İşverene Ve İşçiye Can Suyu

Kısa ÇalışmaUygulamasıyla İş Verenlerimizin Ve İşçilerimizin Yanındayız

 

 Aksaray Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü  Mahmut Akkuş ; Koronavirüsle (KOVİD-19)Mücadele Eşgüdüm Toplantısının” sonucunda, virüs tehdidinin hem bireyselolarak günlük hayatta, hem de çalışma hayatında en kısa sürede bertarafedilmesi için Devletin tüm imkânlarının seferber edildiği vurgulanarak, bazıönemli kararlar alınmıştır. Alınan  toplantısonrası  koronavirüs (Covid-19) 21maddelik Ekonomi Paketi açıklanmıştır. Alınan bu kararlarda ekonomide istikrarve istihdamın korunması amaçlanmıştır.   bu kararlar işverenlerimiz için can suyuolmuştur dedi.

İşverene Ve İşçiye Can Suyu
24.03.2020 / 17:45 8529

Aksaray Çalışma veİş Kurumu İl Müdürü  Mahmut Akkuş; Bilindiğiüzere Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'in Hubei Eyaletinde yeni bir koronavirüshastalığının ortaya çıktığını ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü 2019 koronavirüshastalığının (COVID-19) dünyadaki diğer ülkelere yayılma riskinin yüksekolduğunu vurguladı ve dünyagenelindeki kamu sağlığı yetkililerini muhtemel bir COVID-19 salgını içinharekete geçirdi. Bu bağlamda Ülkemizde de koronavirüsün olası etkileriningörüşüldüğü, 18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep TayyipERDOĞAN’ın bizzat katılımlarıyla Çankaya Köşkü’nde, kamu ve özel sektörden üstdüzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen “Koronavirüsle (KOVİD-19) Mücadele Eşgüdüm Toplantısının”sonucunda, virüs tehdidinin hem bireysel olarak günlük hayatta, hem de çalışmahayatında en kısa sürede bertaraf edilmesi için Devletin tüm imkânlarınınseferber edildiği vurgulanarak, bazı önemli kararlar alınmıştır.

Toplantı sonrası koronavirüs (Covid-19) 21 maddelik Ekonomi Paketi açıklanmıştır. Alınanbu kararlarda ekonomide istikrar ve istihdamın korunması amaçlanmıştır. Buekonomik önlemlerden bazılarını ele alırsak;

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI DEVREYE SOKULACAK: İŞÇİLEREGEÇİCİ BİR GELİR DESTEĞİ SAĞLANACAK VE İŞVERENLERİN MALİYETİ AZALTILACAK

Aksaray Çalışma veİş Kurumu İl Müdürü  Mahmut Akkuş; Kısaçalışma; üç ayı geçmemek üzere, genel ekonomik kriz, sektörel veya bölgeselkriz ile zorlayıcı sebeplerle; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinintamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veyasüreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veyakısmen durdurulması olarak tanımlanmaktadır. Korona virüs de Eşgüdüm Toplantısısonucunda Kısa Çalışma Uygulamasının devreye sokulabileceği mücbir sebeplerarasında görülmüştür. Bu sayede, kısa çalışma uygulamasının devreye sokulacağıişyerlerinde, işçinin kısa çalışmaya başladığı tarihte, çalışma süreleri veprim ödemelerini sağlamış işçilere, aylık asgari ücretin brüt tutarının%150’sini geçmemek üzere son 12 aylık prime esas kazançları dikkatealınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı tutarında kısaçalışma ödemesinde bulunulacaktır. Kısa çalışma ödeneği ödenen dönemde isesadece genel sağlık sigortası primleri ödenecektir. Öte yandan, ödemelerin ilkbir haftalık süreden sonra başlayacağı ve bu bir haftalık süre içerisinde ücretve prim yükümlülüklerinin işverene ait olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Ayrıcauygulamaya ilişkin usul ve esaslara  Türkiyeİş Kurumu Genel Müdürlüğünün https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi adresindenulaşılabilecektir.

18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın RecepTayyip ERDOĞAN’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketinde yer alan KısaÇalışma Ödeneğinin detayları 22.03.2020 tarihinde Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından açıklandı. Budoğrultuda salgından etkilenen tekstilden perakendeye, konaklamadansinema-tiyatro, özel kreşten gündüz bakımevine, ulaşımdan yiyecek-içeceksektörüne kadar geniş bir alanda çalışma süresini geçici olarak en az üçtebir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az 4 hafta kısmen/tamamendurduran işletmelerimizin, istihdamını korumak kaydı ileişçilerin 3 aylık maaşının %60’ı  (sigortalının 12 aylık prime esas kaydı bazalınacaktır) devletimiz tarafından karşılanacaktır. Asgari ücretle çalışanbir işçiye 1.752 TL, 4.000 lira ücret alana 2.381 TL, 8.000 TL ücret alana isedamga vergisi kesintileri ile 4.380 TL KÇÖ ödenecektir.

Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunca yeni Koronavirüs(covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebepgerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için 19 Mart 2020 tarihindekararalınmıştır. Yeni düzenlemeler doğrultusunda Covid-19 etkisi İle kısaçalışma yapma isteyen işverenlerimiz 23 03 2020 tarihinden itibaren Aksaray Çalışmave İş Kurumu İl Müdürlüğünün özel olarak oluşturulan [email protected]adresine gerekli belgeleri göndermek suretiyle elektronik posta yoluylabaşvurabileceklerdir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve TeftişBaşkanlığınca yapılacak uygunluk testinin ardından gerçekleştirilecektir.

İSTİHDAMDA SÜREKLİLİĞİN TEMİNİ: TELAFİ ÇALIŞMASI İKİAYDAN DÖRT AYA ÇIKARTILACAK

4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde; zorunlunedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonraişyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışmasürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya daişçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işverenin iki ay içindeçalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabileceği, bu çalışmalarınfazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacağı, telafiçalışmalarının, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üçsaatten fazla olamayacağı ve tatil günlerinde telafi çalışmasıyaptırılamayacağı düzenlenmiştir. Korona virüs sebebiyle işleri önemli ölçüdeazalan ya da tamamen duran işverenler çalışanlarını, sonradan çalışmadıklarısüreleri telafi etmeleri ve ücretlerini ödemek koşuluyla izne çıkarabileceklerdir.Böyle bir talep aynı zamanda Korona virüsten korunmak isteyen çalışanlardan dagelebilecektir. Özellikle yıllık izin hakkı bulunmayan çalışanların bu yönlütalepleri olabilecektir.

İŞLEMLERİNİZİİŞKUR’A GELMEDEN ONLİNE ÇÖZEBİLİRSİNİZ

Koronavirüsle mücadele kapsamında İŞKUR olarak işarayanlara ve iş verenlere yönelik olarak online hizmet sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızhizmet binasına gelmeden Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği, iş arayankaydı, kayıt belgesi, açık iş ilanı başta olmak üzere hizmetlerimizden e-devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr adresinden 7/24 ulaşılmaktadır. Ayrıca 0 382 213 50 92 telefonnumarasından iş ve meslek danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan İşverenlerimizin bilhassa, hemçalışanlarını korumak hem de işletmelerini ayakta tutmak için Aksaray İlimizdeOSB’de Koronavirüs hakkında gerekli tedbirleri aldıkları sahadaki ziyaretlerdemüşahede edilmiştir.  İş Sağlığı veGüvenliği tedbirlerine hassasiyetle yaklaştıkları, işyeri hekimi sayısınıarttırdıkları, çalışanlarını detaylı bir şekilde hem sözlü hem de görselafişlerle bilgilendikleri memnuniyetle gözlenmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzce yeniKoronavirüs (Covid-19) salgınına karşı işyerlerinizde etkin mücadele içinalınması gereken tedbirler. (EK-4) yer almaktadır.

Bu duygularla bir kez daha belirtmek isteriz ki; İŞKURteşvik ve Aktif İşgücü programlarıyla her zaman olduğu gibi bu dönemde deişverenlerimizin ve işçilerimizin yanındadır. En kısa sürede bu durumunatlatılması ve sağlıklı, başarı dolu günler temennisi ile saygılar sunarımdedi.

İŞVEREN VERİLEN BUCANSUYUNDAN MENMUN

Yücel Doğan AkModa Tekstil İnsan Kaynakları Müdürü;  Akmoda Konfeksiyon 50 İŞKUR çalışanı olmaküzere 225 çalışanı ile birlikte konfeksiyon üretiminde yılda bir milyon adetbayan üst gurup gömlek ve buluz üretiyoruz. Ülke genelinde Korana virüsvakalarının küresel ekonomide ve çalışma hayatında  yarattığı aksamaları bir ölçüde hafifletebilmekiçin  Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan ve Aile ve Sosyal Çalışma bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanfendinin açıklamış olduğu  istikrar vegüven paketinde yer alan kısa çalışma ödeneğine İŞKUR il müdürümüzün bilhassaişyerimizi ziyaret ederek  verdiğibilgiler çerçevesinde sistem üzerinden açılan onlayın olarak kısa çalışmaödeneğine başvuru yapmış bulunmaktayız. Bu tedbirler  işyerlerine  destek paketi  işyerimizinmaliyetini en aza indirmesinde ve iş sözleşmesinin sona ermesi ile sonuçlanacakve dolayısıyla nitelikli personellerimizin kaybedilmemesinde  önem arz etmektedir. Bu arada gecesinigündüzüne katan sağlık çalışanlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyoryanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum dedi.

Haber YaşarKaratay 


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.