Resmi İlan

..

Resmi İlan
27.02.2020 / 17:18 276

AKSARAY POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İŞLENMİŞ DANA VE KUZUETİ ÜRÜNLERİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ AKSARAY POLİSEVİ ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İŞLENMİŞ DANA VE KUZUETİ ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açıkihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/105378

1-İdarenin

a) Adresi: YENİ SANAYİ MAHALLESİ E-90 KARAYOLU ÜZERİAKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 03822151502 - 3822154441

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: Dana But Eti (Temizlenmiş Yumurtalık)1.500 kğ. Dana Sırt Eti (Temizlenmiş Biftelik Bölge) 1.000 kğ. Kuzu But Eti (Kemikli) 100 kğ. Dana Kaburga eti (Kemiksiz Kıymalık et) 1.100 kğ. Kuyruk Yağı150 kğ.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: AKSARAY POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAKSOĞUK HAVA DEPOSU

c) Teslim tarihi: Teknik Şartnamenin diğer hususlarındabelirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü C / BlokHizmet Binası Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati: 10.03.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerinegetirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsatveya faaliyet belgesi veya belgeler:

Gıda üretimini düzenleyen mevzuat çercevesinde istekliadına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faliyet konusu olarakbelirlendiği GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI(İl Müdürlüklerinden) alınan"ONAY BELGESİ" yada yerel marjinal ve sınırlı faliyetlere izin veren"İŞLETME KAYIT BELGESİ" ne sahip olacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imzabeyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınıEKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKSARAYPOLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri içinteklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihaleyapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birimfiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.