İSTİHDAM ÇAĞRILARINA KAYITSIZ KALAMAYIZ

AnadoluAslanları İşadamları Derneği (ASKON), Aylık Ekonomi Değerlendirme ToplantısıAksaray’da gerçekleştirildi. Raporda küresel ve yerel düzeyde ekonomiye ilişkindeğerlendirmelerde ve öngörülerde bulunuldu.

İSTİHDAM ÇAĞRILARINA KAYITSIZ KALAMAYIZ
20.03.2019 / 17:56 1257

Raporu sunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiyeekonomisinde küresel ekonomideki olumsuz gelişmelerle birlikte, 2018 yılıortalarında yaşanan kur atakları ve bu atakları önlemeye yönelik olarak yüksekfaiz politikalarının uygulanması, üretim maliyetlerinin artmasına, tüketim veyatırımların azalmasına neden olmuştur diyerek yüksek faiz oranlarınaeleştirdi. ASKON Genel Başkanı Ayrıca, İş insanları olarak istihdam çağrılarınakayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

ASKON tarafından Aksaray’da açıklanan Aylık EkonomiDeğerlendirme Toplantısına Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti AksarayMilletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Aksaray Ak Parti İl BaşkanıHüseyin Altınsoy, Ak Parti Aksaray belediye Başkan Adayı Evren Dinçer, SSK İlMüdürü  Bilal Akgün, İş Kur İl MüdürüMahmut Akkuş, ASKON İcra Kurulu Üyeleri,  ASKON Aksaray Şube Başkanı Hasan Dağ, dernekve oda başkanları katıldı.

ASKON Aksaray Şube Başkanı Hasan Dağ: “ İş dünyamız baştaolmak üzere ülkemiz maalesef ki her türlü dış müdahaleye maruz kalmaktadır.Belli güç odakları milletimizin cebine sekte vurarak, birlikteliğimize gözdikmişlerdir. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuylamilletimizin sağduyusuyla bu süreci hep birlikte atlatıyoruz. Devletinemilletine sevdalı sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere vatandaşlarımızıntüm kesimleri yine enflasyonla topyekûn mücadele başta olmak üzere mücadelevermektedirler. Genel başkanımız Sayın Orhan Aydın liderliğinde ASKON olarakAylık Ekonomi Değerlendirme Toplantılarını her ay farklı bir ilde olmak üzeregerçekleştirmekte ve genel başkanımız tarafından ayrıca ekonomi raporuaçıklanmaktadır. Bu sayede ülkemizin ekonomik gidişatını yapılanları veyapılması gerekenleri tespit edip öneri niteliğini sunarak elimizi taşın altınakoymaktayız. “dedi.

Aksaray Ak Parti Milletvekili İlknur İnceöz: “ Bu türtoplantıların yapılması hakikaten güzel. Dışarıdan gelip farklı bir gözleanlatılması gerçekten güzel. Bunu şunun için önemsiyorum Aksaray tarım, sanayive ticaret alanında orta Anadolu’da parlayan yıldız bir şehir. Çok ciddiyatırımlar yaptık bugüne kadar.

17 yıl içerisinde Aksaray’ımızın gelişmesi ve büyümesinoktasında ve ekonomide de aynı zamanda lokomotif bir şehir burada organizesanayisi büyüyen aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta Anadolu’nun Türkiye’ninihtiyaçlarını karşılayan önemli bir şehir. Böyle bir toplantının burada yapılması ekonominin değerlendirilmesi hemAksaray’ımız açısından hem de iş adamlarımız açısından ön açıcı ve yol açıcıolduğu kanaatindeyim.  Hem de STK’larınülkemizin çok önemli mücadeleler verdiği bu zamanda böyle bir takibiyönlendirmeleri Türkiye genelinde bu araştırmaları yapmaları çok önemli vegüzel bir durum olarak değerlendiriyorum. Bu toplantıda çıkacak kararlarhalkımıza yön gösterici olacaktır. Tüm şehir dışından katılan misafirlerimizesonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. “ dedi.

