reklam
Resmi İlan

..


Tarih: 13.06.2018 / 18:06 / Bu haber toplam 932 defa okunmuştur.

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

"E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI İÇİNDEBULUNAN 4 KATLI DEPOLU MAĞAZANIN KİRALAMA İLANI

1 - İDARENİN :  

   a) Adresi  Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu /Faksı 03822135492 / 03822136884

   c) Elektronikposta adresi (varsa)          [email protected]

2 - İHALE KONUSU HİZMETİN :

   a) Niteliği,türü, miktarı  Mülkiyeti  / Tasarrufu  Belediyemize   ait    E.Kapı Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısındabulunan depolu  4   katlı Mağaza,  2886  sayılı Devlet   İhale  Kanununun 45.  maddesi  gereğince açık  teklif  (açık artırma) usulü   ile kiraya verilecektir. 

b) İhalesi yapılacak Yerler: Minarecik  E.Kapı Mahallesi  Piri  Mehmet Paşa Çarşısında bulunan  depolu 4katlı mağaza ile Minarecik E.Kapı Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısında bulunanKafeteryalar

3 - İHALENİN :

a) Yapılacağı yer Belediye Meclis Salonu              

b) Tarihi ve saati 27-06-2018 Saat 14:30

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VEGEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

Mahalle

Ada

Parsel

Blok

Kat

B. Bölüm No

B. Bölüm niteliği

Bürüt Alan

Yıllık Muhammen Bedeli

Teminatı

kaç yıllğına kiralanacağı

Ereğlikapı

7634

13

C

Zemin Kat

1

Depolu 4 katlı Mağaza

1397,00

420,000,00 TL

126.000,00 TL

10 yıllığına

Ereğlikapı

7634

13

KAFE 1

Zemin Kat

1

Kafeterya

80,00

20.000,00 TL

3.000,00 TL

5 yıllığına

Ereğlikapı

7634

13

KAFE 2

Zemin Kat

1

Kafeterya

56,00

15.000,00 TL

2.250,00 TL

5 yıllığına

 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :      

a  ) Kanuniİkametgah Belgesi,

b  ) FotoğraflıNüfus  Cüzdanı Örneği

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

b ) Ticaret Sicil Belgesi ve gazetesi

c )  İmza Sirküleri(Noterden tasdikli),

d ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimseninvekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.(2018)Yılına ait

e )  Tebligat içinTürkiye ‘de adres göstermek  

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatıyatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir.

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleriiçerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabuledilmez.             

İlan olunur.  • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10