Resmi İlan

..

Resmi İlan
11.11.2019 / 17:19 748

AKSARAY ŞEHİT ÖNDER GÜZEL POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİMÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİLERİNE RESMİ KIYAFET DİKİMİ

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-ŞEHİT ÖNDER GÜZEL İÇİŞLERİBAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim MerkeziMüdürlüğü Öğrencilerine Resmi Kıyafet Dikimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamuİhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/574808

1-İdarenin

a) Adresi: ARATOL BAHÇELI MAHALLESI AHMET DAVUTOĞLUBULVARI KONYA YOLU 7.KM NO 142 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822153430 - 3822153888

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Kışlık Harici Ceket (TörenCeketi) Bayan 500 Adet Kışlık Harici Pantolon (Tören Pantolonu) Bayan 500 AdetTören Şapkası Bayan 500 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Aksaray Şehit Önder Güzel Polis MeslekEğitim Merkezi Müdürlüğü Aratol Bahçeli Mahallesi Konya Yolu 7. Km. No 14268100 AKSARAY

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş)gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Aksaray Şehit Önder GÜZEL Polis MeslekEğitim Merkezi Müdürlüğü Aratol Bahçeli Mahallesi Konya Yolu 7. Km. No 142AKSARAY

b) Tarihi ve saati: 20.11.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınıEKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray ŞehitÖnder GÜZEL Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler ŞubeMüdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerindenvereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir işkaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.