Ak Partili Kadınlar Suç Duyurusunda Bulundu

AK Parti Aksaray İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, AKParti İl Kadın Kolları Başkanlıklarının 81 ildeki ortak suç duyurusuna ilişkinAK Parti İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. 

Ak Partili Kadınlar Suç Duyurusunda Bulundu
11.08.2020 / 15:19 555

AK Parti Aksaray İl Başkanlığında İl Başkan yardımcısıMehmet Ali Ateş, Merkez İlçe Başkan yardımcısı Muhammed Fatih Sevim ve yönetimkurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında AK Parti Genel Merkezincepartili kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmışolduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipakaleyhine Yargıya başvurulduğunu dile getiren İl Kadın Kolları Başkanı FerhanPolat, “Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın KollarıBaşkanlığımız ve 81 İldeki Başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazetecihakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendizemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşindekoştuklarına şahit olduklarını anlatan İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat,“Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi,psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlarmisali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırıyapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizinkadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaçdeğildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel boyutta ciddimücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizinistifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığındanbeslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarınaşahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadelevermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sankihükümetimizin ve Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutumsergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahitolmaktayız. Hem Partimizin içinde, hem de Partimizin karşısındaki kitleleribirbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanlarıoluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizinkadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi vegüçlü bir şekilde devam etmektedir. “Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktanbeterdir” diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın RecepTayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadınörgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur” diyekonuştu.

İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, AK Parti’nin ailebirliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugünekadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini ifade ederek, “Eğitimde,sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık veşiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasaldüzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarınınüzerine çıkartmıştır. Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları olan, merkezi veyerel Meclislerde tarihimizin en yüksek katılımı sağlanmıştır. Kamu Kurum veKuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside, yargıda, güvenlikte,akademide, eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılıkları kaldırılmış,kadınlar arasındaki eşitlik sağlanmış, toplumsal barışın yeniden tesisindeülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur. Bütün bu hak ve özgürlüklerimilletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır. Öylebirilerinin 5- 10 bin twit atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecekbaşarılar değildir. Her şeyden önce milletimiz ahde vefalıdır, kadir kıymetbilir, asla nankörlük yapmaz. Aynı şekilde partimiz, cahiliye devirlerine ait,kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısındadurmuştur. Sadece ülkemizin değil, Gönül Coğrafyamızın tamamında her zamanmazlumların, mağdurların, köşesinde sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarınıakıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır. Diğer taraftan ise aileyi yıkan,nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlâksızlıklara karşı her türlümücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir. Kültürümüz, değerlerimiz,aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle AKkadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Herbir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ilegörev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşammodelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarınıyürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayretgöstermiştir. Diklenmeden dik durarak, Erkekleşmeden kadın olarak, siyasetyapmaya özen göstermiştir. AK Kadın Hareketi asla bir Feminist HareketDeğildir! AK Kadın’lar hiçbir zaman Papatya da olmamıştır! AK Kadın’lar hiçkimse tarafından AK Parti ‘li / AKP’li gibi ayrıştırılamaz! AK Kadın’lardürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır! Hiç kimse ağzımıza dahialamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz.Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarakbirer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, Partimizi vecamiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez.Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenintekelinde değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağıümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen amaaslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenlerikarşısında asla susmadık, susmayız! Bugün bizlerin bu toplantıyı tertipetmemize neden olan Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artıkteşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize vedavamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu anakadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığınıgörmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarıüzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her birköşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizlerasla duyarsız kalmadık, kalmayacağız! Son 10 yılda dünyadaki hızlı değişim vedönüşümle dijital ağlar, akıllı telefonlar, sosyal platformlar, sinema film vediziler aracılığıyla yayılan tehlikeli akımlara karşı tedbirleri geliştirmeyedevam edeceğiz! Genç nesillerimizin korunması adına tüm çirkinliklere vekötülüklere karşı savaşımız da dün olduğu gibi bugün de artarak devamedecektir. Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, göreviniyapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyetikınıyoruz. Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 İlimizden, 922 İlçemizdenyapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracınakimse döndürmez. Yine umarız ki bin bir zahmet ile ter akıtan, devletine,milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetlilerde klavye başında kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlıkistismarlarına kalkışmaz. AK Kadınlar’ımız bugünlere büyük mücadeleler vererek,zoru başararak geldi. Ülkemizin en zor zamanlarında meydanlarda, en önlerde yeraldı. 15 Temmuz başta olmak üzere, 28 Şubat, 27 Nisan, 17 \ 25 Aralık ve dahanice sıkıntılı günlerde aileleri ile birlikte ciddi mücadeleler verdi. AKKadınlar olarak bizler, 28 Şubat sürecinin o acılarla dolu günlerdekimücadelemizi sadece ve sadece hak ve özgürlüklerimizi kazanabilmek için yaptık.O mücadelelerimizi de, daha sonra başkalarına karşı bir üstünlük, övünç,saldırı vesilesi veya istismar aracı olarak kullanmadık. Liderimizinriyasetinde elde ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonunakadar muhafazası için çalışmaya devam etmekteyiz. Devletimiz, vatanımız,milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz için yapılan her tür özgürlükgirişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devamedeceğiz. Ve asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına aletetmesine de müsaade etmeyeceğiz. Biz AK Kadın’lar asırlardır durdurduğumuzyerdeyiz, Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibigörünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarınıniffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Busebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, Partimizin kadınlarına yönelikhakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayıYeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuşolup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eşzamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldekiBaşkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında CumhuriyetBaşsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelikyaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suçişlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve Partimizinmensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek,gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısalsüreçlerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.