENDEN TEŞVİĞİ

Son olarak teşvikimiz ise bir senden bir benden teşviki 1ile 3 kişi arasında imalat sektöründe faaliyet yürüten küçük ölçekliişletmelerimizin bir can suyu mahiyetinde teşvik 1 ay maaş ve sigorta bizden bir ayda işverenden olmak üzere böylebir teşvik söz konusu” dedi.

 

 

FARKINDALIK PROJESİ KAPSAMINDA DOWN CAFE AÇACAĞIZ

İŞKUR İl müdürü Mahmut Akkuş;“ Yani açıkçası biz engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin gözlerindekimutluluğu gördükçe konuya daha fazla sahiplenmemiz gerektiğine ekip olarakinanıyoruz. Onların mutluluğunu biz mesela 100'e yakın engelli kardeşimizitoplum yararına proje kapsamında istihdam edildi. 40 tane engelli kardeşimiz 50bin TL'ye kadar hibe desteği verdik. Kendiişlerinin patronu oldular. Sadece Aksaraymerkezde değil, bütün ilçelerimizde farklı sektörlerde hayvancılıktan tutundagıda sektörü ne kadar, internet kafelere kadar kendi işyerlerini açtılar. Benzerşekilde biz firmalarımıza daha fazla engelli çalıştırılması içintelkindebulunuyoruz tavsiyelerde bulunuyoruz. Açıkçası bazı işyerleri biz engellibulamıyoruz diye bize serzeniste bulunuyorlar.

 

2017 YILI GİBİ 2018 YILIDA ENGELLİLERİN YILI OLACAK

 2017 ve 2018 yılı engelliler yılı oldu desekyeridir. En son yaptığımız programda çok anlamlıydı. Çünkü eskiden engellikardeşlerimiz hayatım içerisinde değildiler. Çalışma hayatının içerisindedeğildiler. Biz bir farkındalık projesi oluşturduk dedik ki, 7,5 ay boyuncagarsonluk eğitimi verdiğimiz engelli kardeşlerimiz artık şehrin bilindik mekânlarındaGarsonluklarınıyapsınlar bizde bu işi yapabiliyoruz desinler. Müşterilerde biz hizmeti engelli kardeşlerimizden daha güzel alıyoruz. Fırsatbuldukça çok işlerliği yüksek olan kurumsal firmalarda çalıştıracağız. O günbir engelli kardeşimize talip oldular istihdam sağladık. Biz 7,5 aylık engelsizservis projesi kapsamında verdiğimiz eğitim ve köklü hale getirmek DownCafekurmaktır. Bu DownCafe kapsamında hem çocuklarımız bir araya gelecekler, hemözgüvenler artacak hem de kendi geçimlerini kendileri sağlayacaklardır. Bizböyle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Daha önceki yıllarda DownCafe vardı.Ancak imkansızlıklar nedeniyle kapanmış. Bizler sponsor desteği arayarakinşallah hayırsever iş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın desteğiylekazandıracağız” dedi.

 

Haber Vedat TUNÇ


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Evde Pişirdim Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı