Türkiye’de Birinci

Aksaray İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ekim ayı 4. olağantoplantısı Aksaray Valisi Ali Mantı'nın başkanlığında gerçekleşti. 

Türkiye’de Birinci
31.10.2019 / 11:11 1414

Aksaray Ticaret ve Sanayi odasında gerçekleşen toplantıyaAksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Hıfsı PEKER, TSOBaşkanı Cüneyt GÖKTAŞ, Ticaret Borsası Başkanı Hamit ÖZKÖK, Aksaray İŞKUR İlMüdürü Mahmut AKKUŞ ve İl istihdam kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda 2019 yılı istihdam rakamları ile Milliİstihdam Seferberliği  değerlendirildi. ValiAli Mantı konuşmasında “İlimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ıntalimatıyla başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında kurum vekuruluşlarımızın iş birlikteliği içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleşiyor.Temennimiz istihdamda ön sıralarda yer alan ilimizin bu başarılı pozisyonunudevam ettirmesidir.” dedi.

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut AKKUŞ konuşmasında“İlimizin ve bölgemizin istihdam rakamlarını değerlendirilerek, 2019 yılıitibariyle işsizlik rakamları değerlendirildiğinde bölgemiz işsizlikte Türkiyeortalamasının altında olup; Aksaray ilimiz işsizliğin ortalamasını düşüren öncüillerimizdendir. 2019 yılı işe yerleştirme rakamları incelendiğinde geçtiğimizyılın ilk 10 ayına oranla bu yıl aynı dönemde kadın istihdamında %49,9’luk birartış, Erkek istihdamında ise %64,1’lik artış söz konusudur. Genel olarak işeyerleştirme rakamlarında %60,36’lık bir artış gerçekleşmiştir. Böyleliklenüfusa oranla genel işe yerleştirmede ilimiz Türkiye 4. sü olmuştur.

Aksaray, Genç İşe Yerleştirmede Türkiye 1.Si

2017 TÜİK verilerine göre Türkiye’nin yaş ortalaması33.44 olup, Aksaray ilimiz 32 yaş ortalaması ile bölge illeri arasında en gençyaş ortalamasına sahiptir. İŞKUR’un öncelikli hedef kitlesi arasında yer alangençlere yönelik İş Kulüpleri aracılığıyla yapılan iş arama becerileri, iş vemeslek danışmanlarınca sunulan danışmanlık hizmetleri ve saha çalışmaları,kariyer günleri ve bilhassa il özelinde yapılan NEET (not in education,emplayment or training – ne istihdam da ne eğitimde) çalışmaları ve her geçengün büyüyen gelişen 5. bölge teşviklerinin desteği ve kurumsal firmalarınmevcudiyeti ile yatırımcı çeken OSB ile genç istihdamında ilimizin Türkiye 1.siolmasında önemli katkılar sunmaktadır.

Bilhassa eğitimde ve istihdamda yer almayan 15-24 yaşaralığında ki gençlere yönelik uygulanan iş avcılık modelinde ilk etapta 1.000Gence ulaşılmıştır. Ayrıca aktif işgücü programlarından İşbaşı Eğitim Programı,Meslek Edindirme Kursları, İlave İstihdam Teşvikinden Gençlere 18 Aylık SigortaPrim Desteği, 6111 Sayılı Genç Ve Kadınların İstihdamına Yönelik Teşvikler ileAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK öncülüğündeİŞKUR tarafından gençlere yönelik destek ve programlar genç istihdamında başarıkazanılmasında temel parametreler olmuştur. Böylece Yüksek Öğrenim mezunuişe yerleştirmede ilimiz Türkiye 7.si genç işe yerleştirmede ise Türkiye 1.siolmuştur.

10 Aylık Dönemde7.181 Kişi İşe Yerleşti.

Temennimiz bu yıl yeni projelerle engelli ve eski hükümlügirişimci sayısını arttırmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ınbaşlatmış olduğu Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında BURASI TÜRKİYEBURADA İŞ VAR  sloganıyla işverenlerimizteşviklerden önemli oranda yararlanarak istihdam gerçekleştiriyorlar. İŞKURolarak 10 aylık dönem içerisinde 4.000 işyeri ziyaret edilerek teşviklerimizanlatılmıştır. Bu kapsamda bilhassa imalat sektöründen, teşviklere kadar yoğunilgi görülmüştür. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 1.036 kişi farklısektörlerde istihdam edilirken, yine İŞKUR aracılığı ile 10 aylık dönemde 6.145kişi işe yerleştirilmiştir. Böylelikle işe yerleştirme ve işbaşı eğitimprogramları kapsamında toplamda 7.181 kişi işe yerleştirilmiştir.

4.000 İşyerine TeşviklerAnlatıldı

“BurasıAksaray Burada İş Var” sloganıyla Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüolarak toplamda 10 aylık dönem içerisinde 4.000 iş yeri ziyaret edilerekteşviklerimiz anlatılmıştır. Bu kapsamda bilhassa imalat sektöründe İşbaşıEğitim Programları, İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kursları, MeslekiBeceri ve İş Birlikteliği Geliştirme Projeleri ile 18 başlıkta teşvik vedesteklerimizden işverenlerimizin yararlanarak son dönemde istihdamda yüzlerigüldüren rakamlar yakalanmıştır. Sadece işbaşı eğitim programı kapsamında 1.036kişi istihdam edilmiştir ve işverenlerimiz tarafından işbaşı eğitim programlarıyoğun ilgi görmektedir. İşbaşı eğitim programları ile gençler bir taraftanmesleki deneyim ve beceri kazanıyorlar bir taraftan da iş kazası ve meslekhastalığı genel sağlık sigortası ile birlikte günlük 77,70 TL cep harçlığıödenmektedir.

