reklam
Resmi İlan

...


Tarih: 13.02.2018 / 17:04 / Bu haber toplam 694 defa okunmuştur.

T.C.

AKSARAY

2. İCRADAİRESİ

2017/155TLMT.

 

TAŞINMAZINAÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına kararverilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Satışa konu taşınmaz tapu vebilirkişi kayıtlarına göre Aksaray İli, Merkez İlçe, Taşpazar Mahallesi, 2414Adra, 3 Parsel, 1. Kat, 13 Bağımsız Bölümde kayıtlı Mesken vasıflı taşınmazdır.Parsel üzerinde Yaşar GÜNEŞ adında zemin+7 Katlı betonarme-karkas apartmanbulunmaktadır. Her katta 4 adet daire bulunmaktadır. Satışa konu daire 13Bağımsız bölüm ve 4 kapı numaralı dairedir. Daire 3 oda, salon, antre, mutfak,banyo, wc, ve 3 adet balkon bölmelerinden oluşmakta olup merkezi ısıtmalıdır.Mutfak dolabı vardır. Daire Brüt 160,00 m² ve net 136,00 m² alanlı vekuzey-doğucephelidir. Dairenin bulunduğu bina yaklaşık 18 seneliktir.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Elektrik , su, kanalizasyon gibibütün alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Arsa alanı 1093 m² ve 20/1093 Arsapaylıdır. Taşınmaz imar planı dahilindedir. İş Merkezi sahasında 8 katamüsaadeli, ayrık nizam, köşebaşı parseldir. Paşacık Mahallesi Atatürk BulvarıNo:46/B Merkez/Aksaray adreslidir. Taşınmazın tapu ve bilirkişi kayıtlarınailişkin detaylar dosyasında mevcuttur.

Yüzölçümü: 136,00m2Arsa Payı               : 20/1093     İmar Durumu            : Van      Kıymeti               : 160.000,00 TLKDV Oranı                : %1

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir, detaylardosyasındadır.

1. Satış Günü     : 23/03/2018 günü 09:30 - 09:35 arası2.Satış Günü           : 19/04/2018 günü09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri     : Mezat Salonu - Taşpazar Mah. EbulfeyzElçibey Cad. Adalet Sarayı Zemin Kat MERKEZ / AKSARAY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyleyapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden öncekigün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklifverilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlıalacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ileihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamdabirinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki günsonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malıntahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklarıtoplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirakedeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktarkadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcıisteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2tapu harcı ileteslimmasraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazınaynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3- İpotek sahibi alacaklılarladiğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz vegiderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemizebildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkçapaylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veyaverilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesigereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeliniyatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleriteklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğerzararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhalefarkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsilolunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihindenitibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirdeisteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerinşartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgialmak isteyenlerin 2017/155 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüzebaşvurmaları ilan olunur.06/02/2018 • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10