reklam
AKSARAY HALKININ 2017 BEKLENTİLERİ

*İktidarı çalıştıranın muhalefet olduğunu, siyasileri çalıştıranların iseilde bulunulan yerin Meslek Odalarıyla,STK ve MedyaMensupları olduğunu belirtenAksaray halkı “bu yıl STK’lardan güzel çalışmalar bekliyoruz” dediler.


Tarih: 16.01.2017 / 20:37 / Bu haber toplam 3824 defa okunmuştur.
Geçtiğimiz günlerde  vatandaşlarımızın 2017 yılında Milletvekilleri,Atanmış ve Seçilmişlerle Siyasilerden, ardından ise Belediye’den 2017’de ve bu yıldan başlanarak ilimizin mutlu istikbalinin birini bin yapacak,kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması,istikbalimizi ilgilendiren taleplerin zamanında ve yerinde yapabilmesi için Meslek Odaları,STK’lar ve Medya mensuplarına çağrıda bulunanAksaray halkı bu yılın dolu,dolu  yatırım yılı olarak geçirilmesini istendi.

İstisnanın dışında kalan Meslek Odaları,STK ve Medya mensuplarıyla yetkililerinin genel olarak özelde ilimizle,genelde ise bölgemiz ve ülkemizle ilgili yakın,orta ve uzak vadeli bir hedefleriyle yayın politikaları ve bu çerçevede de yatırım talepleri ve şimdiye kadar siyasetçiler tarafından verilen sözlerin takibi konusunda da bir çalışmalarının olmadığını belirten Aksaray halkı bu yararsız uygulamanın bu seneden başlanarak terk edilmesi istediler.

“*İstikbalimizin 1. Olmazsa olmazı olan 2008 yılından 2010’un aralık ayına kadar sadece Aksaray Yenigün gazetesi tarafından,daha sonra ise 2011’in Mayıs ayına kadar ise Aksaray Yenigün’ün yanı sıra sürekli olarak aralıksız yapılan onlarca haber ve köşe yazısının yanında Meslek Odaları ile STK mensupları nezdinde ki sürekli ve ısrarlı çabayla olgunlaştırılmasıyla 2010’un 18 Aralık’ında ilimizi ziyaret eden Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım’dan ilk defa OSB ve Belediye Tiyatro salonunda yapılan Ak Parti genişletilmiş il divan toplantısında sözü verilen.

 2011’in 26 Mayıs günü ise Başbakan olan Recep Tayip  Erdoğan’ın şehrimizdeki mitinginin yapıldığı günilimizin iki Gazeteciler  Cemiyetlerinin başkanları Ali Südemen ve Celil Acar tarafından üyeleri olan gazetelere atılan haberin ilk defa Aksaray Yenigün Gazetesi ve o zamanki şehrimizde yayınlanan 13 gazetenin aynı başlıkla yayınlanmasıylaBaşbakan Erdoğan tarafından müjdesi ve yapılmasına başlanma talimatı da verilen.

2013’de ÇED projesi tamamlanan,geçen yıl 15 Nisan’da ise yeni DDY Genel Müdürü İsa Apaydın’ın göreve başladığı gün ihaleden bir önceki aşaması olan Etüt proje sözleşmesinin 2004-14 Arası Aksaray Belediye Başkanı ve 25. Dönem milletvekili Nevzat Palta tarafından imzalatılmasıyla çalışmalarına başlanan ve şu anda %90’ından fazlası tamamlanan Aksaray-Ulukışla Tren hattımızın etüt projesinin en geç Mart ayı sonuna kadar tamamlanmasının sağlanmasının gerektiğini belirten Aksaray halkı,

    Etüt projenin Mart ayı sonunda tamamlanacağı göz önüne alınarak bittiği andan itibaren ise hattın güzergahında yapılacak zemin etüdüne başlanılması çalışmalarının yürütülmesi ve hizmete açılacak tarihide belli olacak yapım ihalesinin en geç bu senenin Eylül-Ekim aylarında yapılması için ilimiz Milletvekilleri İlknur İnceöz,Cengiz Aydoğdu,Mustafa Serdengeçti,Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı,İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün,25. Dönem milletvekilleri Nevzat Paltave  Turan Yaldır,Ak Parti  il başkanı Abdulkadir Karatay,CHP il başkanı Ali Rıza Toprak’la MHP il Başkanı Ramazan Kaşlı tarafından ilgili bakanlıklar nezdinde sonuç alınıncaya kadar temasların ısrarla ve istikrarlı şekilde aralıksız olarak sürdürülmesi  gerektiğine dikkat çektiler.

* Yüksek ihtimal ile bu sene içinde beklenen Ankara-Pozantı Otobanın ihalesi yapılmadan ulaşımdaki can damarımız olan E.90’ın cazibesini devam ettirecek ilk etapta bir şeridin ilave edileceği,ileride ise bu şerit sayısının 4 olacağı planlamanın yapılarak,yoldaki trafik seyri seferinin mevcut yola kontrolsüz çıkan araçlar,insanlar ile iş makineleri ve hayvanların sebep olduğu tehlikenin  yol boyunca önlenmesini dile getiren Aksaray Halkı,

    Bunun için ise Aksaray-Ulukışla,Aksaray-Şerefli Koçhisar ve Şerefli Koçhisar-Ankara arasına yerleşim yerleri ile mücavirlerine yolun altından yeterli sayı,genişlik ve yükseklikte alt geçitlerde dahil bu konudaki tüm planlamaların zamanında yapılması gerektiğini ileten Aksaraylılar,

 2018 yılında ise bu ilave ilk şerit ile 4 şeride göre yapılacak alt geçitlerinin ödeneğinin ayrılması için Kalkınma Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığıyla DPT yetkilileri nezdinde gerekli temasın Vekillerimiz,Vali ve Belediye Başkanıyla25. Dönem milletvekilleriyle birlikte ilimizin iktidar ve muhalefete mensup siyasetçileri tarafından yapılması için aralıksız olarak kendilerinin meşru her yoldan Meslek Odaları,STK’lar ile Medya organları ile mensupları tarafından teşvik edilmesi,tahrikedilmesi,eleştirilmelerinidile getiren Aksaraylılar Bu çerçevede başta milli servetimiz öğüten1. değirmen olan ASÜ’nün mevcut yerinin ağaç ve çimlerinin sulanması için buraya uygun kaynaklardan tatlı suyun getirilmesinin sağlanmasından sonra mevcut yerin bu şekliyle bırakılarak kaynak israfını önleyecek,milimize edecek yeni bir yerin bulunarak yeni açılacak Yüksek Okullar ile Fakültelerin burada açılmasının gerektiğini mutlaka ASÜ Rektörlüğü ile Konya orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan protokolle Akla ziyan şekilde her bir ağaç için onlarca ton Çorak olmayan toprağın çekilmesine harcanacak  Onlarca Milyon milli servetin hebasının engellenmesi için Rektörlükle Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolün gereğinde ilgili Bakanlık nezdinde yapılacak girişimlerle bu olumsuzluğu bertaraf edecek tedbirler alınıncaya kadar çalışmanın durdurulmasını ve Dekanı atanan Tıp fakültemizin mümkün olan en kısa zamanda Merkez dersliklerde eğitime başlaması,bu fakülteyi tamamlayacak olan Diş Hekimliği Fakültesi kararının da zamanında Senatodan alınarak kurulma çalışmalarına en kısa zamanda başlanılması için yetkililer nezdinde azimli ve istikrarlı girişimde bulunulması gerektiğini söylen Aksaraylılar.

* Hem milli servet kaybına sebep olan,hem de sürekli meydana gelen arızalar nedeniyle artı bakım ve tamir paraları harcanmasının yanında vatandaşında meydana gelen arızalardan mağdur olduğu Belediye ile diğer kurumların ayrı,ayrı yer altı şebekesi yerine,bakım ve onarımı ortadan kaldıran tüm kurumların alt yapı şebekelerini içine alan tünel sistemine geçilmesi için ilgili kurumlar nezdinde sonuç alınıncaya kadar aralıksız olarak girişimlerde bulunulması ve *Aksaray’da yayın yapan tüm gazetelerin, İnternet sitelerinin,TV kanallarının ve Radyolarının kurumsal olarak,UlusalTV,Gazete ve Ajans muhabirler içinde istisnanın dışında kalanların genelinin alışıla gelmiş hedefsizliklerini terk etmeleri.İlimizin Meslek Odaları ve STK’larıyla birlikte iş birliği yaparak ve kurumsal olarak veya her medya mensubunun kendi başına başta Tren hatlarımız,Tıp Fakültemiz ile E.90’ın cazibesini devam ettirecek yatırımlar başta olmak üzere ilimizin istikbalini ilgilendiren hizmetlerin bu sene planlanmasına başlanılması veya ihalelerinin yapılması gerekenlerine zamanında başlanılmasını aktaran Aksaraylılar, İlimiz için yakın, orta ve uzun vadede gelmesi gereken hizmetlerin alınabilmesi için bunları gerçekleştirecek olan siyasilerle,atanmış ve seçilmişlerin şimdiden planlamaları için kendilerine sağlanacakkamu oyu desteğiyle teşvik edilmeleri, görevini yapmayanlarını ise eleştirilecek yayınların yapılması konusunda hedeflerini net olarak belirlenmesini istediler.

(Haber araştırma Ali Genç) • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10