reklam
Profesör Yılmaz’dan Yeni Kitap!

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. SüleymanYılmaz’ın editörlüğünü üstlendiği “Yerelden Evrensele Eğitim Sistemleri”isimli kitap Vize Yayınları tarafındanyayınlandı. Eğitim sistemlerinintartışıldığı bu günlerde ülkemizle birlikte 17 dünya ülkesinin eğitimsistemlerinin incelendiği kitapta, değişik üniversitelerimizden 16 akademisyen bölümyazarıolarak rol üstlendi.


Tarih: 08.02.2018 / 18:16 / Bu haber toplam 2313 defa okunmuştur.

Jeopolitik ve Jeostratejik açıdan Amerika, Avrupa,Avrasya, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinin yer aldığı kitapta;

• Demografik yapı (genel nüfus, öğrenci nüfusu, dil,etnik yapı, göçmen, mülteci durumu),

• Eğitim sistemlerinin tarihi,

• Eğitim sistemleri (okul yaşı, eğitim kademeleri veeğitim programları uygulamaları),

• Ekonomik durumu (eğitim sisteminin değişim yıllarında,gayrisafi millî hâsıla; GSMH),

• Eğitim politikaları (sınav sistemi, eğitim dili,yabancı dil uygulaması, ödev vs.),

• Uluslararası eğitim başarısı sistem sonrası hedeflereulaşma, TIMSS (UluslararasıMatematik ve Fen Becerilerindeki Eğilimler), PIRLS(UluslararasıOkuma Becerilerinde Gelişim Projesi), PISA (Uluslararası ÖğrenciBaşarısınıBelirleme Programı) ve diğerleri,

• Bilim, sanayi ve teknoloji çıktıları,

• O ülkeye mal olmuş üretim markaları gibi anahtarkelimeler üzerinden incelemeler yapıldı.

Hâlihazırda, “Şahsiyet ve Değerler Eğitimi”kitabının yazarı olan Profesör Yılmaz, yayınlanan kitapla ilgili şudeğerlendirmeleri yaptı; “Özünde topluma faydalı insan yetiştirme süreciniiçeren profesyonel bir uğraşolarak eğitim; bir yandan insanın bilişsel,duyuşsal ve psikomotor davranışlarınıgeliştirirken diğer yandan insanakültürüne uygun ahlaki değerler kazandırma sanatıdır. Bireyin duygu,düşünce,fikir, estetik yönden gelişmesine katkı, bireysel boyutunu, toplumunbeklenti veihtiyaçlarına cevap vermesi, kamuoyu faydası ise toplumsal boyutunuoluşturaneğitim, bileşik kaplar misali iç içe geçmiş bir etkileşim sistemini içerir. Buaçıdan bakıldığında eğitimin genel amacı; toplum adınaiyi insan,iyi vatandaş,iyi üretici veiyi tüketici yetiştirmekşeklinde özetlenebilir.Eğitim, sürdürülebilir kalkınmanın önemli temelunsurlarından birisidir. Türkiye,ekonomi, sağlık ve çevre gibi sürdürülebilirkalkınma alanlarında önemli ivme kazanmıştır.Her alanda büyüyen bir Türkiye,eğitim alanındaki gelişmelere, değişimlerekayıtsız ve bigâne kalamaz.Kalkınmanın sürdürülebilir olabilmesi, eğitiminde eşzamanlı iyileştirilmesine,eğitimde kalite ve niteliğin artırılmasına bağlıdır. Eğitim başarısı, ülkelerinsosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, demokrasi alanlarının da güçlenmesiyle yakındanilgilidir. Ülkelerin eğitim politikalarının başarısı, istikrar ve sürekliliğinebağlıdır. Eğitim sistemleri ve üzerinde yapılan kısa vadeliradikal değişimler,eğitim sisteminde kırıcı tesirlere neden olurken, eğitimin verimliliğinivebaşta veliler olmak üzere toplumun tüm katmanlarının eğitim sistemineolan güvenduygusunu da olumsuz etkilemektedir. Deneme-yanılma metoduyla yapılandeğişimler; eğitim sistemini yorar, sisteme olan güveni zedeler, paydaşlarınınve uygulayıcılarının motivasyonunu olumsuz etkiler.

Küresel ölçekte, jeopolitik ve jeostratejik anlamda ülkelerinbirbiriyle rekabet edebilirliğive üstünlük göstergesi, sahip olduğu bilgibirikimi ve teknolojik gelişmişliğiyle,vatandaşlarına sunabildiği müreffeh vestandartları yüksek bir hayat ortamıoluşturabilmesinde yatmaktadır. Eğitimtoplumun gelişmesinde, bireyin standartdüzeyde yaşamasında, ekonomikkalkınmanın desteklenip sürdürülebilir hale getirilmesinde,ülkelerin millî,manevi ve kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesive nesilden nesillereaktarılmasında önemli bir işleve sahiptir. Ülkelerin eğitim sistemini işletmekadına ayırdıkları bütçeler, eğitim başarısınaverdiği önemin bir göstergesidir.Ayrılan bütçelerin ve kaynakların amacına uygun bir şekilde yatırıma dönüşmeside en az ayrılan bütçe kadar önemlidir. Kaynakların israf edilmeden temelihtiyaçları karşılaması, planlı, programlı ve adil ölçüdedağılımı, bölgeler veokullar arası eğitim başarı göstergesini etkileyecektir. Giderilemeyenbölgeseleşitsizlikler, başarı ölçeğinde büyük ayrışmalara ve uçurumlarasebep olabilir.İyi bir stratejik planlamayla, bölgesel ve okullar arasıeşitsizliklergiderilmelidir. Çünkü eğitimdeki fırsat eşitliğinden faydalanmakbu ülkede doğan her çocuğun en doğal hakkıdır.

Kitabın ortaya çıkmasında katkı veren biri birindendeğerli bölüm yazarlarına,redaksiyon, tasarım, dizgi ve baskıda emeği geçenherkese teşekkür ederim. Kitabın temel bir eser olarak başta Millî Eğitimcamiasının eğitmenlerimize, öğretmen adaylarına, sivil toplumun tüm eğitimpaydaşlarına veeğitim alanındakikanun koyuculara faydalı olmasını dilerim.”

Basın Bülteni • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10