reklam
Resmi İlan

...


Tarih: 09.02.2018 / 17:32 / Bu haber toplam 791 defa okunmuştur.

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

 

 MÜLKİYETİ AKSARAY BELEDİYESİNE AİT E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI ALTINDA BULUNAN  KAPALI OTOPARK  KİRAYA VERİLECEKTİR

1 - İdarenin :

   a) Adresi  

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi

 : 

[email protected]

2 - İhale Konusu Hizmetin :

   a) Niteliği,türü,miktarı :

 : 

Mülkiyeti  Belediyemize ait E.Kapı mahallesi Piri Mehmet Paşa çarşısı altında bulunan otoparkın kiralanması,  2886  sayılı  Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir.

    b) ihalesi Yapılacak Yer :

 : 

Mülkiyeti  Belediyemize ait E.Kapı mahallesi Piri Mehmet Paşa çarşısı altında bulunan otopark

    c) işin süresi :

 : 

3 yıl

 

3 - İhalenin :

    a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

    b) Tarihi ve saati

 : 

21-02-2018 Saat 14.00

 

4 – İHALE MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI

KİRALANACAK YERİN MAHALLESİ

ARAÇ KAPASİTESİ

m2’si

MUHAMMEN BEDELİ +KDV  

GEÇİCİ TEMİNAT

E.KAPI MAH. PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI ALTINDA BULUNAN KAPALI OTOPARK

200 ARAÇ

8292

100.000,00 TL+ KDV

3.000,00 TL


5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

      İSTENEN BELGELER

       KİŞİLERDEN      

      a ) Kanuni İkametgah Belgesi,

      b )Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği

     ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

      a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

      b) Ticaret Sicil Belgesi

      c) İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

      d) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

          Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.(2018)Yılına ait

      e) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

      f) Ticaret sicil gazetesi

6 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Katılımcı ihale tarihinden önceki son 3 yıllık süre içerisinde en az 150 araçlık kapalı otopark işletmeciliği yapmış olduğunu resmi kurumlardan alınmış olan onaylı iş bitirme belgesi veya sözleşme/protokol ile belgeleyecektir.

7 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları gerekmektedir.

8 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

9 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

    İlan olunur.

 

 

                                                                                                                                   

  • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10