reklam
AİLE HEKİMLERİNİN SORUNLARI PARLAMENTOYA TAŞINDI

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi ve AKAHEDBaşkanı Dr. H. Şenol Atakan AHEF ve AKAHED’in bu haftaki faaliyetleri hakkındagazetemize açıklamalarda bulundu. Dr. Atakan, 16 Kasım 2017 tarihinde AHEF YönetimKurulu olarak, başta TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN ve TBMM'de bulunan partilerinMeclis Sağlık Komisyonu üyeleri ve hekim olan milletvekilleriyle görüştüklerinive aile hekimliğinin güncel sorunlarını yüz yüze, birebir görüşmeler ile dilegetirdiklerini bildirdi. 


Tarih: 20.11.2017 / 18:33 / Bu haber toplam 1062 defa okunmuştur.

Dr. Atakan, sırasıyla MilliyetçiHareket Partisi’nden Ahmet Selim YURDAKUL, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ÇetinARIK, Aytuğ ATICI, Gaye USLUER ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Recep ŞEKER,Mustafa SERDENGEÇTİ, Leyla Şahin USTA, Vural KAVUNCU, İsmail TAMER, Lütfiyeİlksen Ceritoğlu KURT, ve İsmail KAHRAMAN (TBMM Başkanı ) ile görüşüldüğünüsöyledi.        

Görüşmelerin içeriği hakkında bilgiveren Dr. Atakan, AHEF' in amaçları, hedefleri çerçevesinde talep ve çözümönerileri iletilerek lobi faaliyetlerinde bulunuldu, dedi.  Ayrıca yakın zamanda çıkan aile hekimleriniilgilendiren kanun, yönetmelik maddeleri konusunda ve çıkması muhtemel genelsağlık sistemiyle alakalı konular hakkında da bilgilendirmeler yapıldığınısöyledi.

"Aile hekimliği alanında en büyük paydaş AHEF’tir"

Dr. Atakan, aile hekimliğisistemiyle ilgili olarak parlamento üyelerine iletilen sorunları şöyleözetledi:

*Aile Hekimliği alanında en büyükpaydaş kurumun AHEF olduğu, aile hekimliği alanında yapılacak kanun, yönetmelikv.b çalışmalarda AHEF’ in söz hakkı olduğu

*Aile hekimliği uygulamasınınbaşarılı bir şekilde devam ettiği ve bu durumun devam etmesi için Birincibasamak sağlık hizmetlerine ve aile hekimliğine sahip çıkılması gerektiği

*Aile Sağlığı Çalışanlarının özlükhakları ve ücret kayıplarına tahammülü olmadığı

*Aile Hekimliği Uygulamasında, ailesağlığı merkezlerinin işletilmesi için gerekli olan cari giderin artırılarak,ödenmesine devam edilmesi gerektiği

*Sağlıkta şiddetin önlenmesi içinSağlıkta Şiddet Yasası”nın bir an önce çıkartılması gerektiği

*Aile Hekimleri tarafından verilmesiistenen, 127 çeşit sağlık raporu çılgınlığının sona erdirilmesi gerektiği,sağlık raporları konusunda AHEF ile Sağlık Bakanlığı’nın ortak bir çalışmayapması gerektiği

* Zorunlu eğitim kapsamındaki okulöncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek,bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışmaşartlarını belirlemek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan OkulServis Araçları Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin uyarınca okul servisaraçlarını kullanan şoförler ile rehberlerin aile hekiminden rapor almazorunluluğunun kaldırılması gerektiği, bu raporun hastaneler tarafından içindepsikiyatri uzmanının bulunduğu bir heyet aracılığıyla verilmesi gerektiği

*Milli Eğitim Bakanlığı DestekHizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından13.09.2017 tarihli 24301423-45.01-E.13743047 Sayı ve Çalışanların SağlıkGözetimi konulu yazısıyla işe giriş raporlarının aile hekiminden alınabileceğihususunun kanunlara aykırı olduğu bu uygulamanın iptal edilmesi gerektiği

*Nüfus Kanunu içine yerleştirilenhiçbir yerde kayıt ve izlemi olmayan gebelerin doğum belgesi alması için mülkiidare amiri tarafından aile hekimlerinin tespit ve istihbarat zorunluluğugetiren kanunun sıkıntılara yol açacağı bu nedenle yeniden gözden geçirilmesigerektiği

*Özlük haklarındaki kayıplar ortayakonularak özellikle ödeme sözleşme yönetmeliği konusunda beklenti ve çekincelerdetaylı bir şekilde anlatıldı.

"Birinci basamak sağlıkhizmeti olmayan bir sağlık sistemi yok olmaya mahkûmdur"

Dr. Atakan, bugün birinci basamak sağlık hizmetinde görevalan tüm sağlık personeli hem iş yükünün yarısından fazlasını üstlenmekte, hemde medyatik sağlık hizmetleri kadar maddi ve manevi takdir görmemektedir. Acilservis hizmetleri, anjiyo veya yapılan organ nakilleri kadar medyatik olmaması1. Basamak sağlık hizmetlerinin öneminin gözden kaçmasına neden olmamalıdır. 1.Basamakta koruyucu hekimlik uygulamaları ile insanlarımızın sağlıklarının dahakötüye gitmesi önlenerek toplam sağlık gereksinimi belki de %100’den fazla biroranda azaltılmaktadır, dedi.

Dr. Atakan “Busistemin eksiksiz, daha verimli bir şekilde ve vatandaşın sağlıklı yaşamkalitesini artırarak,  çalışanlarındadaha mutlu ve daha huzurlu şartlarda, mesleğini yapmaktan gurur duyacağıortamlarda çalışmalarının sağlanmasının ülkemizin menfaatine olduğunu”söyleyerek açıklamasını sonlandırdı.

Basın Bülteni • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10