reklam
Resmi İlan

...


Tarih: 23.01.2018 / 17:21 / Bu haber toplam 662 defa okunmuştur.

T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO     : 2017/335Esas

DAVALI       : YILDIRIM AYTEKİN Y. PazarıMahallesi 4067 Sk.No: 2/4 Manavgat/ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan  Kamulaştırma( Bedel Tesbiti ve Tescil)davasının yapılan yargılanmasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizeduruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığınızgerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir neticealınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, kamulaştırma metni,bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 23/02/2018 günü saat: 09:05 'da duruşmadabizzat hazır bulunmanız,veya kendinize bir vekille temsil ettirmeniz. Aksitakdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarıncayargılanmaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu. Dava Dilekçesi ve duruşmagünü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17/01/2018 • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10