reklam
2. El Arabada Yeni Düzenleme

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Koçaş, geçtiğimiz gün içerisinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren2. el motorlu kara taşıtlarının Ticareti hakkında bilgi verdi. 


Tarih: 13.02.2018 / 17:32 / Bu haber toplam 631 defa okunmuştur.

Bundan sonra herkesin ikinci elotomobil satamayacağı ve ikinci el otomobil satacak kişilerin yetki belgesialması gerekeceğini belirten, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, açıklamasının devamında;“Devletimiz tarafından İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin olarakyeniden düzenlenen usul ve esaslar ile kararlar Resmî Gazete ‘de yayımlandı.Buna göre yeniden düzenlenen yönetmelik kapsamında, ikinci el motorlu karataşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf vesanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetkibelgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinciel motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, ikinci el motorlu kara taşıtıalım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtıticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgilikurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev,yetki ve sorumlulukları belirlenmiş oldu.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte ikinci elsatacak kişilerin yetki belgesi alması gerekeceğinin altını çizen AksarayTicaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş,bu belgenin geçerliliksüresi beş sene olacak ve ikinci el oto satışı yapacakların esnaf vesanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayiodalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerekecektir.  Eğitim şartı olarak en az lise mezuniyetininarandığı konuda, ikinci el satış yapacak kişinin iflas etmemiş veya iflas etmişolsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekmektedir. Bunun yanındakişilerin kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletingüvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya vedevlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veyahaksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasındanhükmen yasaklanmamış olması şartı bulunmaktadır.

Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtıticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtıiçin taşıt teslim belgesi düzenlenecektir. Satışlarda ikinci el aracın üzerindekolaylıkla görülebilecek, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yeraldığı bir kart bulunacak. Araca ilişkin bir ekspertiz raporu alıcıya daverilecektir. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri,arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek olup alıcı aracıntüm bilgilerine böylece sahip olacaktır fakat sadece 8 yaş üstündeki arabalarile 160 kilometrenin üzerindeki araçlarda ekspertiz raporu alınması zorunluolmayacak.Ekspertiz raporu da, Türk Standartları Enstitüsü tarafındanbelirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunanişletmeler tarafından düzenlenecektir” Dedi.

Haber Merkezi • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10