MERCEDES 33 YILDA 1,7 MİLYAR TL’LİK EKONOMİ OLUŞTURDU

Mercedes-Benz Türk, 1986’da Aksaray ilinde kurduğu kamyonfabrikasının şehre katkılarını somut bir şekilde ölçümleyebilmek adına bağımsıziki araştırma şirketiyle sosyal-ekonomik bir araştırma gerçekleştirdi.

MERCEDES 33 YILDA 1,7 MİLYAR TL’LİK EKONOMİ OLUŞTURDU
10.06.2019 / 14:43 635

Yaklaşık 500 milyon avro yatırım yapılan fabrikanın şehresağladığı somut katkıların ortaya konduğu araştırmaya göre Mercedes-Benz Türk;üretimiyle, sağladığı istihdamla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile şehirde 33yılda 1,7 milyar TL’lik ekonomi yarattı.

Ayrıca; Aksaray’da en büyük istihdamı sağlayan, ile enfazla katkısı olan, yerel ekonomiyi canlandıran, toplumun sosyal gelişiminekatkı yapan, yerel girişimcilere fırsat tanıyan, çevreye duyarlı, bölgenintanıtımında en çok katkısı olan, mesleki eğitim konusunda bölgenin güçlenmesinisağlayan şirketin Mercedes-Benz Türk olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerindenbiri olan Mercedes-Benz Türk, 1986 yılında Aksaray’da kurduğu ve bugün 700 binmetrekare alana sahip kamyon fabrikasının şehre ve bölgesine katkılarınıaraştırdı. Bağımsız iki araştırma şirketi tarafından yapılan sosyal-ekonomikanaliz, bugün Aksaray’da yaklaşık 500 milyon avroluk bir yatırım olanMercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın şehre katkılarının öneminiortaya koydu. Mercedes-Benz Türk Aksaray’daki üretimiyle, istihdamıyla, AR-GEfaaliyetleri ve ihracatı ile şehirde 33 yılda 1,7 milyar TL’lik ekonomiyarattı.

Yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, fabrika çalışanlarıve aileleri olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiyi kapsayan araştırma 9 ay sürdü.Aksaray ilinde farklı demografik yapılara sahip katılımcılar ile birebirröportajların, anketlerin ve odak grup çalışmalarının yapıldığı araştırmanınsonunda yayınlanan raporda; Aksaray’da en büyük istihdamı sağlayan, ile enfazla katkısı olan, yerel ekonomiyi canlandıran, toplumun sosyal gelişiminekatkı yapan, yerel girişimcilere fırsat tanıyan, çevreye duyarlı, bölgenintanıtımında en çok katkısı olan, mesleki eğitim konusunda bölgenin güçlenmesinisağlayan şirketin Mercedes-Benz Türk olduğu ortaya çıktı. Araştırmada şirketinAksaray’da yaptığı yatırımın, çarpan etkisi de devreye girince, üretim vetüketimi tetikleyerek ekonomiye kayda değer bir pozitif etki yaptığıkanıtlandı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün;“Mercedes-Benz Türk olarak bir ilin kaderini değiştirmedeki etkimiz nedeniylegururluyuz.”

Orta Anadolu’ya yönelen özel sektör yatırımlarınınönemine değinen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,“Mercedes-Benz Türk olarak bir ilin kaderini değiştirmedeki etkimiz nedeniylegururluyuz. Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel kalkınmanın en güzelörneklerinden biri olarak dünyadaki sayılı Mercedes-Benz şehirlerinden birioldu. İldeki en büyük istihdam sağlayıcı oluşumuz, üretimimiz, ihracatımız,AR-GE ve yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de ülkemizin ekonomisinekatma değer sağlıyoruz.” dedi.

Fabrikanın Aksaray Sanayisi’ne toplam katkısı % 45seviyesine ulaşırken; fabrikadaki her 1 birimlik üretim, tüm sektörlerde 3birimlik artışı tetikliyor

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın ürettiğibrüt katma değerin, Aksaray sanayisine katkısı yıllar içinde yüzde 45seviyesine ulaştı. Fabrikanın gösterdiği ekonomik başarı, Aksaray ekonomisinide ileriye taşıdı. Fabrikanın kuruluşundan bu yana Aksaray’a yapılan yatırım,şehrin ekonomik göstergelerinde çok önemli çıktılar sağladı. Bu çalışmakapsamında yapılan hesaplamalara göre, Mercedes-Benz Türk Aksaray KamyonFabrikası’nda yapılan 1 birimlik üretim, toplam tüm sektörler için 3 birimliküretim artışını tetikliyor.