Aksaray Ak Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu: “ Ülkemizinekonomisinin STK’lar tarafından araştırılıp, takip edilip değerlendirilmesiülkemiz açısından bir zenginliktir. Ekonomi bürokrasisinin bir şekilde bütünpaydaşlarıyla çok tatlı bir yönetişim içerisinde idare edilmesi serbest Pazarekonomisinin de bir gereği. Ben kendilerine hoş geldiniz diyor veteşekkürlerimi iletiyorum. “ dedi.

Aksaray Ak Parti Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer: “AylıkDeğerlendirme Toplantısının şehrimiz Aksaray’da yapılıyor olması hem ülkegündemimizin değerlendirilmesi hem Aksaray’ımızın bu hızlı geçen seçimatmosferi içerisinde bir vizyon katacağından eminim. Aksaray’ımızda sonyıllarda hükümetimiz tarafından yapılan alt yapı ve üst yapı yatırımlarıylayatırım için cazip bir merkez uygun bir yer haline gelmiştir. Bu durum işadamlarımız tarafından da hem takdir toplamakta hem de yatırımlar yapılmasıyönünde kendisini göstermektedir. Ben bu toplantının Aksaray’da yapıldığı içinteşekkürlerimi iletiyorum. “ dedi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: ”Aksaray İlimiz BirCazibe Merkezidir. Aksaray ilimiz; Nevşehir, Konya ve Kayseri havalimanlarınayakınlığı, Antalya-Kayseri Hızlı tren projesi ve Mersin Demiryolu projesilokasyonunda yer alması,  Kuzey-Güney,Doğu-Batı kara yollarının kesişim noktasında bulunması, Ayrıca,  Ankara, Adana, Konya ve Kayseri gibi büyükşehirlerimize yakın olması dolayısıyla stratejik konumu itibarıyla çok önemlibir ilimizdir. Dünya çapında isim yapmış Mercedes Benz, Colins, Sütaş, Brisa,Doğuş Çay gibi firmalarımız stratejik konumu ile Aksaray ilimizi seçmiştir.Aynı zamanda coğrafi özelliğinin avantajı ile her türlü tesisleşmeninyapılabileceği güzide bir ilimizdir.

5. teşvik bölgesinde yer alması, hayat pahalılığının azolduğu güvenli bir şehrimiz olması, turizm potansiyelin yüksekliği, nitelikligenç nüfusa sahip olması, doğal kaynaklarının zenginliği, tarımsal ürünlerininçeşitliliği, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli, yatırım işlemlerininkolaylığı ile Aksaray ilimiz adeta bir cazibe şehridir.

Ihlara Vadisi, Acem Höyüğü, Allı Turnaları ileSelçuklu’nun imzasını taşıyan Türkiye’nin Merkezi konumundaki güzelimAksaray’da sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmekisterim. Bu vesile ile edindiğimiz misyon üzere bugün size her ay bir şubemizdeaçıkladığımız ASKON Aylık Ekonomi Raporumuzu takdim ederek, önceki yılın genelbir değerlendirmesi ile bu yılın öngörüsünü ele alacağız.

Küresel Talepte Yaşanan Daralma Tüm DünyadaHissedilmektedir

Başta ticaret savaşları olmak üzere yaşananbelirsizlikler dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlamaya neden olmaktadır.Küresel talepte yaşanan daralmanın etkileri başta Euro Bölgesi olmak üzere tümdünyada hissedilmekte, bu durum özellikle ekonomilerin üretim kısmını olumsuzyönde etkilemektedir. 2019’un ilk verileri değerlendirildiğinde EuroBölgesi’nde sanayi üretimi Ocak 2019’da %1,1 oranında azaldığı görülmektedir.Euro Bölgesi’ndeki bu azalış Almanya’da %3,4, İngiltere’de %1,1, İtalya’da ise%0,8 oranında yaşanmıştır.

ABD’de, Ocak ayında gerçekleşen %0,4 azalma sonrasındaŞubat ayında %0,1 artış yaşanırken, Çin’de Ocak ve Şubat ayında yaşanan %5,3oranındaki artış son on yılın en düşük oranlarını işaret etmiştir. Küreselticarette ise, Almanya’nın ihracatı Ocak ayında %1,7 oranında artarken,Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin’in ihracatı ise Ocak ayında %9,1oranında artmasına rağmen Şubat ayında %20,7 oranında azalmıştır.

