reklam
RESMİ İLAN

....


Tarih: 16.11.2017 / 17:57 / Bu haber toplam 2385 defa okunmuştur.

T.C.

AKSARAY

1. İCRA DAİRESİ

2017/349 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray ili Güzelyurt İlçesi YaprakhisarKöyü Köy İçi Mevkiinde bulunan 154 ada 4 nolu parsel 389,60 m2 olup TapuMüdürlüğünün tapu kayıtlarına göre taşınmaz ev ve arsa vasfında olup taşınmazparsel üzerinde tek katlı bir yapı bulunmaktadır.Taşınmaz parsel üzerindeayrıca oldukça eski olan kullanılmayacak durumda olan ekonomik ömrünütamamlamış herhangi bir ekonomik değeri olmayan basit yapılarbulunmaktadır.Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarına göre taşınmazın tamamı borçluadına kayıtlıdır. Ev tek katlıdır.Yığma olarak yapılmıştır.Çatılı olarak inşaedilmiş olan yapı oldukça eskidir.Aşınma paylarına ilişkin oranları gösterencetvele göre Yıpranma oranı %30?dur.Yapı 50 m2 oturumlu olup toplam yapı alanı50 m2.dir.Soba ile ısıtılmaktadır.Kapı ve pencereleri ahşap doğramadır.Yapımtekniği ve gösterdiği özellik nedeniyle 2.sınıf B yapı konumundadır.Taşınmazınyapı değeriyaklaşık m2 maliyeti: 419,00 TL/m2 dir.Tek Katlı Yapıdeğeri:50*419,00*0,70(%30 Yıpranma payı)=14.665,00 TL.dir.Taşınmaz parsel köyiçi mevkiinde bulunmakta olupElektrik,su gibi alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır.Parselinulaşım yolları açılmıştır.Taşınmaz parselin çevresi duvarla çevrilidir.Çevredeyapılan inceleme ile mahalli fiyat,rayiç,emsal alım satım bedelleri dikkatealınmış;arsanınkonumu,cephesi,büyüklüğü ve mevcut imar durumu dikkate alınarak bukalite,özellik ve konumda olan bu arsanın serbest piyasaya emlak değerininm2.si 50,00TL.den 389,60m2 arsanın 389,60m2x50,00TL/ m2=19.480,00TL.oluptaşınmaz parsel ile birlikte üzerinde bulunan tek katlı yapının toplam değeri34.145,00TL.dir.

İmar Durumu: Yok     Kıymeti: 34.145,00 TL

KDV Oranı: %18          Kaydındaki Şerhler : ipotek ve haciz şerhleri

1. Satış Günü:11/01/2018 günü 10:00 - 10:10 arası     2. Satış Günü: 06/02/2018 günü 10:00 -10:10 arası

Satış Yeri:Taşpazar Mah. Adliye Sarayı Zemin Kat MezatSalonu MERKEZ / AKSARAY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, 372 Ada, 38Parsel, SELİME/KAYAALTI Mahalle/Köy, KEPEZ Mevkii, Aksaray İli Güzelyurt İlçesiSelime köyü Kayaaltı Mahallesi Kepez mevkii 372 Ada 38 nolu parsel 9.555,11 m2olup Aksaray Tapu Sicil Müdürlüğünün tapu kaydında cinsi tarla olarakbelirtilmiş, taşınmazın tamamı borçluya aittir. Taşınmazın toprak yapısıkumlu-tınlı-killi, topografik yapısı hafif eğimli, 3.sınıf kıraç tarımarazisidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesatyoktur.Taşınmazınbulunduğu Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Selime köyü bölgesinde kıraç arazilerdeBuğday-Nohut-Arpa şeklinde, ekim yapılmaktadır. Taşınmazın dekarı 2.000,00TL.sından toplam değeri 19.110,22 TL.dir.

İmar Durumu:   YokKıymeti: 19.110,22 TL

KDV Oranı: %18Kaydındaki        Şerhler: ipotek ve hacizşerhler

1. Satış Günü:11/01/2018 günü 10:20 - 10:30 arası2. SatışGünü : 06/02/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri:Taşpazar Mah. AdliyeSarayı Zemin Kat Mezat SalonuMERKEZ / AKSARAY

                Satışşartları :

                1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi günöncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tradresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahminedilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını vesatış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada isteklibulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonrakibeşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronikortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerinigeçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcıçıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında peyakçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satışpeşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslimmasraflarıalıcıya aittir. TellâllıkHarcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindekihaklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgelerile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapusicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihalebedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar vekefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan vediğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsilolunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olupgideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmişsayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/349 Tlmt. sayılı dosyanumarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/11/2017 • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10