Aksaray’a toplam 1,7 milyar TL tutarında ekonomik katkı

Yatırımın bölgesel gelişime katkısına ve tüm şehirdeyarattığı dönüşüme somut bir araştırmayla şahit olduklarının altını çizen SüerSülün; “2017 yılı itibarıyla Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nınAksaray’a ekonomik etkisinin 1 milyar 721 milyon TL olduğu tespit edilmiştir.2017 yılında Aksaray ekonomisinin toplam GSYİH’sı, TÜİK verilerine göre 10milyar 636 milyondur. Buna göre Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nınçevresine dolaylı ve uyarılmış etki ile toplam bölgesel ekonomik etkisi Aksarayekonomisinin yaklaşık yüzde 20’si oranında bir büyüklüğe sahiptir. Bundan 33yıl önce ilk temel atılırken, bu yatırımın sadece iş olanağı sağlamakla sınırlıolmayacağını ve istihdamımızın ildeki yerel halkın yaşam kalitesine doğrudanetki edeceğini öngörüyorduk, bu rakamlar öngörülerimizin doğru olduğunukanıtlıyor.” dedi.

Türkiye’de üretilen her 5 kamyondan 4’ü Mercedes yıldızıtaşıyor

Türkiye’de üretilen her 5 kamyondan 4’ü Aksaray KamyonFabrikası’ndan çıkıyor. Bu da fabrikanın, Türkiye kamyon üretimdeki payınıyüzde 81’e taşıyor. Yapılan son yatırımların ardından Aksaray, Türkiye’de enyüksek kamyon üretim payına sahip il konumuna geldi. Tüm dünyadaki üçMercedes-Benz kamyon fabrikasından biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda,bugüne kadar 260.000 adedi aşkın kamyon üretildi.

En büyük istihdam sağlayıcı olan Mercedes-Benz Türk’ündesteği ile Aksaray, Türkiye’de işsizlik oranı en düşük 6. il

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2.000’iaşkın çalışanı ile Aksaray’daki en büyük istihdam sağlayan kurum olmaözelliğini taşıyor. Fabrikanın yarattığı ekonomi haricinde istihdama sağladığıkatkı sonucunda Aksaray ili, en son açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye’deişsizlik oranının en düşük olduğu iller arasında 6. sırada yer alıyor. BugünAksaray’da çalışan her 20 kişiden 1’i Mercedes-Benz Türk Aksaray KamyonFabrikası’nda istihdam ediliyor.

Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 9’u Aksaray’dan

2018 yılında Aksaray’ın toplam ihracat tutarı 113 milyondolar olarak gerçekleşirken sadece Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikasıgeçen yıl 877 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdi. Aksaray’ıntoplam ihracatının yaklaşık 9 katını gerçekleştiren fabrika, Türkiye’nin toplamkamyon ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştirerek Türkiye’den ihraç edilen her10 kamyondan 9’unun Aksaray’dan çıkmasını sağladı. Son 5 yılda 500 adetseviyesindeki kamyon ihracat hacmini, 13 bin adet seviyesine çıkarak % 2.500gibi rekor bir oranda artıran Mercedes-Benz Türk, tarihinin en yüksek ihracatmiktarına ulaştı.

Fabrika büyüdükçe şehir de gelişti

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın büyümesiile eş zamanlı olarak şehrin gelişimi de tetiklendi. Otomotiv, metal sanayi,turizm ve madencilik gibi sektörlerde yapılan yeni yatırımlarla birlikte kişibaşına üretilen gayrisafi katma değer bakımından Aksaray; Adana, Mersin, Konyagibi illerden sonra gelen bir şehir haline geldi. Bu sektörlerin, beraberindegetirdiği ekonomik gelişmeyle birlikte, ilde kişi başına düşen milli gelir son10 yılda 4.996 TL’den 18.229 TL’ye yükseldi. 1985 yılı sayımında 230 bin olanAksaray’ın nüfusu, 2018 yılı itibarıyla 412 bin 172’ye yükselirken, 1987 yılında1.223 hektar olan kentsel alanlar (bina, yol, sanayi, endüstri vb.) 20 yıldayüzde 400 civarında artarak 4.795 hektara ulaştı. Kentteki konut sayısı da1989-2000 yılları arasında yüzde 410 arttı.

