reklam
AKSARAY HAYVANCILIKTA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Aksaray Ticaret Borsası’nınhayata geçireceği 60 bin hayvan kapasiteli Aksaray Organize Hayvancılık Projesi150 işletmeciyi tek çatı altında toplayacak. Giderlerin kontrol altına alınacağıve gübresinden enerji üretilecek olan tesis sayesinde Aksaray Türkiye’ninkırmızı et ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. 


Tarih: 13.12.2017 / 17:44 / Bu haber toplam 824 defa okunmuştur.

Aksaray Ticaret Borsası,hayvancılıkta birçok eksiği tamamlayacak olan “Aksaray Organize HayvancılıkBölgesi Projesi”ni basına tanıttı. Aksaray’da gerçekleşen basın toplantısındakonuşan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, proje ile hayvanyetiştiricilerinin işlerini büyütmesi hedeflenirken, et üretiminin artmasınabüyük katkı sağlayacaklarını söyledi. 2018 yılı içinde yapımına başlanmasıplanlanan projenin bir yılda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 60 binhayvan kapasiteli tesis, tamamlandığında her biri 300 ile 500 arası hayvanıbünyesinde barındıracak yaklaşık 150 adet işletmeye ev sahipliği yapacak ve sonderece teknolojik imkanlarla hayvan yetiştiriciliğine imkan tanıyacak. Dahamodern ve büyük çaplı hayvancılık işletmelerinin kurulmasını öngören

Aksaray Organize HayvancılıkBölgesi Projesi, küçük ölçekli aile işletmeciliğini büyütmeyi düşünen işletmesahipleri için bir fırsat olarak görülüyor. Tabanı ızgaralı olacak tesistehayvan dışkıları bir kanala yönlendirilerek buradan oluşacak gazın yakılmasıylaenerji üretilecek. Hayvan başına alınan verim en üst seviyeyeçıkarılacak. Giderlerin kontrol altına alıncağı ve gübresinden enerjiüretilecek olan tesis sayesinde Aksaray 100 bin ton kapasite ile Türkiye’ninkırmızı et ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. Aksaray Belediyesi’ninyer tahsisinde bulunarak yer aldığı proje Tarım Bakanlığı’nda son onayınıbekliyor. 70 milyon liraya mal olması beklenen Organize Hayvancılık Bölgesiprojesi birçok ilkleri içinde barındırıyor. Projenin içerisinde Yem HazırlamaÜnitesi, Yem Deposu, Silaj Çukurları, Hastalıklı Risk Grubunda Hayvanlar içinMuayene ve Hayvan Tedavi Merkezi ile Karantina Bölgesi, Veteriner Hekim veZiraat Mühendislerinin Çalışma Birimi, Yönetim ve İdare Hizmet Binası gibisosyal tesisler yer alacak.

İlin Yüzde 80’i Tarım VeHayvancılık Yapıyor

Aksaray’ın nüfusunun yüzde80’inin tarım ve hayvancılığa dayalı geçim sağladığını vurgulayan Özkökrakamlarla konuyu şöyle açıkladı: “İlimizde 420 bin hektar tarım alanıbulunuyor. Şu an itibariyle 227 bin büyükbaş hayvan, 750 bin küçükbaş hayvanvarlığı ile Konya’dan sonra bölgemizde birinci, bu coğrafyada ölçeğimizdekiiller arasında Türkiye birincisiyiz. Bu da bizim tarım ve hayvancılığı ne kadariyi yaptığımızı anlatıyor. Ayrıca 1 milyon 100 bin ton şekerpancarı üreterekTürkiye şeker ihtiyacının yüzde 9’unu karşılıyoruz. 250 bin ton yonca üreterekTürkiye’deki besicilik ve damızlıkla uğraşan yetiştiricilerimizin hammaddesinin tamamını karşıladığımız gibi dünyanın en iyi yarış atlarının olduğuülkelere Aksaray yoncası ihraç ediyoruz ki, bu da yoncamızın kalitesini ortayakoyuyor. 250 bin ton mısır silajı yetiştiriyoruz. Çerezlik ay çekirdeğinin 15bin tonunu Aksaray’da üreterek birinci sıraya çıktık. Kabak çekirdeğiüretiminde Türkiye üçüncüsü, arpa üretiminde Türkiye beşincisiyiz. Borsamızda2017 yılında bir milyar 655 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştirildi.Devletimize 20 milyon lira  stopaj, 6,5 milyon lira KDV, 270 bin lira merafonu ödedik. Şu an 5 yıldızlı borsayız,  önümüzdeki yıl 7 yıldızlı borsaolacağız.”  

