reklam
İŞ DÜNYASINA YENİ SOLUK: ARABULUCULUK

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelenarabuluculuk iş dünyasında yeni bir dönem başlatacak…


Tarih: 27.12.2017 / 18:18 / Bu haber toplam 739 defa okunmuştur.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Koçaş, 1Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri Kanunu’nuile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasınaolan etkilerini değerlendirdi.  DavaŞartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurgulayan ATSOBaşkanı Koçaş, yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ederken,  camia olarak sistemin başarısı için üzerlerinedüşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

-Arabuluculuktaanlaşılan konular tekrar dava konusu yapılamayacak.

ATSOBaşkanı Ahmet Koçaş, İş mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemelereilişkin yaptığı açıklamada; “Arabuluculukgörüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olanhususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtirken,düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağınıbelirtti. “İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak,enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir.”dedi.

-Arabuluculuksürecindeki gizlilik emsal kararlar oluşmasını engelleyecek.

“Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyüksorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin aralarında yapacağıarabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bugizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsaloluşturmayacaktır.” diyerek sözlerine devam eden Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş,bu değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğinivurguladı.

Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan işdavalarının arabuluculuk ile son bulacağını düşündüğünü dile getiren  Ticaret veSanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, “Vakit nakittir”sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti. 

-Taraflarbir çözüm üretemezse ne olacak?

Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra işdünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da kalmadığını belirten ATSOBaşkanı Koçaş “ Arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucunun bir çözümönerisi getirebileceğini de sözlerine ekledi.

-Yeni düzenleme ile sistem nasıl ilerleyecek?

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Koçaş, yeni düzenlemeler ışığında sistemi şöyle özetledi; 

“İşçiişveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğundava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculukyolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler.Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucuyapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Taraflarınanlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesindenkarşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiylearabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf,son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksabile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır.”

HaberMerkezi • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10