Resmi İlan

...

Resmi İlan
26.03.2019 / 17:25 809

AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ             

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ

Sıra No

Taşınmaz No

İli/İlçesi

 Mahalle/Köyü

 Cinsi     

  Ada

Parsel

 Yüzölçümü m2 

Hazine Hissesi Yüzölçümü m2

İmar Durumu

İrtifak Amacı ve süresi

Tahmini İrtifak Bedeli

Geçici Teminat

          İhalenin

  Tarih 

   Saati 

1

68010124702

Aksaray/Merkez

Paşacık Mh.

Arsa

7601

5

10.000,00

Tam

Özel Eğitim Tesis Alanı

İmar Planındaki ayrıldığı amaca uygun olarak Özel Eğitim Tesisi yapılmak üzere Bağımsız ve sürekli nitelikli- 30 yıl

160.000,00

48.000,00

04.04.2019

10:00

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Taşınmaz No

İli/İlçesi

 Mahalle/Köyü

 Cinsi     

  Ada

Parsel

 Yüzölçümü m2 

Hazine Hissesi Yüzölçümü m2

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli

Geçici Teminat

          İhalenin

  Tarih 

   Saati 

2

68010115777

Aksaray/Merkez

Ereğlikapı Mh.

Arsa

5460

13

779,00

432,00

3 kat konut alanı

280.800,00

28.080,00

04.04.2019

10:40

3

68010120086

Aksaray/Merkez

Tacin Mh.

Arsa

4688

3

1.486,00

857,00

Ticaret Alanı

1.650.000,00

165.000,00

04.04.2019

10:50

 

 

1-Aksaray İlinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileriverilen, 1. sırada bulunan taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 51 (g) bendi uyarıncapazarlık usulüyle irtifak hakkı ihalesi ile 2. ve 3.  sıralardaki 2 adet taşınmazınsatış ihalesi hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesigereğince Açık Teklif Usulü ile Aksaray Çevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüToplantı Odasında yapılacaktır. 

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinekadar;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun;(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının vereceklerisüresiz  teminat mektupları (BankaTeminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limitiçi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraçedilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenenbelgeler.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleriile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasınıbildirmeleri,

e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerininbulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve SanayiOdasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içindealınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacakkişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçetasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadarvermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacakveya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunubelirtir belgeyi vermeleri,

3-Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den muaf olup, satıştarihini takip eden yıldan itibaren  Beş(5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

4-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisindeMilli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K.37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden öncekomisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır6-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerineihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle enfazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir. İrtifakHakkı Bedeli peşin olarak ödenecektir.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, İlMüdürlüğümüz http://www.aksaray.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.