20.000 KişiyeİŞKUR Tarafından Danışmanlık Gerçekleştirilmiştir

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslekdanışmanları tarafından İş Danışmanlığı, Meslek Danışmanlığı, İş AramaBecerileri Danışmanlığı, okul alan ve meslek seçimi danışmanlığı başta olmaküzere danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca “İŞKUR KAMPÜSTE” sloganıylatüm fakültelerde “İŞİN ANAHTARI İŞKUR’DAN” projesiyle kariyer günleridüzenlenerek; iş arama becerileri ve özgeçmiş hazırlama konularında danışmanlıkhizmeti sunulmaktadır.

104 Engelli Ve Eski Hükümlüye3 Milyon TL Hibe Desteği

Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli ve eskihükümlülere yönelik geçtiğimiz yıl toplamda 104 proje başarılı bulunmuş vekendi iş yerlerini kurmuşlardır. İŞKURtarafından KOSGEB ve çeşitli kurum ve kuruluşların iş birlikteliğindedüzenlenen girişimcilik eğitimlerinde yer alan Engelli vatandaşlarımızın %87’sibaşarılı bulunarak 50.000 TL’ye kadar hibe desteğinden yararlanmışlardır. Engelli– E.Hükümlü hibe projeleri için Yeni çağrı dönemi son müracaat tarihi 18 Aralık2019 olup tüm ilçelerimizde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.Detaylı bilgi için www.iskur.gov.tr adresinden veya İŞKUR İl Müdürlüğümüzdenalabilirler.

İŞKAZALARINDA %25’LİK AZALMA

İŞKURtarafından bilhassa sahada yapılan çalışmalar ve farkındalık projeleri ilegeçtiğimiz yılın ilk 10 ayına oranla yılın aynı döneminde iş kazalarında%25’lik azalma gerçekleşti. Tüm işgücü piyasası aktörlerinin bu doğrultudagerekli tedbirleri almaları noktasında çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.

Kısa ÇalışmaUygulaması

Kısa çalışma uygulaması işverenlerimizin geçici olumsuzdurumlar nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarakazaltılması hallerinde işçilerin çalışmadıkları süre için en fazla 3 ay kısaçalışma ödeneği ödeyerek personel maliyetlerini azaltan işverenlerin deneyimlielemanlarını kaybetmesini engelleyen, işçilerin olası gelir kayıtlarını azaltanödemelerin bizzat işçiye gerçekleştirildiği önemli bir teşvik olup ilimizdeişverenlerimizin istihdam yüküne bu doğrultuda katkı sağlamıştır.

Çocuk İşçiliği İleKararlı Mücadele

Aksaray Valiliği öncülüğünde Cumhurbaşkanımız Sayın RecepTayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açıklanan II. 100 günlük eylem planıkapsamında çocuk işçiliği ile mücadele eylem planı değerlendirildi.

Bu doğrultuda “ÇocuklukBize Kalsın” Sloganıyla kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarhakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca farkındalık oluşturmakmaksadıyla gönül elçilerinin daha fazla sahada olmaları değerlendirildi. Bukapsamda Aksaray Valiliği öncülünde İŞKUR tarafından kurum ve kuruluşların iş birlikteliğindeKültür Turizm İl Müdürlüğü ile mevsimlik geçici tarım işçilerinin çocuklarınayönelik gezici kütüphane faaliyetleri ve okuma etkinlikleri, Gençlik Spor İlMüdürlüğü ile okçuluk ve sportif faaliyetler, Kaymakamlık ve Belediyelerle Güzelyurt– Ihlara Vadisi, Selime ören yerlerin ziyareti, İl Milli Eğitim ile risklibölgelerde yer alan çocuklara yönelik sinema günleri ile “Çocuk İşçiliğineHayır” temasıyla billboard ve afiş dağıtımı gerçekleştirilmiş, Aile, Çalışma VeSosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile oluşturulan mobil ekip tarafından çocukişçilere yönelik gerekli tedbirler alınmıştır” dedi.

Geçici MevsimlikTarım İşçileri Konusu Masaya Yatırıldı

Aksaray Vali Yrd. Mustafa TÜRKCAN konuşmasında; “İŞKUR vekurumlarla iş birlikteliği içerisinde İlimizde yaklaşık 14 yerleşim birimindegeçici mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştığı sorunlar ve altyapıimkânlarının sağlanması bununla birlikte sağlık ve bilhassa çocuk işçiliği ilemücadele, çocukların eğitimi devam etme durumlarının takibi, çalışma koşullarıhakkında kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile mevsimlik tarım işçileri büroüyeleri ve kamu kurum ve kuruluşları iş birlikteliğinde 2020 yılında yapılacak eylemplanları değerlendirildi” dedi.

Haber Merkezi


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.