reklam
KUDÜS BİZİMDİR

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, sendikatemsilcileri, oda başkanları ile vatandaşlar, öğle namazının ardından AksarayUlu Camisi önünde toplanarak, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaplanını protesto etti. Platform adına MÜSİAD Başkanı Eyüp Dağdaş açıklamayaptı.


Tarih: 06.12.2017 / 18:16 / Bu haber toplam 3433 defa okunmuştur.

Dağdaş açıklamasında “Her geçen gün İslam coğrafyası küreselsömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün kendini muasırmedeniyetler seviyesinde gören Avrupa’nın merkezinde Bosna’da yaşanan soykırımhafızalarımızda taze iken; Suriye’de her gün bir insanlık dramı yaşanırken;Arakan’da naklen soykırımlarda kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınlarkatledilirken; milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından ayrılmak durumundakalmıştır. Silahların menşei dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeciülkeler arasında değişirken; ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açıkbir şekilde görülmektedir.

Topraklarımıza eluzatılmaktadır

Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken; biryandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin,saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin budevirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalciİsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cür’etindebulunmuşlardır. 

İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beriyüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altınaalınmıştır. TV’lerde naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları,erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunuyapan işgalci güruhu "şımarık"lıkla nitelendirip şirin göstermeyialçaklık olarak nitelendiriyoruz.

İslam’ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedî’nin yasaklanması;son olarak da Kudüs’ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesicüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman içinnamus meselesi olduğunu tüm İslâm âlemine hatırlatıyoruz. Âlem-i İslam'ı reelpolitik kaygılardan arınarak, Amerika’dan, İsrail’den değil Allah'tan korkmayave O'na (cc) teslim olmaya çağırıyoruz. Artık ümmetin prangalarından kurtulmasıile Filistin'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir.

Tüm dünya üzerindeki Müslüman topraklarının 3 asırdır zenginyeraltı ve yer üstü kaynakları sömürülürken; kan akan coğrafyalarındaki tetiğisıkan elin aynı gücü arkasına aldığını çok iyi biliyoruz. Dünya güvenliğinin vebarışının teminatı olarak kendisini gören ve aynı zamanda dünyanın en büyüksilah üreticisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dünyadaki bütünbu düzensizliğin müsebbibi olarak görüyoruz.

İlk kıblemiz Mescid-iAksa’da Hakkın daveti ezan susturulmaya çalışılmakta

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’da Hakkın daveti ezansusturulmaya çalışılırken; avluda savunmasız erkek ve kadın kardeşlerimiz şehitedilirken bu mezalimi dillendirmenin dahi antisemitizm olarak yaftalanmasıgüçlünün haklı olduğu çarpık uluslararası hukuk ve siyaset sistemininsonucudur. Müslümanlar hunharca katledildiğinde sessiz kalan güçlünün haklıolduğu bir Uluslararası Hukuk Sisteminin ve onun ikiyüzlü kullanışlı araçlarınıret ediyoruz.

Filistin’de, Suriye’de, Mora’da, Cezayir’de, DoğuTürkistan’da, Etiyopya’da, Bosna’da, Arakan’da yaşanan kıyımlar gözümüzünönünde iken terör ve İslam dininin aynı cümlede zikredilmesinin vahşi vesaldırgan bir medeniyetin kullandığı bir algı aracı olduğunu çok iyi biliyoruz.Sömürgeci ülkeler ırkçı Siyonizm ideası merkezinde ilkel, barbar ve bencilcedaha fazla tüketim ve İslam düşmanlığı motivasyonları ile yeni bir küreselsömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı çıkmaz bir yola sürüklemektedir.

Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifaedecek; okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalamakampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı göz etmeksizintüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir.

Bencil, vahşi vesaldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz.

Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını dakölesi olarak gören; kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşive saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz.

New York’un 1 gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızıateşe atanlar; Kudüs’ümüzün 1 anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağırolacaktır.

Tarih bize göstermiştir ki; Theodor Herzl’ın rüyasıylahareket edenler,  bu çağınSelahattinlerini, Abdülhamidlerini hesaba katmazlarsa acı bir kâbusauyanacaklardır.

İslam coğrafyası üzerinde yeni üretilen silahlarıntatbikatının yapılmasına göz yuman, kimseye hesap verme gereği duymadançocukları öldürülen, kadınlarının namuslarına tecavüz edilen, İlk kıblesine eluzatılan İslam Dünyasının mensuplarına sesleniyoruz;

Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinize,ümmetin mes’elelerine sağır, dilsiz kalacak; görmezden geleceksiniz?

Filistin dar bir coğrafyada bulunan bir takım insanların meselesideğil; tüm İslam âleminin namusudur.

Cellâdından diz çöküp af dileme gafletinden kurtulunuz!

Dünya var oldukça yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir.” Diyekonuştu. Basın açıklamasının ardından platform üyeleri olaysız bir şekildedağıldı.(Haber Bekir T) • KUDÜS BİZİMDİR
 • KUDÜS BİZİMDİR
 • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10