Et Yerine Damızlık HayvanGetirelim

Hamit Özkök, Aksaray’ın, hayvanpotansiyeli en geniş iller arasında olduğu için yurtdışından hayvan ve etithalatının durdurulabilmesi amacıyla damızlık hayvan ithalatı yaptıklarınıkaydetti. Aksaray’da beş firmanın damızlık hayvan ithalatı yaptığını,Türkiye’nin her yerine genetik bakımdan vasıflı, olgun damızlık hayvan satışıgerçekleştireceklerini söyleyen Özkök, şunları söyledi: “Bugün ülke olarak etithalatı yapmaya maruz kaldık. Yarın aynı durumla tekrar karşılaşmamak içingenetik vasfı yüksek hayvanları ülkemize kazandırarak bunlardan doğan buzağılarında hayvan zincirinin içinde yer alması sağlanarak hayvan popülasyonununartırılacağına inanıyoruz. Hükümetimize teşekkür ederiz. Tarım ve hayvancılıktabüyük teşvikler verilmektedir.” 

Aksaray Denince Akla SuGeliyor 

Hamit Özkök, Aksaray’ın enbüyük sıkıntısı olan su sıkıntısının artık kronik hale geldiğini belirtti.Özkök tedbir alınmazsa 2020 yılından itibaren tarım ve hayvancılıktakibaşarının düşmeye başlayacağını belirterek söyle konuştu: 

“Maalesef su kıtlığı olan birülkede yaşıyoruz. Aksaray ülkemizde en az yağış alan beş ilden biridir. Şu antarım ve hayvancılığı iyi yapıyoruz ama önümüzdeki yıllarda sıkıntı ilekarşılaşmamak ve tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir hale getirmek için,Aksaray ilimizin su sıkıntısının acilen giderilmesi gerekmektedir. En çok sutüketen yonca, pancar mısır ürünlerini ürettiğimiz ve suyumuzun önümüzdekiyıllarda tükeneceğini bildiğimiz için Kızılırmak gibi dış havzalardan ilimizesu getirme gayreti içine girdik. Kızılırmak havzası 550 milyar metreküp debisiolan bir nehirdir. Şehir merkezine 96 km mesafede olan Kızılırmak’ın yüzde9’unun ilimize getirilmesini istiyoruz. Halihazırda Tuz Gölü havzasındadoğalgaz depolaması yapacak olan Çinli bir firma yer altındaki tuzları eritmekiçin Kızılırmak’tan su çekip yer altına basıyor. Hükümetimiz çılgın projeleriile ünlü. Bize de Kızılırmak’tan suyu şehrimize akıtacağına inanıyoruz. Böylecetarım ve hayvancılığımızın devam  etmesini umuyoruz.” Aksaray’ın dünyatarihinde buğday tarımının ilk yapıldığı yer olduğu açıklayan Özkök, “Amamaalesef ilimiz kuraktır. İç Anadolu şehirlerimizin kaderi bu. Şu an tarımdavahşi sulama hiç kalmadı. Teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Damla sulamayayaparak suyu idareli kullanıyoruz. Buna rağmen su sıkıntısı çekiyoruz. Dahaönce 12 metreden su çıkarırken şimdi 250 metreden su çekiyoruz” diyekonuştu. 

Hayvan Oteli Büyük İlgiGörüyor 

Aksaray Ticaret Borsasıbünyesinde, Türkiye Odalar Birliği’nin himayesinde pilot proje olarak hayatageçirilen “Hayvan Oteli” projesi de büyük ilgi görüyor. Hamit Özkök,Hayvancılık Oteli’nin diğer adıyla Hayvan Parkı’nın hayvancılıkta önemli birihtiyaca cevap verdiğini belirterek, “Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu veAkdeniz bölgelerinin geçiş güzergahında bulunan ilimizde hayata geçirilen bin500 büyükbaş ve 5 bin küçükbaş kapasiteli Hayvan Oteli, uzun yolculuklardastrese giren ve zayıflayan hayvanların kısa süreli dinlenme ve beslenmeihtiyaçlarını karşılarken, dezenfekte ve bakım ihtiyaçlarını da gideriyor”dedi. 

Aksaray ticaret Borsası BaşkanıHamit Özkök, Aksaray Ticaret Borsası olarak görevi devraldıklarından bu yanabirçok projeyi üstlenerek tamamladıklarını ve şehre katkı sağladıklarınıbelirtti.  Özkök, “164 adet Tarım Ticaret Merkezi’ni oluşturaraktüccarlarımıza ve tüketicilerimize hizmet vermeye başladık. Üyelerimize yerindehizmet vermek amacıyla Borsamızın Eskil ve Ortaköy ilçelerinde şubeler açtık.Borsamız bünyemizde 1040 kişiye girişimcilik eğitimi verdik. Bunlardan 160 taneişyeri açıldı” dedi.

Haber Merkezi

  • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10