Dünya ekonomisinde yaşanan bu olumsuz gelişmeler MerkezBankalarının alacağı kararlarda daha ihtiyatlı olmalarına neden olmaktadır.

Diğer taraftan dünya ekonomisindeki bu durum nedeniylebüyüme beklentileri aşağı yönlü revize edilmektedir. 2019 yılı başında DünyaBankası tarafından açıklanan “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda 2019 yılınailişkin küresel büyüme tahmini %3’ten %2,9’e, 2020 yılına ilişkin büyümetahmininin %2,9’dan %2,8’e çekildiği, 2021 yılı için ise büyümenin %2,8seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edilmiştir.

 2019 Yılı Büyüme Beklentileri Aşağı YönlüRevize Edilmiştir

Dünya Bankası’nın ardından 6 Mart 2019 tarihinde OECDekonomik görünüm raporunda 2019 yılı için büyüme beklentilerini aşağı yönlürevize edilmiştir. Raporda, küresel ekonominin ticaret gerginliği ve siyasibelirsizlikten beklenenden daha fazla etkilediği ifade edilirken, G-20ekonomilerinin neredeyse tamamı için büyüme beklentileri düşürülmüştür.

OECD’nin dünya ekonomisine ait beklentileri açıklanırken,ticaret savaşları ile ortaya çıkan belirsizlikler ile yatırımlarınengellenmesi, ABD ve Çin arasında anlaşma sağlansa bile farklı önlemleringündeme gelmesi, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın hız kazanması, Çin, Almanyaİtalya ve Birleşik Krallıktan gelebilecek daha fazla ekonomik olumsuzlukların hızlaAvrupa ülkelerine yayılması ve anlaşmasız Brexit gibi risklerden sözedilmiştir. Raporda, 2019 yılı küresel büyüme tahmini %3,5'ten %3,3'eçekilirken, 2020 yılı büyüme tahmini %2,7’de %3,2’ye yükseltilmiştir.

2019 yılı için büyüme beklentileri ABD için %2,7’den%2,6’ya, Çin için %6,3’ten %6,2’ye Almanya için %1,6’dan %0,7’ye, İngiltereiçin %1,4’ten %0,8’e Fransa için %1,6’dan %1,3’e, Euro bölgesi için %1,8’den%1’e düşürülmüştür. Kurumun Türkiye ekonomisi için tahmini ise daha kötümserseviyede gerçekleşmiş, %0,4 daralma beklentisi %1,8 olarak revize edilmiştir.2020 yılı büyüme beklentileri ise ABD için %2,1’den %2,2’ye yükseltilirken, Çiniçin %6 seviyesinde sabit tutulmuştur. Euro Bölgesi için %1,6’dan %1,2’yedüşürülen büyüme beklentisi Türkiye ekonomisi için %2,7’den %3,2’yeyükseltilmiştir.

Yüksek FaizPolitikaları Üretim Maliyetlerinin Artmasına Neden Olmuştur

Türkiye ekonomisinin büyüme beklentilerine bakıldığında2019 yılı için Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde %2,3 oranında büyümeöngörülmektedir. Bu yıl için Dünya Bankası ve IMF’nin tahminleri sırasıyla %1,6ve %0,4 seviyesinde iken OECD %1,8 küçülme öngörmektedir. 2020 yılı için isebeklentilerin daha iyimser olduğu görülmektedir. Yeni Ekonomi Programına göre%3,5 büyümenin öngörüldüğü 2020 yılı için Dünya bankası ve OECD’nintahminlerinin sırasıyla %3 ve %3,2 seviyesinde olduğu görülmektedir.

Küresel ekonomideki yavaşlama Avrupa’da nispeten dahafazla hissedilmiş, son çeyrek büyüme oranları yıl genelindeki büyümenin oldukçaaltında gerçekleşmiştir. Almanya ve İngiltere 2018 yılında %1,4 oranındabüyürken, son çeyrek büyüme oranları Almanya’da %0,9, İngiltere’de %0,6oranında gerçekleşmiştir. Benzer durum Fransa, İtalya ve Euro Bölgesi genelindede görülmektedir.