“Mercedes-Benz, Aksaray’ın simgesidir”

Yapılan araştırmaya katılan yerel halk, esnaf, yerelotoriteler, çalışan ve çalışan ailelerinden oluşan yaklaşık 2.000 farklıdemografik yapıya sahip kişi; Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray ilinin bir simgesiolduğunu ve Mercedes-Benz Türk’ün kendi illerinde bulunmasının bir gururkaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Aksaray’a en fazla katkı sağlayan, yerelekonomiyi canlandıran, toplumun sosyal gelişimine katkı yapan, yerelgirişimcilere fırsat tanıyan, istihdam sağlayan, çevreye duyarlı, bölgenintanıtımında en çok katkısı olan, mesleki eğitim konusunda bölgenin güçlenmesinisağlayan şirketin yine Mercedes-Benz Türk olduğu dile getirildi. KatılımcılarınMercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası için, “güç & simge”, “umut”,“ekmek kapısı”, “güven”, “mutluluk & huzur”, “birlik & beraberlik” ve“yardım severlik” gibi kelimeleri temsil ettiğini söylediler.

Mercedes-Benz Türk, iyi bir kurumsal vatandaş 

Mercedes-Benz Türk, tüm Türkiye çapında yürüttüğükurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de iyi bir kurumsal vatandaş kimliğinesahip olduğunu gösteriyor. Şirket, yürüttüğü kurumsal sosyal sorumlulukprojelerinin özellikle Aksaray’ın sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıylailde uygulanması konusunda özel bir hassasiyet gösteriyor. Süer Sülün; “Bizsadece kendi işimize, kendi alanımıza yatırım yapmakla kalmıyoruz, Türkiye’ningeleceğine de yatırım yapıyoruz. Bu anlamda iyi bir kurumsal vatandaşız.”yorumunu yapıyor.

RakamlarlaMercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası

Aksaray Kamyon Fabrikası, tüm dünyadaki 3 Mercedes-Benz kamyonfabrikasından biri.

2018 yılında 250.000’inci kamyon banttan indirildi vebugün Türkiye’de üretilen her 5 kamyondan 4’ü Mercedes-Benz Türk Aksaray KamyonFabrikası’ndan çıkıyor.

33 yılda 260 bini aşkın kamyon üreten Mercedes-Benz Türk,bugüne kadar toplam 56.000 adedi aşkın kamyon ihracatı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası tek başınaAksaray’ın toplam ihracatının 9 katından fazlasını gerçekleştiriyor.

Bugün Türkiye’nin toplam kamyon ihracatının yüzde 90’ınıMercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası gerçekleştiriyor. Yani Türkiye’denihraç edilen her 10 kamyondan 9’unu Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan çıkıyor.

2018 yılı sonunda kamyon ihracat hacmini 2017’ye oranla%98 artırdı ve yaklaşık 13 bin adetlik kamyon ihracatı ile tarihinin en yüksekihracat rakamına ulaştı. İhracat rakamı son 5 yılda % 2.500 artış gösterdi ve500 seviyesinden 13.000 seviyelerine yükseldi.

1986 yılında 290 kişiye istihdam sağlayan fabrika, bugün2.000’i aşkın çalışanı ile Aksaray’ın en büyük işvereni olma özelliği taşıyor.

Aksaray’da SGK 4A statüsünde çalışan her 20 kişiden 1’iMercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası tarafından istihdam ediliyor. Şirket,kayıtlı istihdam içinde %5 oranında paya sahip.

Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesindeki Aksaray AR-GE Merkezi,Mercedes-Benz kamyonlarının tüm dünyadaki tek yol testi onay merci konumunda.

Haber Merkezi


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Evde Pişirdim Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı