reklam
TÜRKİYE’DE ATOM TEKNOLOJİSİ GELİŞİYOR

AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti TürkiyeBüyük Millet Meclisi (TBMM)’de 14 Aralık 2017 günü Bütçe görüşmesinde yaptığıkonuşmada şunlara yer verdi. 


Tarih: 15.12.2017 / 18:31 / Bu haber toplam 2144 defa okunmuştur.

Serdengeçti, Ülkemizde nükleer teknoloji ve enerjininbarışçıl amaçlarla kullanımının sağlanması, geliştirilmesi ve düzenlenmesikonusunda tek yetkili kuruluş olan TAEK 2017 Yılı Yatırım Programı içerisindebirçok projeyi hayata geçirmiştir. Parçacık hızlandırıcı teknolojisine yönelikçalışmalar bağlamında bir ilk olan yerli proton hızlandırıcısı tasarım vemühendisliği projesi tamamlanmıştır. Bu tesiste yerli olanaklarla nükleer tıptakullanılan radyoizotop ve radyofarmasötikler üretilecek ve sağlıkkuruluşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Bu amaçla Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığıyla Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeyle daha önce ülkemizeithal edilen bu ürünlerin 2018 yılında kamu hastanelerine satışınabaşlanılacaktır.

Diğer önemli bir gelişme de ülkemizde iyonlaştırıcıradyasyon metrolojisi alanında referans laboratuvar olacak İkincil StandartDozimetri Laboratuvarının ülkemize kazandırılmasıdır.

Serdengeçti, Resmî açılışı 23 Ağustos 2017 tarihinde SayınBakanımız Berat Albayrak tarafından yapılan bu laboratuvarla ülkemizdesağlıktan sanayiye, çevreden nükleer enerjiye kadar her sektörde ihtiyaçduyulan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının güvenle yapılmasımümkün hâle gelmiştir.

TAEK yatırım programları içerisinde ülkemizde nükleer bilimve teknolojinin geliştirilmesi konusunda hâlen birçok proje yürütülmektedir.Proton hızlandırıcı tesisinde üniversitelerle iş birliği içerisinde AR-GEamaçlı radyoizotop üretimi ve değişik malzemelerin uzay şartlarında maruzkaldıkları radyasyonun test edilebilmesini sağlamak üzere projelere devamedilmektedir. Ayrıca günümüzde uzay araçları, denizaltı çalışmaları, sağlıkuygulamaları ve düşük akım gerektiren mikro elektromekanik sistemler gibi,birçok alanda kullanılabilecek nükleer pil konusunda AR-GE çalışmasına da 2017yılında başlanmıştır.

Serdengeçti, Yürütülmekte olan bir başka projeyle debiyolojik zararlılar ve çevre koşullarından dolayı tahribat görmüş kâğıt,ahşap, tekstil, deri ve taş gibi malzemeden yapılmış ve kültürel varlık olarakdeğerlendirilmekte olan eserlerin radyasyon ışınlama teknolojisininkullanımıyla dezenfeksiyonu ve korunmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Serdengeçti, TAEK'in üstlendiği en önemli görevlerinden biride hiç şüphesiz Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç Santrali'nin günümüz uluslararasınükleer güvenlik ve emniyet anlayışına uygun olarak inşa edilmesi, işletmeyealınması, işletilmesi ve denetlenmesidir. TAEK'in takip ettiği velisanslandırdığı ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin sunduğu proje takvimine göre,santralin ilk ünitesi 2023 yılında işletmeye alınacaktır. TAEK'in, baştaNükleer Güç Santralleri olmak üzere, tüm çalışmaları, Uluslararası AtomEnerjisi Ajansı ve OECD'ye bağlı Nükleer Enerji Ajansı'yla iş birliği içindeyapılmakta olup şu ana kadar yapılan denetlemelerde herhangi bir aykırı durumlakarşılaşılmamıştır. Ayrıca ajansın bu konuda TAEK'e özel takdirleribulunmaktadır. TAEK ayrıca birçok uluslararası kuruluşla iş birliğiyapmaktadır. 2015 yılında ortak üyesi olduğumuz CERN Avrupa Nükleer AraştırmaMerkezi çalışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. Ülkemiz, Orta DoğuSinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi'nin(SESAME) kurucu üyeleri arasındadır.

Serdengeçti, nükleer güç santralleriyle birlikte bilimsel veteknik çalışmalar yapacak bir kurum olarak TAEK'in yeniden yapılandırılması vebağımsız bir nükleer düzenleyici kurumun oluşturulması ihtiyacı ortayaçıkmıştır. Bu amaçla hazırlanan kanun çalışmaları son aşamasına gelmiştir. Sözkonusu kanun çalışmasıyla düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerin daha etkinolarak yürütülmesinin yanı sıra, nükleer teknolojide AR-GE ve uygulamaçalışmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Serdengeçti, çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı nihai hedefkabul eden ülkemiz, mutlaka atom, çekirdek ve çekirdek altı bilim veteknolojisini öğrenmelidir. Bu konuda bilim adamları yetiştirilmeli, bilimüretilmeli ve bu bilim teknoloji ve sanayiye transfer edilmelidir. Bu gayeningerçekleşmesine en büyük katkıyı yakın zamanda tanışacağımız nükleer güçsantrallerinin yapacağına inanıyoruz.

İnsan sağlığına nükleer teknoloji kullanarak hizmet eden birbilim adamı olarak, nükleer güç santrallerinin sadece ülkemizin ihtiyacı olanelektrik ihtiyacını karşılamayacağı, bunun yanında, ülkemizde nükleer bilim veteknolojinin önünü açacak ve öncü olacak bir atılım olarak görüyor vedestekliyoruz. Diye konuştu.

(Haber Merkezi) • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10