Türkiye ekonomisinde ise küresel ekonomideki olumsuzgelişmelerle birlikte, 2018 yılı ortalarında yaşanan kur atakları ve buatakları önlemeye yönelik olarak yüksek faiz politikalarının uygulanması,üretim maliyetlerinin artmasına, tüketim ve yatırımların azalmasına neden olmuştur.Tüm bu gelişmeler ise ekonomik büyümeyi çok daha olumsuz yönde etkilemiş ve2018 yılının son çeyreğinde %3 oranında daralma yaşanmıştır.

Birinci çeyrekte %7,4, ikinci çeyrekte %5,3 ve üçüncüçeyrekte %1,8 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, son çeyrekteki daralmayarağmen 2018 yılını %2,6 büyüme oranıyla tamamlamıştır. Böylece Üretim yönteminegöre toplam GSYİH 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL, kişi başına GSYH ise carifiyatlarla 45.463 TL (9.632 Dolar) olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon OranlarıKurdaki Artışın Dizginlenmesi İle Azalma Eğilimine Girmiştir

2018 yılında yaşanan kur atakları neticesinde hızla artanenflasyon oranları, kurdaki artışın dizginlenmesi ile azalma eğiliminegirmiştir. En yüksek seviyenin görüldüğü 2018’in Ekim ayından itibarenistikrarlı bir şekilde azalan TÜFE oranlarının 2019’un Şubat ayında %19,6’yegerilediği, Yİ-ÜFE oranının ise %29,59’a gerilediği görülmektedir.

Türkiye’de enflasyonun gelişimine bakıldığında 1983-1994döneminde ortalama enflasyonun %62,7, 1995-2001 döneminde %71,6 seviyelerindegerçekleştiği, 2002-2018 döneminde nispeten dizginlenen enflasyonun ortalama%11,1’e gerilediği görülmektedir. 2018 yılında %20,3 olarak gerçekleşenenflasyon oranı, 2019 yılının Şubat ayında %19,7 olarak gerçekleşmiştir.

Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde 20,8 olarak tahminedilen 2018 yılı enflasyon oranı beklentinin biraz altında 20,3 olarakgerçekleşmiştir. Programa göre enflasyon beklentileri 2019 yılı için %15,9,2020 yılı için %9,8 ve 2021 yılı için ise %6,0 olarak açıklanmıştır.

Türkiye’nin Dış Ticareti İhracat Lehine ArtışGöstermiştir

Küresel ekonomide yaşanan yavaşlamaya rağmen Türkiye’nindış ticareti ihracat lehine artış göstermektedir. 2018 yılında İhracat birönceki yıla göre %7 oranında artarak 168 milyar 23 milyon dolara yükselirken,ithalat %4,6 oranında azalarak 223 milyar 39 milyon dolara gerilemiştir.Böylece Türkiye’nin dış ticaret açığı %28,4 oranında azalarak 55 milyar 15milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dış ticaretteki ihracat lehine artış trendi 2019 yılınınilk iki ayında da devam etmiş, Ocak ayında ihracat %5,9 artışla 13 milyar 170milyon dolar olurken, ithalat %27,2 azalışla 15 milyar 673 milyon dolaragerilemiştir. Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin’in %20,7 oranındadüşüş yaşadığı Şubat ayında ise Türkiye ihracatını artırmaya devam etmiştir.Türkiye’nin Şubat ayı ihracatı %3,7 oranındaki artışla 14 milyar 312 milyondolara ulaşırken, ithalatı %18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolaragerilemiştir. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı %88,6’ya yükselmiştir.

Aksaray İhracatıArtış Trendi Göstermektedir

Aksaray’ın ihracatı 2002 yılında 9 milyon 949 bin dolariken yıldan yıla genel olarak artış trendi göstermiş ve 2018 yılında 113 milyon784 bin dolara yükselmiştir. İthalat ise 2002 yılındaki 6 milyon 964 bin dolarseviyesinden 2018 yılında 76 milyon 572 bin dolara yükselmiştir. Aksaray ili2002 yılından itibaren 2005-2007 dönemi hariç tüm yıllarda dış ticaret fazlasıvermiştir.

