reklam
KADINA ŞİDDETTE SIFIR TOLERANS

AksarayEğitim ve Araştırma Hastanesi, şiddete maruz kalmış kadınlara Psiko-sosyaldestek sağlıyor.

25Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma gününedeniyle, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden destek açıklaması yapıldı.


Tarih: 27.11.2017 / 19:19 / Bu haber toplam 970 defa okunmuştur.

Aksaray’da,Kadına ve çocuğa karşı aile içi şiddet, fiziksel, cinsel ve psikolojik tacizvakalarının tespitinde, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin stratejikönemine vurgu yapılan açıklamada, şiddete uğrayan kadınlara, Aksaray Eğitim veAraştırma Hastanesi Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi ve Psikologları tarafındanPsiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmeti verildiği duyuruldu.

AksarayEğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı İrem Arıman; “Aksaray Eğitimve Araştırma Hastanesi olarak kadına ve çocuklara yönelik aile içi fiziksel,cinsel ve psikolojik şiddete kesinlikle karşıyız. 25 Kasım Kadına yönelikşiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününü destekliyoruz” dedi.

KADINAŞİDDETTE SIFIR TELORANS

Aileiçi şiddet olaylarında öncelikle kolluk kuvvetlerine başvurulsa da, Aksarayiçin şiddetin boyutunu   belirleyenkurumun Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu belirtilen açıklamada;“Adli vaka olarak başvuran hastalar dışında, doktorlar tarafından yapılannormal poliklinik muayenelerinde de ortaya çıkan şiddet izlerinin tespitiyapılarak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yönlendirilmektedir. Bukonuda Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor ve sağlık çalışanları çokhassas olup, kadına şiddette sıfır tolerans göstermektedirler” denildi.

ÜLKEMİZDE10 KADINDAN 4’Ü ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

AksarayEğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı İrem Arıman konuyla ilgiliolarak şunları söyledi. “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadının yaşamını entemelden tehdit eden ve toplumsal hayata katılımını engelleyen önemlisorunlardan başında  “Kadına Şiddet”gelmektedir. Dünya’da her 3 kadından biri, ülkemizde ise 10 kadından 4’üfiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde şiddete uğrayan veyacinayete kurban giden kadın sayısı her geçen yıl artmaktadır. Öyle ki dünyagenelinde 15-44 yaş aralığında gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybedenkadınların oranı, kanser, savaş ve trafik kazası sebebiyle hayatını kaybedenkadınların oranından daha fazladır” dedi.

KARI-KOCAARASINA GİRİLMEZ TARZI YANLIŞTIR

SosyalHizmet Uzmanı Arıman; “Toplumun bir çok kesimi tarafından kabul görmüşkarı-koca arasına girilmez tarzı inanışlar yanlıştır, kadının şiddetle baş başave savunmasız kalmasına neden olmaktadır. Şiddete uğrayan kadınlarımızınyarısından çoğu, aile içi şiddeti kimse ile paylaşmamaktadır. Karı- kocaarasına girilmez inanışı nedeniyle de, arkadaşlarından veya ailesinden gördüğüşiddet sonucu destek isteyen kadınlarında çoğu bekledikleri desteğigörememektedir” dedi.

ŞİDDETGÖREN KADINA PSİKO-SOSYAL DESTEK

SosyalHizmet Uzmanı Arıman; “Çok boyutlu bir sorun olan kadına yönelik şiddettoplumun tüm kesimini olumsuz etkilemektedir. Hastanemiz de tespit edilenşiddet vakalarının uygun sosyal hizmet modeline yönlendirilmesi Tıbbi SosyalHizmet Birimimiz tarafından yapılmakta olup; şiddete maruz kalmış kadınlarımıziçin sosyal hizmet uzmanlarımız ve psikologlarımız tarafından Psiko-sosyaldestek sağlanmaktadır” dedi.

HaberMerkezi • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10