Resmi İlan

...

Resmi İlan
22.04.2019 / 11:01 1216

SOSYAL YARDIM AMAÇLI ALIŞVERİŞ ÇEKİ

AKSARAY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sosyal Yardım Amaçlı Alışveriş Çeki alımı 4734 sayılıKamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/197154

1-İdarenin

a) Adresi: ZİNCİRLİ MAHALLESİ 44 CAD NO:55 55 68100MERKEZ AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822135492 - 3822136884

c) Elektronik Posta Adresi: f.cicek68@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2400 Adet Sosyal YardımAmaçlı Alışveriş Çeki

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

c) Teslim tarihi: Alım yapılacak olan Sosyal YardımAmaçlı Alışveriş Çeki Sözleşme imzalandıktan hemen sonra Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğüne teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Zincirli Mah. 44. Cad. No.55 AksarayBelediyesi İdare Binası

b) Tarihi ve saati: 02.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imzabeyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olupyerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzdebir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AksarayBelediyesi İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynıadrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklifbirim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilenbirim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyatsözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.