reklam
Resmi İlan

...


Tarih: 04.05.2018 / 14:57 / Bu haber toplam 777 defa okunmuştur.

T.C.

AKSARAY

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya No: 2017/29 Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

                Satılmasınakarar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

                1NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Aksaray İli, Merkez İlçesi,Taşpazar Mahallesi, 55 Cilt Nolu, 5449 sayfa nolu, 3961 ada 3 parselde,631,00m² yüzölçümlü, Kargir Ev ve Arsa niteliğinde tapu da kayıtlı olantaşınmazın üzerinde oldukça eski olan kullanılamayacak durumda olan ekonomikömrünü tamamlamış herhangi bir ekonomik değeri olmayan basit bir yapıbulunmaktadır. Parselin arz değerini arttırıcı bir etkisi bulunmamaktadır. İmardurumuna göre konut sahasında bulunmaktadır. Parselinİmar Durumu; Yolamesafesi: 5.00mt, İnşaat Tarzı: Ayrık Nizam, Kat adeti: 4 kat, SaçakSeviyesi:12.50, Taşınmaz parsel konut sahasında 4 kata müsaadeli ara parselkonumunda bulunmaktadır. Taşınmazın Tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgitapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.

İmar Durumu    : Var     Takdir Olunan Kıymeti: 315.500,00 TL     KDV Oranı           :%18

1. Satış Günü     :04/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü     :31/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri             :Taşpazar Mah. Ebulfeyz Elçibey Cad. Adalet Sarayı Zemin Kat Mezat SalonuAksaray

                2NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Aksaray İli, Merkez İlçesi,Taşpazar Mahallesi, 82 Cilt Nolu, 8040 sayfa nolu, 7481 ada 2 parselde,551,38,00m² yüzölçümlü, Arsa niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmazınüzerinde herhangi bir muhdesat olmayıp parsel boştur. Arsa vasfındadır.Parselinİmar Durumu: Yola mesafesi:5.00mt, İnşaat Tarzı: Ayrık Nizam, Kat adeti:4 kat, Saçak Seviyesi: 12.50, taşınmaz parsel konut sahasında 4 kata müsaadeli5720. sokak (10 metrelik yol) ve 5723. sokak (12 metrelik yol) cepheli köşebaşı parsel konumunda bulunmaktadır.Taşınmazın Tam hissesi satılacaktır.Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.

İmar Durumu    : Var     Takdir Olunan Kıymeti: 275.690,00 TL     KDV Oranı           :%18

1. Satış Günü     :04/07/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü     :31/07/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri             : Mezat Salonu - Taşpazar Mah. Ebulfeyz Elçibey Cad. AdaletSarayı Zemin Kat Aksaray

                Satışşartları :

                1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi günöncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tradresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahminedilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını vesatış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada isteklibulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonrakibeşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronikortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerinigeçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcıçıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında peyakçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satışpeşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslimmasraflarıalıcıya aittir. Tellâliyeresmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindekihaklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgelerile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapusicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihalebedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar vekefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan vediğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsilolunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olupgideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmişsayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/29 Satış sayılı dosyanumarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,

                İşbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanolunur. 29/04/2018

 

İsmail BURÇAK

Satış Memuru 120417 • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10