Aksaray’ın ihracatında imalat sanayi ürünlerinin yaklaşık111 milyon 653 bin dolar ile %98,13’lük orana sahip olduğu görülmektedir.İmalat sanayi ürünlerini ise 1 milyon 283 bin dolar ile tarım ve ormancılıkürünleri, 844 bin dolar ile madencilik ve taş ocakçılığı izlemektedir.

Ürün Grupları dikkate alındığında Aksaray’ın ihracatındabaşka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat %45,41’lik oranıyla ilksırada yer alırken,

%25,83’lük oranıyla metal eşyaların ikinci sırada yeraldığı görülmektedir. Aksaray’ın ihracatındaki ilk iki ürün grubu toplamihracatın %71,24’ünü oluşturmaktadır.

İlk iki sıradaki ürün gruplarını ise sırasıyla motorlukara taşıtları ve römorklar, plastik ve kauçuk ürünleri, kimyasal madde veürünleri takip etmektedir.

Aksaray’ın en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığındaise Azerbaycan’ın 10 milyon 636 bin dolar ile %9,35’lik paya sahip olduğugörülmektedir.

Azerbaycan’ı 6 milyon 871 bin dolar ve %6,04’lük oranıylaIrak, 6 milyon 813 bin dolar ve %5,99’luk oranıyla İtalya takip etmektedir.

Bu ülkelerin dışında sırasıyla Bangladeş, Bulgaristan,İran, ABD, Rusya, Pakistan ve Kazakistan Aksaray’ın ihracatında ilk 10 ülkearasında yer almaktadır.

Aksaray’ın ithalatında ise imalat sanayinin yaklaşık 53milyon 394 bin dolar ile %69’luk paya sahip olduğu görülmektedir.

İmalat sanayini ise 22 milyon 213 bin dolar (%29) iletarım ve ormancılık ürünleri ve 952 bin dolar ile toptan ve perakende ticaretürünleri takip etmektedir.

Ürün Grupları dikkate alındığında Aksaray’ın ithalatındaana metal sanayi ürünleri %38,19’luk oranıyla ilk sırada yer alırken,

%29,01’lik oranıyla tarım ve hayvancılık ürünlerininikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Aksaray’ın ithalatındaki ilk iki ürüngrubu toplam ithalatın %67,2’sini oluşturmaktadır.

İlk iki sıradaki ürün gruplarını ise sırasıyla başkayerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatlar, kimyasal madde ve ürünleri ilemetal eşyalar takip etmektedir.

Aksaray En Fazlaİthalatı Çin İle Yapmaktadır

Aksaray’ın en fazla ithalat yaptığı ülkelere bakıldığındaise, Çin’in 10 milyon 746 bin dolar ile %14,03’lük paya sahip olduğugörülmektedir.

Çin’i 9 milyon 974 bin dolar ve %13,03’lük oranıylaAvusturya, 9 milyon 519 bin dolar ve %12,43’lük oranıyla Macaristan takipetmektedir.

 Bu ülkelerindışında ise sırasıyla Almanya, İtalya, Belçika, Romanya, Brezilya, Hollanda veİran Aksaray’ın ithalatında ilk 10 ülke arasında yer almaktadır.

 PotansiyelimiziOrtaya Çıkarmalıyız

Güzide ülkemizin güzide şehirlerini görme fırsatıbuldukça ileriye dönük düşüncelerimiz için çok büyük heyecanlar içerisinegiriyoruz. Dört mevsimin yaşandığı, hoş görü ve saygının bir arada bulunduğunadide ülkemiz, her bir şehrinin farklı özellikleri ile büyük bir potansiyelide beraberinde taşımaktadır. Tabi haliyle bu potansiyelleri ortaya çıkartarakülkemiz için birer kaynak haline dönüştürmek de biz iş insanlarına düşmektedir.

İstihdam konusunu görev edindiğimiz üzere ASKON olarakher platformda dile getiriyoruz. Müsaadelerinizle Aksaray’da gördüğümpotansiyel üzere bu konuyu burada da dile getireceğim. Devletimiz biz işinsanlarına çok cazip şartlarda teşviklerde bulunuyor. Nisan ayı sonuna kadarsağlayacağımız her istihdam için devletimiz bize, 3 ay boyunca prim vevergilerin yanı sıra ücreti de karşılayacağını taahhüt ediyor. Bunu takibenşartların sağlanması durumunda 9 ay boyunca prim ve vergileri devletimizödemeye devam edecek.

Mevcut çalışanlarımıza ilave olarak işe aldığımız her birsigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 boyunca yinedevletimiz üstlenecek. 2016 yılından bugüne sürdürülen asgari ücret desteğiyine devam etmektedir.  Hatta 9 ay olandestek 12 aya, yani bir yıla çıkarılmıştır. 500 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine ise 150 liraasgari ücret desteği verilmektedir. Prime Esas Kazanç tutarı üzerinden, 5 puanprim indirimi çalışan başına 127,92 lira ila 960 lira arasında işverenlerolarak yükümüzü hafifletmektedir.

Yurt dışına işçi götürenlere genel sağlık sigortasıpriminde 5 puan indirim, Ar-Ge faaliyeti yürüten işverenler ile kültür yatırımve girişim belgesi olanlara sigorta priminden yarıya yakın indirim gibi diğerözellikli teşviklerde ayrıca sürmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse 18 ayrıteşvik uygulamasından 1,7 milyona yakın işverenin 11 milyondan fazlasigortalının destek alıyor.

Birileri Güçlü veSözünün Eri Bir Türkiye’den Korkuyor

Türkiye geçmişinden gelen büyük devlet olma refleksi ileher türlü zorlukların üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir. Bakınız!  Ne zaman bağımsız politikalar üretip, dünyabeşten büyüktür dedik, işte o zaman ülkemizi hedefe koymaya başladılar. Demekki, birileri güçlü ve sözünün eri bir Türkiye’den korkuyor. Hepimizin malumubaşta 15 Temmuz alçaklığı olmak üzere sürekli sınanıyoruz. Sürekli bizleregözdağı verilmeye çalışılıyor.

İlk çeyreğini 7,4’lük bir büyüme ile kapattığımız 2018yılının ikinci yarı döneminde, ne tür ekonomik saldırılara maruz kaldığımızhepimizin malumu. Ama ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar, bütünsaldırılara karşı 2018 yılını yüzde 2,6 büyüyerek kapattık. Kesinliklebaşaramayacaklar, bizi asla ve asla uysal koyuna çeviremeyecekler. Hamdolsungüçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahibiz.

2019 yılı dengeleme sürecinin etkin olduğu bir yılolacaktır. Türkiye bu yılla birlikte basamak basamak ekonomik büyümesiniarttırmaya devam edecektir. Birlik ve dirlik içinde olduğumuz zaman neleryapabildiğimizi 2017 yılında yüzde 7,4’lük bir büyüme ile ortaya koymuştuk.Allah’ın izni ile bu rakamlar bize uzak değil, yine başaracağız ve yine burakamları yakalayacağız.

İstihdam Çağrılarına Kayıtsız Kalamayız

Evet bütün bu yaşadıklarımız ve gerçeklerimiz ortadaykenve devletimiz biz sizin arkanızdayız gün bugün derken, bu çağrıya asla ve aslakayıtsız kalamayız. İş verenler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere 2019yılı için koymuş olduğu 2,5 milyon yeni istihdam hedefi için elimizi taşınaltına koymamız gerekmektedir.

İş insanları olarak özellikle teşvikler konusuna hâkimolmalı, bu konuya gereken özeni hassasiyetle göstermeliyiz. Unutmayalım klasikbir sözümüz vardır, ‘Ne verirsen elinle, o gelir seninle’. Dönem fedakârlıkyapmak dönemidir. Devletimiz bir yandan, biz bir yandan fedakârlık yaparak,kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş birliğiyle 2019 yılı içinhedeflenen 2,5 milyon yeni istihdamı el ele vererek inşallahgerçekleştireceğiz. “ dedi.

Haber Ali Şengül


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.